Ħatriet
L-Avukat Yvonne Farrugia tinħatar Prosekutur Ewropew għal Malta

L-Avukat Yvonne Farrugia nħatret Prosekutur Ewropew għal Malta fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Dr Farrugia se tkun ibbażata fil-Lussemburgu, bl-għażla tagħha saret wara numru ta’ sejħiet pubbliċi miftuħa fuq livell nazzjonali u wara proċess ta’ għażla fuq livell Ewropew. Il-gvern awgura lil Dr Farrugia għal dan l-irwol prestiġjuż li se tokkupa.

Dan hu uffiċċju ġdid fl-Unjoni Ewropea li mistenni jibda jopera lejn tmiem din is-sena u ser ikun responsabbli mill-investigazzjoni u prosekuzzjoni dwar reati kontra l-interessi finanzajri tal-Unjoni Ewropea, frodi, korruzzjoni u frodi ta’ VAT. Malta kienet fost l-ewwel stati li ssieħbet f’dan il-proġett li fih sa issa hemm tnejn u għoxrin stat membru tal-Unjoni Ewropea.