Edukazzjoni
Ktieb ġdid fl-iskejjel biex it-tfal jifhmu d-drittijiet u l-obbligi tagħhom

Sena mit-tnedija tal-ewwel politika nazzjonali tat-tfal, tnieda ktejjeb li jispjega din il-politika b’addattament għat-tfal skont l-età tagħhom.

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal qed iqassam din il-pubblikazzjoni lill-istudenti fl-iskejjel kollha ta’ Malta u Għawdex, bil-għan li jippromwovi d-drittijiet kif ukoll il-litteriżmu fost it-tfal.

Lejlet il-Jum Dinji tat-Tfal, studenti tal-iskola medja tal-Kulleġġ Santa Tereża ngħataw l-ewwel kopja tal-ktieb “il-Kaxxa Misterjuża u l-Avventura Lejn il-Ħames Artijiet Imsaħħra”, li hu bbażat fuq l-ewwel politika nazzjonali dwar it-tfal.

Il-pubblikazzjoni b’mod simplistiku tispjega l-politika nazzjonali tat-tfal li għandha l-għan li tippromwovi d-drittijiet u l-ħiliet tat-tfal ibbażati fuq il-prinċipji tal-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal tan-Nazzjonijiet Magħquda. Taghmel dan b’rakkont tal-vjagg li t-tfal iterrqu tul hajjithom sal-adoloxxenza.

L-istudenti fl-ewwel sena tas-sekondarja huma konxji mhux biss mid-drittijiet tagħhom imma anke mid-dmirijiet.

Studenti bħal Zack, iħossu li għandhom jagħmlu xi ħaġa aktar biex ikunu vuċi għal sħabhom billi jikkontestaw biex jirrappreżenthom fil-Kunsill tal-Istudenti.

“Ħriġt għal din il-kariga għax nemmen li hemm xi tfal li jibżgħu u jiddejqu minħabba l-bullying u l-inkejja, u jien, jekk jgħiduli, nista’ ngħaddi l-kumment jew lis-surmast jew lill-prinċipal,” fisser Zack.

Il-ktieb tnieda mill-Ministru għad-Drittijiet tat-tfal, Michael Falzon u l-Kummissarju tat-Tfal, Pauline Miceli, li ħeġġet lill-istudenti biex jagħmlu l-almu tagħhom sabiex igawdu d-drittijiet tagħhom bis-sħiħ.

‘Il fuq minn sebgħin skola b’diversi attivitajiet se jiċċelebraw il-Jum Dinji tat-Tfal, li twaqqaf min-Nazzjonijiet Magħquda biex jippromwovi id-drittijiet tat-tfal u l-ħarsien tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

L-istudenti fl-iskejjel sekondarji tal-Gvern li għażlu suġġetti vokazzjonali, minn Settembru li ġej se jibda jkollhom il-lezzjonijiet minn klassijiet li ngħataw bixra differenti għax ġew mgħammra b’apparat li jixbah dak li…

Agrikultura

Deskritt bħala wieħed mill-ifjen żjut minn esperti u chefs magħrufa internazzjonalment, fosthom Jamie Oliver, iż-żejt taż-żebbuġa Malti għandu karatteristiċi partikulari li jiddistingwuh. Sejbiet arkeoloġiċi juru li elfejn sena ilu, ir-Rumani…

Kultura

Niċċa bi statwa devota tar-Redentur, fit-triq għal Marsaxlokk, se tiġi restawrata. Ix-xogħol se jsir mid-Direttorat tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali u għandu jitlesta sal-aħħar tas-sena. Il-Perit…

Annimali

Numru ta’ kuċċiera qalu li qegħdin jikkunsidraw li jiftħu kawża fil-Qorti biex ireġġgħu lura l-avviż legali li bih ma jistgħux jaħdmu bil-karrozzin bejn is-siegħa u l-erbgħa ta’ waranofsinhar f’Lulju u…

Aktar