Lokali
L-argumenti favur l-abort huma fake news – l-Isqof Mario Grech

L-Isqof t’Għawdex Mario Grech qal li l-argumenti favur it-terminazzjoni tal-Ħajja tal-bniedem fil-Ġuf huma parti minn kultura li tiċħad il-verità. Huwa kien qed jitkellem fil-laqgħa ġenerali annwali tad-Dar Ġużeppa Debono f’Għajnsielem li twaqfet biex tagħti kenn lil xebbiet li jsiru ommijiet. L-Isqof Grech qal li li l-abort huwa omiċidju antiċipat u m’hemm l-ebda raġuni li tiġġustifika l-qtil tal-bniedem.

Ġimgħa wara li l-Fondazzjoni għad-Drittijiet tal-Mara ħarġet bi proposti fost oħrajn dwar il-legalizzazzjoni tal-abort, l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech sejjaħ l-argumenti favur l-abort bħala fake news.

Huwa kien qed jitkellem f’Dar Ġużeppa Debono f’Għajnsielem li twettaq ħidma favur ommijiet mhux miżżewġa. L-Isqof t’Għawdex qal li soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida għaliex kull meta bniedem inaddaf il-ġuf billi jneħħi l-ħajja ta’ tarbija, ikun qed joqtol persuna.

Monsinjur Grech sejjaħ l-abort bħala ksur gravi tal-liġi naturali u anke tal-kodiċi tat-tobba għax kull tabib jintrabat b’ġurament li juża l-professjoni medika tiegħu biex jiddefendi l-ħajja u qatt biex deliberatament jikkawża l-mewt ta’ bniedem. L-isqof Grech qal li hija ħasra li qed ngħixu f’epoka ta’ dittatura tad-drittijiet, li fih dak li jixtieq u jrid il-bniedem, jissejjaħ dritt ċivili.

L-Isqof Grech qal li l-problema serja tal-abort klandestin ma tissolviex billi jkun legalizzat dan il-qtil, imma billi jittieħdu miżuri soċjali li jindirizza dawk il-kawżi li minħabba fihom l-omm tħossha kkundizzjonata li toqtol lit-tarbija f’ġufha. Huwa ħeġġeġ lil Dar Ġużeppa Debono biex tkompli xxandar li l-ħajja umana hija mill-bidu tat-tnissil sat-tmiem naturali tagħha.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Ministru għall-familja Michael Falzon dalgħodu ta lill-Fondazzjoni Sebħ, €2.5 miljuni fuq medda ta’ tliet snin għal erbat’ idjar li jagħtu residenza lil tfal li ma jistgħux jgħixu mal-familji naturali tagħhom….

Qorti

Seba’ snin wara li  pazjent fl-Isptar Karin Grech faga mejjet waqt li kien qed jiekol tiġieġa ntemmu l-proċeduri kriminali kontra tliet membri tal-istaff tal-infermiera. L-infermiera Maria Bondin ta’ 61 sena…

Qorti

Raġel ta’ 42 sena miż-Żebbuġ, Għawdex inżamm arrestat wara li tressaq fil-Qorti t’Għawdex, quddiem il-Maġistrat Joanne Vella Cuschieri akkużat bi traffikar tad-droga kokaina kif ukoll bil-pussess ta’ droga kokaina u…

Lokali

Bħalissa, il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar Brexit. Matulha Dr Muscat ħabbar it-tħejjijiet li qed tagħmel Malta f’każ li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim u…

Aktar