Lokali
Il-Pulizija Maltija tinvestiga kumpanija Spanjola – Id-Direttur tad-Dipartiment tas-Sajd tiċħad l-akkużi

Id-Direttur tad-Dipartiment tas-Sajd Andreina Fenech Farrugia qed tkun investigata wara li l-awtoritajiet Spanjoli implikaw f’każ allegat ta’ tixħim biex jinkisru l-kwoti tas-sajd tat-tonn. L-awtoritajiet xandru traskrizzjoni ta’ taħdita bit-telefown li Dr Fenech Farrugia kellha fis-sajf li għadda ma rappreżentanti tal-kumpanija Spanjola tal-akwakultura li f’Malta għandha l-kumpanija Mare Blu, li fiha qed jigi implikat li talbithom il-flus.

Id-Direttur tad-Dipartiment tas-Sajd Andreina Fenech Farrugia ġiet sospiża mill-kariga wara rapporti li talbet ħlas mingħand waħda mill-ikbar kumpaniji tat-tonn fi Spanja biex allegatament tinqabez il-kwota tat-tonn.

Hija ġiet sospiża wara li fi Spanja ġew ippubblikati traskrizzzjonijiet ta’ telefonati li saru bejnha u bejn Josè Fuentes Garcìa, li jmexxi l-Grupp Fuentes. Minnhom joħrop li hija talbet ħlas baxx baxx sabiex tgħinhom iddaħlu tonn fis-suq mhux dikjarat skont il-kwoti stabiliti. Il-grupp Fuentes f’Malta għandu wkoll kumpanija Mare Blu li għandha l-gaġġeġ tat-tonn.

Il-Gvern Malti qal li qed jikkollabora mal-awtoritajiet fl-investigazzjonijiet kollha li qed isiru biex jiġu stabbiliti l-fatti kollha dwar dan il-każ anka fl-interess tas-settur tas-sajd u l-akwakultura f’Malta.

Żied jgħid li fl-investigazzjonijiet il-Pulizija Maltija involviet il-Europol biex tirċievi informazzjoni minn Spanja dwar dawn l-investigazzjonijiet. Fl-istess waqt intqal li l-awtoritajiet Maltin għaddejjin b’investigazzjonijiet oħra permezz tal-Pulizija u anke nfetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella.

TVM huwa infurmat li dan il-każ fil-konfront ta’ Dr Fenech Farrugia seħħ wara investigazzjoni li ilha għaddejja x-xhur mal-awtoritajiet Spanjol dwar is-suq tat-tonn illegali li huwa stmat b’valur ta’ €25 miljun. Huwa mifhum li s-servizz sigriet Spanjol irrekordja t-telefonati ta’ Dr Fenech Farrugia ma’ Feuntes Garcia. L-investigazzjoni konġunta tal-awtoritajiet Spanjoli u l-Europol imsejħa Taratelo f’Ġunju li għadda waslet għall-arrest ta’ 79 persuna f’diversi bliet spanjoli.

F’kummenti lil TVM, il-Kap Eżekuttiv tal-Federazzjoni Maltija tal-Akwakultura, l-Avukat Charlon Gouder, qal li din hija aħbar ta’ tħassib li tirrekjedi azzjoni immedjata.

Dr Gouder qal “aħna qed insegwu dawn l-aħħar żviluppi anke b’laqgħat li se jkolli mal-avukati tagħna fi Spanja lejn tmiem din il-ġimgħa biex flimkien magħhom naraw kif dan l-aħħar żvilupp sejjer jimpatta fuq l-industrija, partikolari dik ta’ Malta”.

L-Avukat Gouder qal li jilqa’ d-deċiżjoni li l-Gvern issospenda lil Dr Fenech Farrugia. Żied jgħid li hija għandha dritt tiddefendi lilha nnifisha għax kulħadd hu preżunt innoċenti. Min-naħa l-oħra, qal Dr Gouder, l-industrija ma tistax tibqa’ tigi implikata b’allegazzjonijiet bħal dawn.

Fi stqarrija, Dr Fenech Farrugia tiċħad bil-qawwa l-allegazzjonijiet li saru kontriha. Hija qalet li dejjem aġixxiet u ħadet passi kontra kull operatur meta nstabu illegalitajiet tas-sajd.

Ara wkoll:

Sospiża d-Direttur tad-Dipartiment tas-Sajd wara każ ta’ tixħim fl-industrija tat-tonn

Aħbarijiet Oħra
Turiżmu

Fl-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena ġew Malta ftit aktar minn 78,000 turist abbord il-vapuri tal-passiġġieri. Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kien hemm żieda ta’ aktar minn 810,000 passiġġier meta…

Xogħol

Ċifri tal-Eurostat juru li Malta hija fost 13-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea li sal-2018 kienet diġà qabżet il-miri tal-impjiegi li kellhom jintlaħqu sal-2020. Il-Eurostat qal li s-sena l-oħra, Malta b’żieda ta’…

Partit Laburista

Il-Partit Laburista permezz tad-deputati Edward Zammit Lewis, Alex Muscat u l-kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Fleur Vella, qal li l-Oppożizzjoni mhix kredibbli meta titkellem dwar il-finanzi tal-pajjiż. Dr Zammit Lewis qal…

Mużika

Freddie Portelli se jkun qiegħed iniedi kanzunetta ġdida bl-isem ta’ ‘Il-Kbir Għadu Ġej’, li se twitti t-triq għal musical li se jġib l-istess isem tal-kanzunetta. Il-mużika kitibha Dominic Galea filwaqt…

Aktar