Lokali
Kumpanija tal-gaming tiġġustifika l-pole dancing fl-istabbiliment tagħha

Il-kumpanija tal-gaming li kellha esebizzjonijiet tal-pole dancing waqt il-konferenza ICE iġġustifikat il-wirjiet tagħha billi ddeskriviet il-pole dancing bħala sport.

Regolatur Ingliż tal-‘gaming’ kien wissa’ lill-kumpaniji li jipparteċipaw fil-konferenza ICE biex iżommu lura mis-sessiżmu. Minkejja dan l-avveniment xorta waħda spiċċa miżgħud b’mudelli lebsin ftit ħwejjeġ u bi żfin provokanti.

Waħda mill-iktar kumpaniji li qajmet kontroversja waqt il-konferenza kellha esebizzjonijiet erotiċi tal-‘pole dancing’ li ftit li xejn kienu relatati mal-logħob tal-azzard. Kumpanija oħra kellha esebizzjoni taż-żfin bit-tema tal-Playboy, b’rabta ma’ logħba li kienet għadha kif varat.

Dwar din il-kontroversja, kumpanija tal-gaming spjegat li biex tirriklama waħda mil-logħbiet il-ġodda tagħha għamlet preżentazzjoni bil-pole dancing. Hija qalet li l-pole dancing huwa sport li jsir minn atleti nisa professjonali. Saħqet li tant hemm livell ta’ professjonalità li l-pole dancing iwaħħad is-saħħa u l-flessibiltà.

Dwar il-ħwejjeġ, il-kumpanija kellha ġustifikazzjoni wkoll. Hija qalet li l-ħwejjeġ li kienu liebsa n-nisa huma meħtieġa għal dan l-isport partikolari. Qalet li dan l-isport jeħtieġ li l-atleti jkollhom kuntatt dirett mal-pole biex jevitaw li jiżolqu u jweġġgħu.

Hija qalet li l-ilbies li jilbsu, jilbsuh minħabba s-saħħa u s-sigurtà tan-nisa.

 

Ara wkoll:

Nisa jiżfnu mal-pole waqt konferenza tal-gaming iqajmu kontroversja

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Iż-żmien jagħmel tiegħu u meta jkun mgħejjun minn elementi bħall-ilma u t-tniġġiż jaf ikun l-ikbar għadu għall-opri tal-arti fis-soqfa tal-knejjes tagħna. Il-Kolleggjata ta’ San Pawl fil-Belt tiffaċċja spiss il-problema tal-ilma…

Saħħa

Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità qed taħdem biex tiġi introdotta kard speċjali għal persuni li għandhom imġiba diffiċli, biex fost oħrajn f’każi severi ta’ awtiżmu jkunu jistgħu jaqbżu l-kju u jinqdew…

Politika Lokali

Il-Kamra tad-Deputati iddiskutiet mozzjoni mressqa mill–Oppożizzjoni dwar dak li ġie żvelat fuq il-kumpanija 17 Black fuq talba li saret mill-Kap tal-Oppożizzjoni, bid-deputat Prim Ministru Chris Fearne jgħid li l-Kamra kellha tiddiskuti kull allegazzjoni li…

Aktar