Blockchain u Cryptocurrency
Kumpanija tal-blockchain ser tiftaħ il-kwartieri ġenerali tagħha f’Malta

Il-Ko Fundatur tal-Apple, Steve Wozniak, ħabbar li l-kumpanija tal-blockchain Efforce ser tiftaħ il-kwartieri ġenerali tagħha f’Malta.

Steve Wozniak, li huwa wkoll il-ko fundatur tal-Efforce, qal li Malta hija miftuħa għall-opportunitajiet tat-teknoloġija ġodda u fil-qasam tal-blockchain. Huwa qal li kien għalhekk  li l-kumpanija, li tispeċjalizza fl-enerġija effiċjenti, twaqqaf  il-kwartieri ġenerali tagħha f’Malta. Esprima x-xewqa li kumpaniji oħrajn jimxu fuq il-passi tiegħu biex jinvestu f’Malta.

”I like joining things when people are going of new and first directions like this. I like novel things and I don’t join many foreign companies at all in my life so I m hoping that our example causes a lot of other people say “wow – we want to also have some of the  advantages of blockchain done this way”. I hope to help make Malta a world center for that.”

Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, l-Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni, Silvio Schembri qal li bil-qafas regolatorju li nħoloq, Malta hi ta’ eżempju għal pajjiżi oħra. Esprima sodisfazzjon li issa Malta qed tattira innovaturi bħal Steve Wozniak.

”Il-fatt li inti ġibt l-isem biss diġa’ huwa biżżejjed għax ser ikun qed jattira wkoll l-interess nazzjonali għax persuna bħal Steve Wozniak mhux ser imur fi kwalunkwe pajjiż – kif fil-fatt semma’ hu – jkunu qed jagħmlu diversi studji fejn ser ikunu jmorru.”

Fil-konferenza tnediet edizzjoni oħra tad-Delta Summit li ser issir f’Ottubru li ġej u li matulu ser jiġu diskussi l-blockchain u l-industrija tal-cryptocurrency.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

F’rapport li jsir kull ħames snin dwar l-istat tal-ambjent fil-pajjizi Ewropej jghid li jeħtieġ soluzzjonijiet fundamentali fl-għaxar snin li ġejjin biex jiġi evitat tibdil fil-klima li iwassal għall-temperaturi għoljin estremi….

Kisbiet

L-atti notarili tan-nutar Paolo Bonello li għex fis-seklu ħmistax, servew ta’ punt ta’ tluq għal sistema bbażata fuq intelliġenza artifiċjali msejħa Notary Pedia. L-istudenta tal-Masters fl-intelliġenza artifiċjali fl-Università ta’ Malta…

Annimali

Jingħad li l-kelb huwa l-aqwa ħabib li l-bniedem jista’ jkollu iżda għal persuni neqsin mid-dawl, bil-kundizzjoni tal-awtiżmu jew diabete kelb jaf ikun bastun tad-demm u l-laħam. Aktar kmieni din il-ġimgħa…

Lokali

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ikkundanna t-theddid li sar fuq ġurnalista aktar kmieni llum. Fi stqarrija l-IĠM qal li ġie infurmat li ġurnalista għamlet rapport lill-Pulizija wara li rċeviet ittra ta’…

Aktar