Fjuri endemiċi f’Pembroke

Pembroke, lokalità viċin żoni turistiċi u ta’ divertiment b’għeruq li jmorru lura għal żmien l-Ingliżi u llum toffri residenza għal mijiet ta’ familji. Aktarx ftit jafu li din il-lokalità mal-baħar għandha wkoll il-partikularitajiet tagħha fil-qasam ambjentali.

Il-President ta-Nature Trust, Vince Attard, spjega l-valur ambjentali ta’ Pembroke li wassal saħansitra biex żona qrib it-Torri tal-Madliena, bejn dak li kien il-kumpless White Rocks u r-range tal-isparar tal-Forzi Armati, tiġi klassifikata bħala sit Natura 2000.

Qal li Pembroke huwa post li joffri kwantità kbira ta’ fjuri u bebbux u ħafna ħlejjaq oħra u pjanti li huma endemiċi mhux biss f’Malta iżda isibhom f’Pembroke biss mid-dinja kollha.

Fost publikazzjonijiet maħsuba biex iżidu l-għarfien dwar il-patrimonju naturali tal-inħawi, ġiet ippublikata mappa li tagħti informazzjoni fuq il-post flimkien ma’ ktejjeb għat-turisti u kotba għat-tfal b’dettalji dwar il-flora u fawna, l-istorja u suġġetti oħra.

Dawn il-publikazzjonijiet ser ikunu qed jitqassmu fl-iskejjel, lukandi u uffiċini tal-informazzjoni bil-għan li jissaħħaħ l-prodott turistiku u storiku.

Biex il-pubbliku japprezza aħjar din iż-żona, il-Ħadd li ġej l-Awtorità tat-Turiżmu bil-kollaborazzjoni ma’ entitajiet oħra se torganizza għadd ta’ attivitajiet għall-familja kollha.

L-għan ewlieni tal-attivitajiet hu wieħed edukattiv biex il-pubbliku japprezza aktar il-wirt naturali ta’ dawn l-inħawi.

Aħbarijiet Oħra
Trasport

F’kummenti ma’ Television Malta l-Ministru għat-Trasport Ian Borg qal li wasal iż-żmien li ssir diskussjoni dwar trasport sostenibli fil-Belt Valletta. Dr Borg qal li fid-dawl taż-żieda fl-attività ekonomika, kulturali u…

Politika

Fil-jiem li ġejjin ser jiġi preżentat fil-Kabinett tal-Ministri abbozz ta’ liġi ġdid rigward il-koabitazzjoni. Dan ħabbru l-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza, Edward Zammit Lewis, li ltaqa’ għall-ewwel darba b’mod formali…

Annimali

Ġiet konfermata s-sentenza fil-konfront tal-kuntrattur Charles Polidano, li lliberatu minn inċident li seħħ fil-Park tal-Annimali f’Montekristo, fejn tifel ta’ ħames snin ġie attakkat minn tigra. Din is-sentenza ġie ikkonfermata mill-Qorti…

Aktar