Turiżmu
L-attività tal-cruise liners f’Malta rrankat fl-aħħar kwart tas-sena

Is-sena li għaddiet tliet mija u għaxar cruise liners daħlu fil-Port il-Kbir u ġabu Malta aktar minn sitt mitt elf turist. Għalkemm dan kien inqas mill-2017, l-industrija tal-cruise liners lejn l-aħħar tas-sena reġgħet bdiet iżżid l-attività tagħha f’Malta.

L-industrija tal-cruise liners li matul is-sena li għaddiet kellha tnaqqis fl-għadd ta’ passiġġieri li ġabet lejn Malta, tidher li bdiet turi sinjali li qed tirkupra fl-aħħar tliet xhur tas-sena li għaddiet.

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn Ottubru u Diċembru, li normalment huma xhur kajmana fl-industrija tal-cruise liners, kien hemm żieda ta’ aktar minn sebat elef u ħames mitt passiġġier fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet, daħlu fil-Port il-Kbir 95 vapur tal-passiġġieri li ġabu Malta ftit aktar minn 191 elf turist.

Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ li minnhom, kważi disat elef għaddew lejl f’Malta abbord il-vapur, waqt li kien hemm ukoll 1,600 passiġġier skorruti li waqfu f’Għawdex.

Waqt li fl-aħħar tliet xhur tas-sena, il-passiġġieri tal-cruise liners żdiedu bi 2.1 fil-mija, matul l-2018 l-industrija kellha tnaqqis ta’ 5.6 fil-mija. Fl-2018 ġew Malta kważi 633 elf passiġġier, 36 elf inqas mill-2017. Il-Port il-Kbir ra 310 vapuri tal-passiġġieri, 32 inqas mill-2017.

Il-profil tal-passiġġieri jindika li aktar min-nofshom kienu nisa, u aktar minn terz minhom kellhom bejn 60 u 79 sena. Il-parti l-kbira tal-passiġġieri ġew mill-Italja, l-Ġermanja, ir-Renju Unit, Franza u l-Istati Uniti.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar