Edukazzjoni
Ktieb ġdid fl-iskejjel biex it-tfal jifhmu d-drittijiet u l-obbligi tagħhom

Sena mit-tnedija tal-ewwel politika nazzjonali tat-tfal, tnieda ktejjeb li jispjega din il-politika b’addattament għat-tfal skont l-età tagħhom.

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal qed iqassam din il-pubblikazzjoni lill-istudenti fl-iskejjel kollha ta’ Malta u Għawdex, bil-għan li jippromwovi d-drittijiet kif ukoll il-litteriżmu fost it-tfal.

Lejlet il-Jum Dinji tat-Tfal, studenti tal-iskola medja tal-Kulleġġ Santa Tereża ngħataw l-ewwel kopja tal-ktieb “il-Kaxxa Misterjuża u l-Avventura Lejn il-Ħames Artijiet Imsaħħra”, li hu bbażat fuq l-ewwel politika nazzjonali dwar it-tfal.

Il-pubblikazzjoni b’mod simplistiku tispjega l-politika nazzjonali tat-tfal li għandha l-għan li tippromwovi d-drittijiet u l-ħiliet tat-tfal ibbażati fuq il-prinċipji tal-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal tan-Nazzjonijiet Magħquda. Taghmel dan b’rakkont tal-vjagg li t-tfal iterrqu tul hajjithom sal-adoloxxenza.

L-istudenti fl-ewwel sena tas-sekondarja huma konxji mhux biss mid-drittijiet tagħhom imma anke mid-dmirijiet.

Studenti bħal Zack, iħossu li għandhom jagħmlu xi ħaġa aktar biex ikunu vuċi għal sħabhom billi jikkontestaw biex jirrappreżenthom fil-Kunsill tal-Istudenti.

“Ħriġt għal din il-kariga għax nemmen li hemm xi tfal li jibżgħu u jiddejqu minħabba l-bullying u l-inkejja, u jien, jekk jgħiduli, nista’ ngħaddi l-kumment jew lis-surmast jew lill-prinċipal,” fisser Zack.

Il-ktieb tnieda mill-Ministru għad-Drittijiet tat-tfal, Michael Falzon u l-Kummissarju tat-Tfal, Pauline Miceli, li ħeġġet lill-istudenti biex jagħmlu l-almu tagħhom sabiex igawdu d-drittijiet tagħhom bis-sħiħ.

‘Il fuq minn sebgħin skola b’diversi attivitajiet se jiċċelebraw il-Jum Dinji tat-Tfal, li twaqqaf min-Nazzjonijiet Magħquda biex jippromwovi id-drittijiet tat-tfal u l-ħarsien tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

It-temi marbuta mal-Unjoni Ewropea li fl-aħħar jumejn ġew diskussi fil-Kunsill Ewropew fi Brussell, qed ikomplui jiġu diskussi llejla f’Villa Francia f’Ħal-Lija, f’working lunch bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim…

Brexit

L-aħħar Kunsill Ewropew taħt il-Presidenza Awstrijaka ntemm fi Brussell bi ftit li xejn progress fuq il-kwistjoni Brexit. Il-Prim Ministru Ingliża Theresa May dehret iffastidjata b’kummenti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker…

Ikel

L-awtoritajiet edukattivi u tas-saħħa komplew isostnu d-deċiżjoni li ttieħdet biex fil-parties tat-tfal fl-iskejjel, l-ikel u x-xorb provdut ikun skont lista approvat biex ikun evitat ċertu ikel li mhuwiex tajjeb għas-saħħa….

Parlament

L-Ispeaker Anġlu Farrugia inawgura wirja artistika b’riżq id-Dar tal-Providenza li qed tittellgħa fil-Parlament ta’ Malta. L-Ispeaker Farrugia faħħar lill-fundatur tad-Dar tal-Providenza, il-Monsinjur Dun Mikiel Azzopardi, li ddedika l-ħidma pastorali tiegħu…

Aktar