Qorti
L-aħwa Degiorgio miċħuda mill-ġdid it-talba għall-ħelsien mill-arrest

Il-Qorti reġgħet ċaħdet talba għall-ħelsien mill-arrest ta’ tnejn mit-tlieta akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.

L-aħwa George u Alfred Degiorgio flimkien ma’ Vincent Muscat ilhom arrestati mill-4 ta’ Diċembru 2017 bil-kumpilazzjoni tagħhom bħalissa tinsab fi stadju avvanzat. Huma qed jiġu akkużati li qatlu lis-Sinjura Caruana Galizia b’karozza bomba nhar is-16 t’Ottubru tal-2017.

Fid-deċiżjoni tagħha biex terġa’ tiċħad it-talba għall-ħelsien mill-arrest tal-aħwa George u Alfred Degiorgio, il-Qorti preseduta mill-Imħallef Edwina Grima qalet li għalkemm persuna tkun presunta innocenti sakemm pruvata ħatja, id-deċiżjoni dwar ħelsien mill-arrest mhux dritt awtomatiku. Fid-deċiżjoni tagħha, l-Imħallef Grima qalet li l-aħwa Degiorgio għandhom jibqgħu arrestati kemm għax il-ħelsien tagħhom mill-arrest jista’ jippreġudika l-każ u joħloq tħassib għall-ordni pubbliku.