Qorti
L-Albaniż li nqabad fil-barracks ta’ Ħal Safi jiċħad l-akkużi u jinżamm arrestat

Begtash Muka, Albaniż ta’ 27 sena, tressaq il-Qorti akkużat li l-Ħadd filgħodu bejn id-9am u l-9.45am daħal mingħajr permess fil-barracks ta’ Ħal Safi bil-ħsieb li jagħmel reat.

Muka kien ilu mfittex iktar minn sena b’rabta mas-serqa armata mill-ħanut Diamonds International fil-5 t’Ottubru tas-sena l-oħra.

L-Ispetturi Omar Zammit u Melvyn Camilleri akkużawh ukoll li hedded u ġiegħel lil uffiċjal tas-servizz ta’ detenzjoni, Mario Mizzi jibża’ li se tintuża vjolenza kontrih, u li kellu fil-pussess tiegħu arma mingħajr permess.

Fil-Qort llejla Muka ġie mixli wkoll li uża pjanċi ta’ reġistrazzjoni ta’ karozza misruqa, li saq vettura mingħajr liċenzja u li fil-pussess tiegħu kellu droga kokaina f’ċirkostanzi li ma kinetx għall-użu personali tiegħu.

Permezz tal-avukat tal-għajnuna legali Marita Pace Dimech, Begtash Muka wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. F’dan l-istadju huwa ma talabx il-ħelsien mill-arrest.

Il-Qorti kienet ippreseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud.

Ara wkoll:

L-Albaniż li nqabad bla ħsieb armat f’Ħal Safi ilu sena mfittex fuq hold up ta’ €500,000

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar