Kultura
Kulħadd tkellem dwaru iżda ħadd ma kien rah… qabel illum

Kien dramm li dwaru tmien snin ilu ntqalu ħafna affarijiet, mingħajr ma’ l-pubbliku Malti kellu ċans jarah pubblikament għax ġie ċensurat. Wara l-verdett tal-Qorti Ewropea, li qaleb għall-kollox id-deċiżjoni tal-qrati Maltin li jipprojbixxu d-dramm, Stitching se jagħmel id-debutt pubbliku tiegħu fi tmiem il-ġimgħa.

Il-produzzjoni se tintwera pubblikament għall-ewwel darba fl-istudio theatre tat-Teatru Manoel wara li fost oħrajn intemmet iċ-ċensura tax-xogħlijiet artistiċi.

Id-dramm tal-awtur Anthony Nielsing titratta temi sensittivi li jitfaċċaw f’relazzjoni intima. Id-dramm fl-2009 kien meqjus mil-bord taċ-ċensura bħala vulgari u kien inżamm milli jsir għall-pubbliku Malti.

Id-deċiżjoni kienet konfermata mill-qrati Maltin. Kienet qamet kontroversja bil-produtturi tad-dramm jinsistu li ċ-ċensura kienet ibbażata fuq argumenti li ma kinux jirriflettu l-ispirtu artistiku tal-produzzjoni.

Id-deċiżjoni taċ-ċensura nqalbet mil-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem li qablet mal-kumpanija Unifaun Theatre Productions li l-kontenut tad-dramm kellu jkun interpretat f’kuntest ta’ espressjoni kreattiva.

Għad-direttur Chris Gatt u l-producer Adrian Buckle, id-deċiżjoni mhix vittorja, imma laqagħha għax toffri ċans lill-udjenzi Maltin biex ikunu huma stess li jiddeċiedu u jagħtu l-verdett tagħhom dwar id-dramm. U dan, isostni id-direttur, huwa l-iskop aħħari ta’ kwalunkwe arti.

“Meta għandek iċ-ċensura għandek tlieta, erba’ min-nies li jiddeċiedu a priori minn qabel minn jista’ jaraha u min jista’ jiddiskutiha u min ma jistax. Din hija differenti minn meta tgħid li din jistgħu jarawha l-kbar biss, hemmhekk qed tgħid isma din hija produzzjoni għall-adulti u hemm il-maturità u dik il-maturità hemm ukoll responsabbiltà għax għandek il-moħħ li tista’ tiddeċiedi għalik innifsek,” spjega Chris Gatt.

Id-dramm fih madwar disgħin minuta u l-kast jikkonsisti biss f’żewġ atturi, Pia Żammit u Mike Basmadijan li jinterpretaw l-agunija tal-koppja.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Malti ta’ 19-il sena li kien jinsab miżmum arrestat ġewwa l-Lock-up fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, ipprova jweġġa’ lilu nnifsu. Il-każ seħħ illum fis-7pm.  Intervent immedjat tal-Pulizija waqqaf din l-azzjoni u r-raġel…

Lokali

San Ġiljan sebaħ nadif pupilla wara lejl ta’ divertiment f’Jum San Patrizju. Il-ħaddiema tat-tindif xkupaw 15-il tunnellata ta’ skart f’ħames sigħat. Ma’ sbieħ it-Tnejn filgħodu, il-Pjazza ta’ Spinola u toroq tal-madwar…

Kronaka

Lejn is-snin sittin tas-seklu sbatax, il-Berġa tal-Italja kienet imżejna b’dak li jissejjaħ la scala grande, it-taraġ il-kbir. Bl-interventi strutturali li sar fil-berġa tul is-snin il-preġju tat-taraġ intilef meta fost oħrajn…

Kultura

Aktar minn 500 mudell, xogħol membri ta’ waħda mill-għaqdiet lokali tal-mudelli, qed ikunu esebiti fil-Mużew Marittimu fil-Birgu. Il-wirja se tkun miftuħa għall-aħħar ġunrata, għada, jum ta’ btala pubblika. Mijiet ta’…

Aktar