Lokali
Korsijiet ġodda biex tiġi indirizzata l-problema tan-nuqqas ta’ għalliema

Sa tmiem din is-sena skolastika, l-Istitut tal-Edukazzjoni qed jippjana li jfassal żewġ korsijiet ta’ Baċellerat u Masters għas-supply teachers biex tiġi indirizzata l-problema ta’ nuqqas ta’ għalliema fl-iskejjel.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Istitut, Joanne Grima qalet li dawn il-korsijiet se jgħinu biex is-supply teachers isiru għalliema regolari.

Sa tmiem din is-sena skolastika, l-Istitut tal-Edukazzjoni qed jippjana li jfassal żewġ korsijiet akkreditati li għandhom jiftħu t-triq għas-supply teachers biex jiksbu l-kwalifiki u javvanzaw fil-karriera tagħhom.

L-Istitut se joffri dawn il-korsijiet, li jwasslu kemm għal Baċellerat kif ukoll għal Master’s Degree.

Joanne Grima qal li “hemm min għandu kwalifika mod u kwalifika għolja, biex ikunu jistgħu japplikaw għal dawn il-korsijiet li se jkunu qed noffru bħalissa għaddej l-iżvilupp tagħhom u jkunu jistgħu nagħtuhom l-opportunità biex minn supply teacher, issir għalliem regolari jekk ittemmu b’suċċess”.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Istitut tal-Edukazzjoni, Joanne Grima qalet li dawn il-korsijiet se jkunu fuq bażi part-time u mhux teskludi li jinfetħu wkoll għal min irid bidla fil-karriera.

Qalet li f’Ġunju li għadda, mas-26 supply teacher temmew b’suċċess, kors ieħor offrut mill-Istitut tal-Edukazzjoni, li fetħilhom bieb biex isiru għalliema tal-post.

Joanne Grima  spjegat li kienu ggradwati f’suġġett li kien jiġi mgħallem fi skola sekondarja, però ma sabux post biex jgħallmuh dan is-suġġett fi skola sekondarja, imma kienu daħlu supply teachers fi skejjel primarji. Qalet li l-Istitut tal-Edukazzjoni ħoloq l-Adaptation Course li huwa Post-Graduate Certificate f’Livell 7 li nistgħu ngħidu huwa terz ta’ Master’s Degree għax fih 30 ECTS, u temmewh b’suċċess kollu f’Ġunju li għadda, tajniehom iċ-ċertifikat u dawk kellhom il-possibbiltà li japplikaw biex isiru teachers regolari.

Bħalissa, l-Istitut tal-Edukazzjoni joffri mas-62 kors akkreditat, f’livelli differenti, immirati biex l-għalliema jtejbu l-professjoni tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-eks Ministru Tonio Fenech instab ħati ta’ malafama f’kawża ta’ libell li saret kontrih mill-Avukat Martin Fenech, is-Sur Joseph Cordina u s-Sur Charles Scerri dwar allegazzjonijiet li kien għamel fil-konfront…

Lokali

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca ffirmat l-att li jemenda l-liġi għall-Protezzjoni tal-Embirjuni u qalet li dan għamlitu b’lealtà biss lejn il-Kostituzzjoni u l-proċess demorkatiku. Il-liġi għaddiet jumejn ilu b’34…

Lokali

Malta tilfet il-kawża fil-Qorti Ewropea fil-Kawża tal-Kummissjoni Ewropea kontra kontra l-applikazzjoni ta’ deroga minn Malta għall-insib fuq seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana fl-istaġun tal-ħarifa. Għalkemm id-deċiżjoni mhix appellabbli, il-Gvern qal…

Lokali

Għall-Caritas kien jum ta’ ċelebrazzjoni b’għaxar persuni ddikjarati ħielsa mid-droga wara li temmew b’suċċess programm ta’ riabilitazzjoni mid-droga fil-Komunità Terapewtika ta’ San Blas, fil-limiti ta’ Ħaż-Żebbuġ. Il-grupp li inkluda 3…

Aktar