Kultura
Kulħadd tkellem dwaru iżda ħadd ma kien rah… qabel illum

Kien dramm li dwaru tmien snin ilu ntqalu ħafna affarijiet, mingħajr ma’ l-pubbliku Malti kellu ċans jarah pubblikament għax ġie ċensurat. Wara l-verdett tal-Qorti Ewropea, li qaleb għall-kollox id-deċiżjoni tal-qrati Maltin li jipprojbixxu d-dramm, Stitching se jagħmel id-debutt pubbliku tiegħu fi tmiem il-ġimgħa.

Il-produzzjoni se tintwera pubblikament għall-ewwel darba fl-istudio theatre tat-Teatru Manoel wara li fost oħrajn intemmet iċ-ċensura tax-xogħlijiet artistiċi.

Id-dramm tal-awtur Anthony Nielsing titratta temi sensittivi li jitfaċċaw f’relazzjoni intima. Id-dramm fl-2009 kien meqjus mil-bord taċ-ċensura bħala vulgari u kien inżamm milli jsir għall-pubbliku Malti.

Id-deċiżjoni kienet konfermata mill-qrati Maltin. Kienet qamet kontroversja bil-produtturi tad-dramm jinsistu li ċ-ċensura kienet ibbażata fuq argumenti li ma kinux jirriflettu l-ispirtu artistiku tal-produzzjoni.

Id-deċiżjoni taċ-ċensura nqalbet mil-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem li qablet mal-kumpanija Unifaun Theatre Productions li l-kontenut tad-dramm kellu jkun interpretat f’kuntest ta’ espressjoni kreattiva.

Għad-direttur Chris Gatt u l-producer Adrian Buckle, id-deċiżjoni mhix vittorja, imma laqagħha għax toffri ċans lill-udjenzi Maltin biex ikunu huma stess li jiddeċiedu u jagħtu l-verdett tagħhom dwar id-dramm. U dan, isostni id-direttur, huwa l-iskop aħħari ta’ kwalunkwe arti.

“Meta għandek iċ-ċensura għandek tlieta, erba’ min-nies li jiddeċiedu a priori minn qabel minn jista’ jaraha u min jista’ jiddiskutiha u min ma jistax. Din hija differenti minn meta tgħid li din jistgħu jarawha l-kbar biss, hemmhekk qed tgħid isma din hija produzzjoni għall-adulti u hemm il-maturità u dik il-maturità hemm ukoll responsabbiltà għax għandek il-moħħ li tista’ tiddeċiedi għalik innifsek,” spjega Chris Gatt.

Id-dramm fih madwar disgħin minuta u l-kast jikkonsisti biss f’żewġ atturi, Pia Żammit u Mike Basmadijan li jinterpretaw l-agunija tal-koppja.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-faċilitajiet tal-films fir-Rinella se jingħataw dehra aħjar b’xogħlijiet ta’ manutenzjoni li se jtejjbu l-infrastruttura tal-faċilitajiet. Fl-istess waqt, f’intervista ma’ TVM l-Kummissarju tal-Films, Johann Grech, qal li l-inċentivi fiskali mħabbra fil-budget…

Kronaka

Raġel ta’ 29 sena sofra ġrieħi gravi wara li waqa’ madwar sular u nofs fiż-Żejtun. Il-Pulizija qalet li l-inċident seħħ għall-ħabta tal-4.00 ta’ waranofsinhar fi Triq l-Isqof Antonio Zahra. Ir-raġel,…

Lokali

Il-Kummissjoni Elettorali ser tibda l-provi aħħarin fuq is-sistema elettronika tal-għadd tal-voti li ser tbiddel radikalment il-mod kif kienet tinħoloq l-istennija għar-riżultat tal-elezzjonijiet. Is-sistema elettronika ser tintuża għall-ewwel darba fl-appuntamenti elettorali…

Ambjent

Gabriel, Victoria u Stef huma tlett ifkieren li ngħataw kura min-Nature Trust minħabba l-ammont ta’ plastik fl-istonku tagħhom. Dalgħodu nħelsu fil-baħar tal-Ġnejna, fejn Nature Trust tat bidu wkoll għal kampanja…

Aktar