Pulizija
L-allegat perċimess fit-taqsima tat-traffiku għall-Qorti b’akkużi ta’ frodi u ħasil ta’ flus

L-investigazzjoni tal-Pulizija fl-allegat irregolaritajiet fit-taqsima tat-traffiku li bdiet fi Frar li għadda jidher li ħadet żvolta, b’madwar tlieta minnhom mistennija jitressqu l-Qorti bħala l-allegat perċimess tal-iskema marbuta mal-extra duties tal-pulizija u mixlija b’akkużi ta’ frodi u ħasil ta’ flus. Seba’ pulizija rriżenjaw mill-korp hekk kif bdew jiġu investigati waqt li 34 uffiċjal mit-taqsima tat-traffiku kienu fuq Police Bail li issa skada u qed jistennew x’passi se jittieħdu kontrihom.

Sorsi li tkellmu ma’ TVM spjegaw li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar l-allegat irregolaritajiet fit-Taqsima tat-Traffiku waslu biex jintemmu.

Madwar erba’ persuni li qed jitqiesu bħala l-perċimess tal-allegat skema irregolari fl-extra duties mistennija jitressqu l-Qorti. Minbarra akkużi ta’ frodi, dawn x’aktarx li jkunu mixlija wkoll b’ħasil ta’ flus minħabba suspetti li wħud minnhom kienu qed jaħslu l-flus irregolari li allegatament kienu qed idaħlu billi jixtru affarijiet lussużi fosthom vetturi.

Fil-bidu tal-investigazzjoni aktar kmieni din is-sena, it-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija aċċettat ir-riżenji ta’ seba’ uffiċjali fosthom Supretendent, tliet surġenti u maġġur. Skont il-liġi, dawk li jitressqu l-Qorti xorta jistgħu jgħaddu proċeduri separati quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.

Il-ġimgħa li għaddiet għall-mistoqsijiet ta’ Television Malta dwar fiex waslet din l-investigazzjoni, il-Pulizija qalet li 34 membru tas-sezzjoni tat-traffiku jinsabu fuq police bail u li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija kienu għadhom għaddejjin fosthom b’inkjesta maġisterjali. TVM jinsab infurmat li l-police bail issa ntemmet.

Sorsi spjegaw li matul din is-sena mistenni tibdil fil-korp tal-Pulizija. Minbarra l-ħatra ta’ Kummissarju ġdid se jiddaħħal grupp ta’ rekluti ġodda u se jissaħħu bosta taqsimiet fosthom ta’ kontra r-reati ekonomiċi li mill-kwartieri ġenerali se tiċċaqlaq f’binja ġdida fl-Imrieħel.

 

Aħbarijiet Oħra

L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar 24 siegħa 21 persuna f’Malta ħarġu pożittivi għall-Covid-19 minn fost 2,326 swab test. Ħabbru wkoll li 54 ruħ ġew dikjarati li fiequ mill-virus biex issa…

Il-Qorti ċaħdet il-mandat t’inibizzjoni mitlub mill-Malta Union of Teachers (MUT) b’rabta mar-rappreżentanza tal-akkademiċi fl-Università ta’ Malta u fil-Junior College. L-MUT talbet mandat biex l-Università ta’ Malta u d-Direttur għall-Impjiegi u r-Relazzjonijiet…

Min jitlef kartiera bil-flus fiha, normalent iroddilha salib, għax spiss jispiċċa ma jarahiex iktar, inkella tasal lura mbattla mill-flus. Ikun hemm ukoll, iżda, każijiet fejn il-kartiera tinstab minn ruħ tajba,…

Aktar