Unjoni Ewropea
L-aħħar żviluppi mis-summit fi Brussell – ebda qbil fuq Brexit

L-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit għadhom ma waslux għal konklużjoni fin-negozjati għal ftehim dwar Brexit minħabba l-ħtieġa ta’ assigurazzjoni għal dak li se jiġri dwar l-Irlanda; pajjiż maqsum b’biċċa parti mir-Renju Unit u parti oħra fl-Unjoni Ewropea.

Din il-qasma qed tirrendi fi kwistjoni delikata dwar il-fruntieri b’ħafna implikazzjonijiet fosthom dwar il-moviment tal-persuni u l-prodotti u aspetti relatati mas-sigurtà.

F’summit għall-mexxejja Ewropej fi Brussell, l-Unjoni Ewropea offriet lir-Renju Unit li jekk jintlaħaq ftehim biex Brexit iseħħ f’Marzu tas-sena d-dieħla, testendi b’aktar xhur dak magħruf bħala l-perjodu ta’ transizzjoni.

Il-perjodu ta’ transizzjoni li s’issa hu skedat li jibqa’ għaddej sal-aħħar tal-2020 hu maħsub biex matulu ż-żewġ naħat ikunu jistgħu jadattaw għax-xenarju l-ġdid ta’ Unjoni Ewropea mingħajr ir-Renju Unit u biex jiġu finalizzati d-dettalji kollha tar-relazzjoni l-ġdida ta’ bejniethom.

Segwi fil-filmat il-kollegament dirett ma’ Brandon Pisani minn Brussell il-Ħamis filgħaxija:

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Fl-aħħar sentejn sar b’aktar minn miljun Ewro f’xogħol ta’ tisbiħ u manutenzjoni fi 32 blokka ta’ appartamenti tal-Gvern f’Ħal Qormi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, qal li b’dan l-investiment…

Trasport

Il-Kummissjoni Elettorali fi stqarrija qalet li b’arranġament ma’ Transport Malta, se jiġi offrut is-servizz ta’ trasport b’xejn aktar kmieni mis-soltu, is-Sibt 25 ta’ Mejju. Dan qiegħed isir biex jiġi ffaċilitat…

Elezzjoni

L-FKNK fi stqarrija ħeġġet lill-kaċċaturi u nassaba u l-familji tagħhom ma jastjenux milli jivvutaw nhar is-Sibt li ġej. Dan l-għaqda qalitu għaliex temmen li biex jissolvew il-problemi li nħolqu għad-delizzju tal-kaċċa…

Elezzjoni

Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar illi l-votanti li għadhom ma ġabrux id-dokumenti għall-vot relatat mal-elezzjonijiet imsemmija jistgħu jiġbruhom personalment illum sal-10pm u għada mit-8am sa nofs il-lejl mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali. Għall-votanti rreġistrati…

Aktar