Lokali
L-AD b’Kumitat Eżekuttiv ġdid

Il-Perit Carmel Cacopardo reġa’ ġie elett bħala Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika.

Stqarrija tal-partit irreferiet għal-laqgħa ġenerali annwali li ntqal iffukat fuq l-organizazzjoni interna tal-partit u l-passi meħtieġa għal organizazzjoni aħjar.

Waqt il-laqgħa ġie elett dan il-Kumitat Eżekuttiv:

CHAIRPERSON:  Carmel CACOPARDO

DEPUTAT CHAIRPERSON: Mario MALLIA

SEGRETARJU ĠENERALI: Ralph CASSAR

DEPUTAT SEGRETARJU ĠENERALI: Anna AZZOPARDI

UFFIĊĊJAL RELAZZJONIJIET PUBBLIĊI (PRO): Luke CARUANA

TEŻORIER: Jamie MERCIECA

SEGRETARJU INTERNAZZJONALI: Rachelle DEGUARA

MEMBRI: Daniel DESIRA; James GABARRETTA; Donal KELLY; Samuel MUSCAT; Mina TOLU