Lokali
L-argumenti favur l-abort huma fake news – l-Isqof Mario Grech

L-Isqof t’Għawdex Mario Grech qal li l-argumenti favur it-terminazzjoni tal-Ħajja tal-bniedem fil-Ġuf huma parti minn kultura li tiċħad il-verità. Huwa kien qed jitkellem fil-laqgħa ġenerali annwali tad-Dar Ġużeppa Debono f’Għajnsielem li twaqfet biex tagħti kenn lil xebbiet li jsiru ommijiet. L-Isqof Grech qal li li l-abort huwa omiċidju antiċipat u m’hemm l-ebda raġuni li tiġġustifika l-qtil tal-bniedem.

Ġimgħa wara li l-Fondazzjoni għad-Drittijiet tal-Mara ħarġet bi proposti fost oħrajn dwar il-legalizzazzjoni tal-abort, l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech sejjaħ l-argumenti favur l-abort bħala fake news.

Huwa kien qed jitkellem f’Dar Ġużeppa Debono f’Għajnsielem li twettaq ħidma favur ommijiet mhux miżżewġa. L-Isqof t’Għawdex qal li soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida għaliex kull meta bniedem inaddaf il-ġuf billi jneħħi l-ħajja ta’ tarbija, ikun qed joqtol persuna.

Monsinjur Grech sejjaħ l-abort bħala ksur gravi tal-liġi naturali u anke tal-kodiċi tat-tobba għax kull tabib jintrabat b’ġurament li juża l-professjoni medika tiegħu biex jiddefendi l-ħajja u qatt biex deliberatament jikkawża l-mewt ta’ bniedem. L-isqof Grech qal li hija ħasra li qed ngħixu f’epoka ta’ dittatura tad-drittijiet, li fih dak li jixtieq u jrid il-bniedem, jissejjaħ dritt ċivili.

L-Isqof Grech qal li l-problema serja tal-abort klandestin ma tissolviex billi jkun legalizzat dan il-qtil, imma billi jittieħdu miżuri soċjali li jindirizza dawk il-kawżi li minħabba fihom l-omm tħossha kkundizzjonata li toqtol lit-tarbija f’ġufha. Huwa ħeġġeġ lil Dar Ġużeppa Debono biex tkompli xxandar li l-ħajja umana hija mill-bidu tat-tnissil sat-tmiem naturali tagħha.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Plastic Europe, assoċjazzjoni li tiġbor produtturi tal-plastik minn madwar l-Ewropa, iltaqgħet f’Malta biex tiddiskuti mal-esperti u l-politiċi t-triq ‘il quddiem biex l-ibħra ma jibqgħux iservu ta’ miżbla għal eluf ta’…

Lokali

Koppja Maltija li tlett xhur ilu adottat tifel mill-Indja qalet li l-ferħ li tahom dan it-tifel f’ħajjithom huwa indeskrivibbli. Il-Koppja, Ian u Madeleine Sammut Dacoutros għandhom tifel ta’ sena u…

Lokali

Il-Kap Eżekuttiv tal-Wasteserv Tonio Montebello qal li jintremew maż-2 miljun tunnellati ta’ skart li minnhom 333,000 tunnellata jinġabru minn boroz suwed. Huwa qal li nofs dan l-iskart seta’ ġie rriċċiklat….

Lokali

Waqt li komplew l-argumenti favur u kontra l-proposti tal-Gvern għall-emendi fil-liġi tal-IVF, il-Gvern wera qbil mal-President Marie Louise Coleiro Preca li din id-diskussjoni għandha ssir b’mod seren, iżda tenna li…

Aktar