Lokali
L-Awditur Ġenerali jinnotta pjanar dgħajjef fl-għoti ta’ 2 kuntratti għal xogħol tal-IT fil-ħabs

L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali nnota mmaniġġjar u ppjanar dgħajjef fl-għoti ta’ żewġ kuntratti b’valur totali ta’ aktar minn miljun ewro li l-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali kien ta lill-kumpanija Infinite Fusion Technologies f’Diċembru tal-2015 u Diċembru tal-2016 għat-titjib tan-netwerk tal-IT fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u siti oħra relatati.

L-investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali fuq żewġ kuntratti li l-Ministeru għall-Intern ta lil Infinite Fusion Technologies fl-2015 u l-2016 bdiet wara allegazzjonijiet fil-media li wasslu biex il-Ministru Carmelo Abela li kien Ministru għall-Intern dak iz-zmien talab biex il-każ ikun investigat mill-Awditur.

Fl-investigazzjoni, l-Awditur nnota li għalkemm il-Ministeru sostna li l-Faċilità Korrettiva ma kellhiex netwerk tat-teknoloġija tal-informatika, ma ġietx ippreżentata evidenza dokumentata li tiġġustifika l-ħtieġa għax-xogħlijiet.

L-Awditur sab li l-kuntratti kienu ngħataw permezz ta’ proċeduri nnegozjati mingħajr ma nkisbu stimi oħra. L-Awditur qal li dan kien iwassal biex ikun hemm aktar tagħrif fuq jekk l-istimi ta’ Infinite Fusion Tecnologies kinux tassew valur tajjeb għall-flus li kienu se jitħallsu.

Fl-investigazzjoni, l-Awditur ikkonkluda li x-xogħlijiet damu ma tlestew aktar milli kienu jipprovdu l-kuntratti. L-Awditur qal li l-akbar tħassib kien li tħallsu kważi €400,000 qabel l-iffirmar tat-tieni kuntratt. Fl-opinjoni tal-Awditur Ġenerali, kien hemm prattiċi dgħajfa fl-immaniġġjar tal-kuntratti u li l-Ministeru għall-Intern ġie espost għal riskji bla bżonn.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

L-Assoċjazzjoni Medika Maltija fi stqarrija dalgħodu qalet li d-direttivi li għaddejjin bħalissa se jiġu estiżi u se jibqgħu fis-seħħ sal-Ġimgħa 14 ta’ Awwissu. F’laqgħa tal-Kunsill tal-MAM li saret ilbieraħ ġie…

Lokali

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi ħatar inkjesta skont il-liġi bil-għan li tistabilixxi l-fatti b’rabta ma’ każ fejn priġunier li ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest, kien rilaxxat mill-ħabs u deher…

Lokali

Il-Maltapost qalet li l-ħidma tagħha għadha ma ġietx lura għan-normal riżultat fost l-oħrajn ta’ tnaqqis b’aktar min-nofs fit-titjirjiet kummerċjali, iż-żieda fix-xiri online u l-akkumulazzjoni ta’ posta f’tliet pajjiżi Ewropej. Il-Maltapost…

Aktar