Droga
L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga ma jaqblux li l-kannabis tkun legalizzata għal skop rikreattiv

L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga fosthom is-Sedqa u l-Caritas huma tal-fehma li l-użu rikreattiv tal-kannabis m’għandux ikun promoss għax ikattar il-kultura favur l-abbuż tad-droga. Din il-fehma intweriet waqt il-programm Dissett li fil-jum dinji kontra l-abbuż u t-traffikar tad-droga, iddiskuta mal-esperti x-xenarju lokali fil-ġlieda kontra l-abbuż tad-droga.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti qal fil-programm Dissett li l-Fondazzjoni ma taqbilx mal-idea li tkun legalizzata l-kannabis għal skop rikreattiv.

“Aħna ma naqblux mar-recreational use. Aħna din għednieha fejn kellna ngħiduha. Aħna ma nistgħux naqblu għax imur kontra l-ispirtu għalxiex twaqqafna” qal Alfred Grixti.

Madankollu fil-programm ħareġ li hemm appoġġ li l-użu tad-droga jiġi dikriminalizzat.

Is-sur Grixti u d-Direttur tal-Caritas Anthony Gatt stqarrew li kien hemm riżultati pożittivi bl-emendi fil-liġi li saret dwar il-pussess ta’ kwantità żgħira tad-droga għall-użu personali.

Iċ-Chairman kliniku tas-servizzi tas-saħħa mentali, il-psikjatra Anton Grech, waqt li sostna li l-problema tad-droga qed tikber, innota li f’Malta hawn servizzi fost l-aqwa fl-Ewropa għal min irid jieqaf mid-droga.

Dr Grech stqarr li l-emendi fil-liġi dwar id-drogi sintetiċi huma pass fid-direzzjoni t-tajba iżda stqarr it-tħassib tiegħu dwar dwar dawn id-drogi ġodda fis-suq. “Ġieli kellna nies li waqqfulhom il-kliewi. Kelli klijenti ta’ età żgħira li tahom stroke ikrah minħabba d-droga sintetika. L-effetti mentali huma koroh ħafna għax int titlef il-kontroll ta’ ġismek”.

Id-Direttur tal-Caritas faħħar id-dixxiplina li daħlet fil-ħabs u qal li din wasslet għal tnaqqis tad-droga hemmhekk. “Naħseb li qed jiġri fil-ħabs huwa ta’ eżempju għas-soċjetà tagħna. Id-dixxiplina trid tkun b’imħabba u intenzjoni li jien biex ngħinek u biex nitla’ fuq rasek. L-awtoritajiet tal-ħabs qed jimxu b’dan l-approach għax ma jridux lil dawn in-nies jerġgħu jidħlu l-ħabs”.

Fil-programm Dissett tkellmu wkoll żewġ vittmi tal-vizzju tad-droga, dwar kif daħlu fiċ-ċirku vizzjuż u kif illum ħarġu minnu bl-għajnuna tal-programm ta’ rijabilitazzjoni tal-Caritas f’San Blas.

Ara wkoll:

“L-akbar rimors li għandi hu li nqast lil uliedi” – raġel li għeleb il-vizzju tad-droga

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar