Lokali
Il-Pulizija Maltija tinvestiga kumpanija Spanjola – Id-Direttur tad-Dipartiment tas-Sajd tiċħad l-akkużi

Id-Direttur tad-Dipartiment tas-Sajd Andreina Fenech Farrugia qed tkun investigata wara li l-awtoritajiet Spanjoli implikaw f’każ allegat ta’ tixħim biex jinkisru l-kwoti tas-sajd tat-tonn. L-awtoritajiet xandru traskrizzjoni ta’ taħdita bit-telefown li Dr Fenech Farrugia kellha fis-sajf li għadda ma rappreżentanti tal-kumpanija Spanjola tal-akwakultura li f’Malta għandha l-kumpanija Mare Blu, li fiha qed jigi implikat li talbithom il-flus.

Id-Direttur tad-Dipartiment tas-Sajd Andreina Fenech Farrugia ġiet sospiża mill-kariga wara rapporti li talbet ħlas mingħand waħda mill-ikbar kumpaniji tat-tonn fi Spanja biex allegatament tinqabez il-kwota tat-tonn.

Hija ġiet sospiża wara li fi Spanja ġew ippubblikati traskrizzzjonijiet ta’ telefonati li saru bejnha u bejn Josè Fuentes Garcìa, li jmexxi l-Grupp Fuentes. Minnhom joħrop li hija talbet ħlas baxx baxx sabiex tgħinhom iddaħlu tonn fis-suq mhux dikjarat skont il-kwoti stabiliti. Il-grupp Fuentes f’Malta għandu wkoll kumpanija Mare Blu li għandha l-gaġġeġ tat-tonn.

Il-Gvern Malti qal li qed jikkollabora mal-awtoritajiet fl-investigazzjonijiet kollha li qed isiru biex jiġu stabbiliti l-fatti kollha dwar dan il-każ anka fl-interess tas-settur tas-sajd u l-akwakultura f’Malta.

Żied jgħid li fl-investigazzjonijiet il-Pulizija Maltija involviet il-Europol biex tirċievi informazzjoni minn Spanja dwar dawn l-investigazzjonijiet. Fl-istess waqt intqal li l-awtoritajiet Maltin għaddejjin b’investigazzjonijiet oħra permezz tal-Pulizija u anke nfetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella.

TVM huwa infurmat li dan il-każ fil-konfront ta’ Dr Fenech Farrugia seħħ wara investigazzjoni li ilha għaddejja x-xhur mal-awtoritajiet Spanjol dwar is-suq tat-tonn illegali li huwa stmat b’valur ta’ €25 miljun. Huwa mifhum li s-servizz sigriet Spanjol irrekordja t-telefonati ta’ Dr Fenech Farrugia ma’ Feuntes Garcia. L-investigazzjoni konġunta tal-awtoritajiet Spanjoli u l-Europol imsejħa Taratelo f’Ġunju li għadda waslet għall-arrest ta’ 79 persuna f’diversi bliet spanjoli.

F’kummenti lil TVM, il-Kap Eżekuttiv tal-Federazzjoni Maltija tal-Akwakultura, l-Avukat Charlon Gouder, qal li din hija aħbar ta’ tħassib li tirrekjedi azzjoni immedjata.

Dr Gouder qal “aħna qed insegwu dawn l-aħħar żviluppi anke b’laqgħat li se jkolli mal-avukati tagħna fi Spanja lejn tmiem din il-ġimgħa biex flimkien magħhom naraw kif dan l-aħħar żvilupp sejjer jimpatta fuq l-industrija, partikolari dik ta’ Malta”.

L-Avukat Gouder qal li jilqa’ d-deċiżjoni li l-Gvern issospenda lil Dr Fenech Farrugia. Żied jgħid li hija għandha dritt tiddefendi lilha nnifisha għax kulħadd hu preżunt innoċenti. Min-naħa l-oħra, qal Dr Gouder, l-industrija ma tistax tibqa’ tigi implikata b’allegazzjonijiet bħal dawn.

Fi stqarrija, Dr Fenech Farrugia tiċħad bil-qawwa l-allegazzjonijiet li saru kontriha. Hija qalet li dejjem aġixxiet u ħadet passi kontra kull operatur meta nstabu illegalitajiet tas-sajd.

Ara wkoll:

Sospiża d-Direttur tad-Dipartiment tas-Sajd wara każ ta’ tixħim fl-industrija tat-tonn

Aħbarijiet Oħra
Televiżjoni u Radju

Il-programm Step by Step to Auschwitz rebaħ żewġ kategoriji fil-festival tal-films tal-Vegas Movie Awards li sar f’Las Vegas nhar it-Tnejn 13 ta’ Lulju. Fuq Facebook, il-produttur Jonathan Farrugia, spjega li l-kategoriji huma L-Aqwa…

Lokali

L-Uffiċjali tad-Dwana sabu €22,130 f’bagalja ta’ passiġġier fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Fi stqarrija, id-Dwana qalet li l-passiġġier kien ġej Malta minn Frankfurt, fil-Ġermanja. Wara li l-passiġġier ma ddikjarax il-flus li kellu…

COVID-19

Għall-ħames ġurnata konsekuttiva l-awtoritajiet tas-saħħa rrappurtaw li ma sabu l-ebda każ ġdid ta’ COVID-19 u ma kien hemm l-ebda persuna li fieqet biex b’hekk fadal ħames każi attivi f’Malta. L-awtoritajiet…

Ekonomija u Finanzi

Statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, ikkonfermat li l-industrija Maltija kompliet tkun fost l-aħjar fl-Unjoni Ewropea. Dan meta minkejja l-pandemija, bejn April u Mejju 2020 kien hemm żieda ta’…

Aktar