Lokali
L-Air Malta b’investigazzjoni wara li 12-il bdot irrapportaw ma jifilħux, tirreaġixxi l-ALPA

Kompliet tippersisti l-kwistjoni ta’ numru għoli ta’ bdoti tal-Air Malta li qed jirrappurtaw ma jifilħux, bil-kumpanja tkompli b’investigazzjoni interna dwar l-allegat mard tal-bdot li qed iwassal ghal tharbit fl-iskeda tat-titjiriet tal-Airmalta. Tnax minn 24 bdot tal-linja nazzjonali li kienu skedati jaħdmu llum irrappurtaw ma jifilħux. Il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-kumpanija teħtieġ stabbilità industrijali biex tkompli tikber, għaldaqstant appella għall-koperazzjoni mal-Union tal-bdoti, l-ALPA.

Fil-jum li l-Air Malta kmieni filgħodu kellha tiċċelebra l-wasla tat-tielet ajruplan ġdid fjammant għall-flotta tagħha, il-managament tal-kumpanija kellu jerġa’ jħabbat wiċċu mal-problema vera jew mistħajla ma’ numru ta’ bdoti li qed jirrapurtaw ma jifilħux u ma jidħlux għax-xogħol, problema li l-Air Malta ffaċċjat diġà fl-aħħar jiem u li ħolqot tħarbit għall-operat tagħha.

Is-Sibt filgħodu nofs il-bdoti tal-Air Malta li kienu skedati biex joperaw it-titjiriet tas-Sibt ma daħlux għax-xogħol u rrapputaw li ma jifilħux.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Air Malta, Clifford Chetcuti ddeskriva s-sitwazzjoni bħala inkwetanti li jkollok rata għolja ta’ bdoti li ma jirrappurtawx għax-xogħol minħabba mard.

“Tnax-il pilota llum sick minn 126 pilota – dak huwa 10% tal-piloti li għandek li huma fuq sick illum. F’ġurnata naħdmu qisu 46 flights kuljum għandek 24 pilots – jekk tnax imorrulek sick f’ġurnata għandek l-istand by coverage telaq kollu bla ma tkun għadek bdejt il-ġurnata. Issir challenging ħafna li żżomm l-iskeda meta għandek dan il-persentaġġ għoli ta’ piloti li jmorru sick.”

Is-Sur Chetcuti qal li l-kumpanija qed titratta l-każijiet tal-allegat mard b’serjetà u ser tibgħat it-tobba tal-kumpanija biex jeżaminaw il-bdoti biex tkun determinata l-ġenwità tal-każ.

Il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi, qal li din is-sitwazzjoni qed toħloq staġnar fl-operat kemm b’titjiriet li jispiċċaw jittardjaw kif ukoll f’oqsma oħra tal-operat. Il-ministru Mizzi żvela li saru arranġamenti ma linja tal-ajru oħra biex jittaffa l-impatt fuq l-operat jekk il-problema tippersisti.

“Għandna ajruplan on stand by minn kumpanija oħra biex dan l-ajruplan jidħol mill-ewwel fl-operat u xorta nkunu nsitgħu noperaw is-schedule tagħna.”

Il-Ministru Mizzi qal li l-Air Malta lesta tiffirma l-ftehim mal-union tal-bdoti, l-ALPA, iżda l-Gvern mhux jilqa’ t-talba għal garanzija ta’ €700,000 għal kull bdot fl-iskema ta’ irtirar kmieni. Huwa saħaq li jekk ma jkunx hemm ftehim mal-bdoti, il-Gvern se jibqa’ għaddej bil-pjani tiegħu u jħares lejn strutturi alternattivi.

“Hemm different options – hemm l-option tal-Med Air li hija option realistika. Lil hinn mill-Med Air hemm air lines oħrajn li lesti jagħmlu dan l-operat in partnership mal-Gvern Malti.”

Dawn it-turbulenzi fl-Airmalta seħħew fl-istess jum li t-tielet ajruplan ġdid fjamant tal-Air Malta, tal-għamla Airbus A320 Neo ingħaqqad mal-flotta tal-linja nazzjonali. L-ajruplan li wasal Malta kmieni s-Sibt filgħodu nbena skont speċifikazzjonijiet imfassla mil-Air Malta u jista’ jġorr sa 180 passiġġier. Dan il-mudell hu magħruf għal anqas ħsejjes fit-tlugħ u fl-inżul kif ukoll għall-effiċjenza tiegħu fil-konsum tal-fuel.

Iċ-Ċermen tal-Air Malta, Charles Mangion qal li fix-xhur li ġejjin ser jaslu ajruplani oħra tat-tip A320 NEO bħala parti mill-pjan ta’ ħames snin għat-tiġdid tal-flotta. L-ajruplan l-gdid għamel l-ewwel titjira bil-passiġġieri s-Sibt filgħodu ftit wara l-wasla tiegħu f’Malta.

L-Union tal-Bdoti l-ALPA filwaqt li ma ċaħditx li nofs il-bdoti li kienu xogħol ma daħlux għax-xogħol minħabba mard, qalet li dawn l-allegazzjomi qed isiru biex il-kumpanija taħbi dak li sejħet bħala inkompitenza min-naħa tat-tmexxija.

L-ALPA qalet fi stqarrija li safejn taf hi m’hemm l-ebda investigazzjoni formali biex tkun sostanzjata l-akkuża tal-kumpanija dwar is-sick leave tal-bdoti. L-ALPA stiednet lill-Air Malta biex tagħmel investigazzjoni dwar l-għaliex il-bdoti qed iħossuhom ma jifilħux.

Ara l-kumment sħiħ tal-Ministru Mizzi:

Aħbarijiet Oħra

Il-Partit Nazzjonalista qal li l-pajjiż għaddej minn diffikultajiet kbar ikkawżati mill-isfidi tal-pandemija fuq is-servizzi tas-saħħa. Fi stqarrija ffirmata mill-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, u mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-saħħa, Stephen…

Il-proġett ‘Breaking the Cycle of Violence’ għandu l-għan li jgħin lil nisa vulnerabbli li jinsabu f’riskju akbar ta’ vjolenza domestika jew vittmi biex ikissru ċ-ċiklu tal-vjolenza. Il-proġett identifika erba’ gruppi fil-mira…

L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar 24 siegħa 21 persuna f’Malta ħarġu pożittivi għall-Covid-19 minn fost 2,326 swab test. Ħabbru wkoll li 54 ruħ ġew dikjarati li fiequ mill-virus biex issa…

Il-Qorti ċaħdet il-mandat t’inibizzjoni mitlub mill-Malta Union of Teachers (MUT) b’rabta mar-rappreżentanza tal-akkademiċi fl-Università ta’ Malta u fil-Junior College. L-MUT talbet mandat biex l-Università ta’ Malta u d-Direttur għall-Impjiegi u r-Relazzjonijiet…

Aktar