Edukazzjoni
Ktieb ġdid fl-iskejjel biex it-tfal jifhmu d-drittijiet u l-obbligi tagħhom

Sena mit-tnedija tal-ewwel politika nazzjonali tat-tfal, tnieda ktejjeb li jispjega din il-politika b’addattament għat-tfal skont l-età tagħhom.

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal qed iqassam din il-pubblikazzjoni lill-istudenti fl-iskejjel kollha ta’ Malta u Għawdex, bil-għan li jippromwovi d-drittijiet kif ukoll il-litteriżmu fost it-tfal.

Lejlet il-Jum Dinji tat-Tfal, studenti tal-iskola medja tal-Kulleġġ Santa Tereża ngħataw l-ewwel kopja tal-ktieb “il-Kaxxa Misterjuża u l-Avventura Lejn il-Ħames Artijiet Imsaħħra”, li hu bbażat fuq l-ewwel politika nazzjonali dwar it-tfal.

Il-pubblikazzjoni b’mod simplistiku tispjega l-politika nazzjonali tat-tfal li għandha l-għan li tippromwovi d-drittijiet u l-ħiliet tat-tfal ibbażati fuq il-prinċipji tal-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal tan-Nazzjonijiet Magħquda. Taghmel dan b’rakkont tal-vjagg li t-tfal iterrqu tul hajjithom sal-adoloxxenza.

L-istudenti fl-ewwel sena tas-sekondarja huma konxji mhux biss mid-drittijiet tagħhom imma anke mid-dmirijiet.

Studenti bħal Zack, iħossu li għandhom jagħmlu xi ħaġa aktar biex ikunu vuċi għal sħabhom billi jikkontestaw biex jirrappreżenthom fil-Kunsill tal-Istudenti.

“Ħriġt għal din il-kariga għax nemmen li hemm xi tfal li jibżgħu u jiddejqu minħabba l-bullying u l-inkejja, u jien, jekk jgħiduli, nista’ ngħaddi l-kumment jew lis-surmast jew lill-prinċipal,” fisser Zack.

Il-ktieb tnieda mill-Ministru għad-Drittijiet tat-tfal, Michael Falzon u l-Kummissarju tat-Tfal, Pauline Miceli, li ħeġġet lill-istudenti biex jagħmlu l-almu tagħhom sabiex igawdu d-drittijiet tagħhom bis-sħiħ.

‘Il fuq minn sebgħin skola b’diversi attivitajiet se jiċċelebraw il-Jum Dinji tat-Tfal, li twaqqaf min-Nazzjonijiet Magħquda biex jippromwovi id-drittijiet tat-tfal u l-ħarsien tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Statwa tal-Madonna li kellha tagħmel il-wisa’ għall-proġett tal-Kappara se tirritorna fl-inħawi f’niċċa ferm isbaħ. Ix-xogħol fil-ġebla miexi ġmielu bil-għan li fi żmien tliet xhur, fil-ġenb tal-pont ikun hemm niċċa monumentali…

Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, allega li l-ħaddiema barranin qed jaħdmu b’kundizzjonijiet anqas mill-prekarjat. Waqt attività politika f’Tas-Sliema bħala parti mill-Kunsill Ġenerali, Dr Delia qal li l-Gvern qed…

Qorti

Raġel Malti talab lill-Qorti tal-Familja tagħtih il-kustodja ta’ bintu ta’ 4 snin li spiċċat tgħix fi sptar mentali fl-Iżvizzera flimkien m’ommha. Il-Qorti semgħet kif l-omm, li hija Ġermaniża, kellha problemi…

Unjoni Ewropea

Il-Gvern ħabbar li nnomina tliet kandidati għall-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, hekk kif it-terminu tal-Imħallef Vincent A. De Gaetano se jiġi fi tmiemu lejn l-aħħar ta’ Settembru ta’ din is-sena. Fi…

Aktar