Ambjent
L-2018 sena rekord għall-industrija tal-akwakultura f’Malta

L-2018 kienet sena rekord għall-industrija tal-akwakultura f’Malta tant li skont ċensiment mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fost l-operaturi li jaħdmu f’dan is-settur bejniethom biegħu 19.3 miljun tunnellata ta’ ħut, kważi d-doppju tal-2015 (10.8 miljun tunnellata).

F’temp ta’ tliet snin, anke l-valur tal-ħut li biegħu kważi rdoppja – minn €127 miljun fl-2015 għal €242 miljun fl-2018.

Skont l-istatistika, il-gaġeġ tat-tonn li hawn ‘l barra mill-kosta Maltija qed jikkontribwixxu mad-disgħin fil-mija tal-ħut kollu tal-industrija tal-akwakultura s-sena l-oħra.

Iċ-ċifri juru li l-ispejjeż tal-produzzjoni żdiedu bi kważi 17 fil-mija – minn €74 miljun fl-2017 għal €86 miljun fl-2018. B’mod ġenerali, l-industrija rreġistrat telf operattiv ta’ €5.2 miljun, tnaqqis ta’ ħames miljuni mit-telf tal-2017.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura, Dr Charlon Gouder qal li waqt li t-tkabbir ġej l-aktar minn żieda fl-esportazzjoni tat-tonn lejn il-Ġappun, l-operaturi jinsabu impenjati li jkomplu jnaqsu l-impatt fuq l-ambjent speċjalment dak marittimu.

“Waqt illi qed nieħdu nota b’sodisfazzjon ta’ dan it-tkabbir, mill-banda l-oħra aħna rridu nqisu wkoll it-tieni pilastru li huwa importanti jiġifieri li din l-industrija tkompli tikber imma tkompli tikber b’mod sostenibbli”.

Dr Gouder qal li fl-isfont ta’ dawn ir-riżultati, l-industrija issa se tkompli tikkunsidra niċeċ oħrajn li tista’ timraħ fihom. “Issa rridu nibdew naraw kif dan it-tkabbir fl-industrija tat-tonn nimxu fuq indiustriji oħrajn addizzjonali bħall-ipproċessar tal-fdalijiet tat-tonn”.

Din il-ġimgħa rappreżentanti tal-industrija tal-akwakultura se jkunu Spanja għal-laqgħa tal-ICCAT, il-kummissjoni Internazzjonali għal konservazzjoni tat-tonn li matulha fost l-oħrajn se ssir diskussjoni u possibiltà ta’ reviżjoni fuq il-kwoti tat-tonn speċjalment fl-Atlantiku u l-Mediterran.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Fi stqarrija l-Matsec qalet li dawk l-istudenti li xtaqu jagħmlu l-eżamijiet tal-A Levels u l-Intermediates, jistgħu ipoġġu għal dawn l-eżamijiet f’Settembru li ġej. Din is-sessjoni se tieħu post is-sessjoni tar-resits,…

COVID-19

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qed jilqa’ l-applikazzjoni ta’ erba’ faxex ta’ ħaddiema li jaħdmu jew kienu jaħdmu fis-settur privat u ma baqgħux jaħdmu minħabba l-impatt tal-Coronavirus, iżda li mhux ser jintlaħqu…

Lokali

Wara kjarifiki uffiċjali, kien hemm qbil reċiproku li l-prezz tal-gass f’ċilindru ta’ 12kg ta’ Liquigas se jkun ta’ €15. Dan wara laqgħa llum bejn Liquigas Malta, li talbet biex tiċċarra…

COVID-19

Fiċ-ċirkostanzi preżenti maskra tiswa mitlu deheb partikolarment għal professjonisti li jinsabu fil-fruntiera tal-ġlieda kontra l-imxija tal-Covid-19. Fid-dawl tad-domanda qawwija għall-maskri soffistikati, Inġinier Malti fl-Fakultà tal-Inġinerija tal-Università ta’ Malta żviluppa magna…

Aktar