Parlament
L-Awditur Ġenerali jippreżenta rapport dwar ħidmet l-Uffiċċju Nazzjonali tal‑Verifika

L-Awditur Ġenerali, Charles Deguara, ippreżenta r‑Rapport Annwali dwar il‑Ħidma u l‑Attivitajiet tal‑Uffiċċju Nazzjonali tal‑Verifika (NAO) għas‑sena li ntemmet fil‑31 ta’ Diċembru, 2018 lill‑Ispeaker tal‑Kamra tad‑Deputati Anġlu Farrugia.

Fl‑introduzzjoni tiegħu għal din il‑pubblikazzjoni, l‑Awditur Ġenerali ta ħarsa ġenerali lejn l‑attivitajiet, l‑iżviluppi, ix‑xogħol u l‑kisbiet tal‑NAO għas‑sena li dwarha qed isir ir‑rapport.  Huwa emfasizza li fil-futur l-NAO għandu jibqa’ jżomm dejjem quddiem għajnejh li essenzjalment l-iskop ewlieni tiegħu hu li joffri servizz li permezz tiegħu l-operat tas-settur pubbliku jsir dejjem aħjar fl-aqwa interess taċ-ċittadini.  Min-naħa tiegħu, id-Deputat Awditur Ġenerali rrifletta fuq l-impenn tal-Uffiċċju li jimplimenta l-pjan strateġiku ta’ ħames snin.

L-Awditur Ġenerali ppreżenta lill-Ispeaker kopja tal-Istrateġija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għall-ħames snin li ġejjin – Intejbu l-Governanza u l-Prestazzjoni fis-Settur Pubbliku. Din ġiet ippubblikata wara proċess ta’ konsultazzjoni estensiva kemm interna kif ukoll esterna.

F’dan ir-rapport ingħatat ukoll ħarsa ġenerali lejn tipi ewlenin ta’ verifika mwettqa mis-Sezzjonijiet differenti tal-NAO, inklużi verifiki finanzjarji u ta’ konformità, verifiki ta’ effettività, verifiki  investigattivi u verifiki tal-IT kif ukoll dwar l-amministrazzjoni ta’ dan l-Uffiċċju.

Aċċess għar‑rapport sħiħ mis‑sit tal‑NAO: www.nao.gov.mt, kif ukoll mill‑paġna tal‑Facebook tal‑NAO: www.facebook.com/NAOMalta.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Il-Korp tal-Pulizija qed jiċħad li ngħatat ordni lil xi uffiċjal tal-pulizija biex jagħmel kuntatt ma’ persuna jew persuni li jmexxu paġna fuq il-midja soċjali biex ineħħu l-filmat ta’ kuntistabbli fuq…

Lokali

L-Aġent Kummissarju tal-Pulizija ntalab jinvestiga filmati minn dashcams li allegatament juru l-vettura tad-deputat Nazzjonalista Karol Aquilina jinjora l-ordnijiet tal-pulizija tat-traffiku u jostakola korozza li kienet skortata mill-pulizija. Il-każ allegament seħħ…

COVID-19

Is-Supretendent tas-Saħħa Charmaine Gauci qalet li fl-aħħar 24 siegħa saru 1,247 swab tests li minnhom ħareġ każ wieħed pożittiv. Hija qalet li fiequ 6 persuni mill-virus. Biex b’hekk issa hemm…

Kronaka

Il-Pulizija ġabret u qed tanalizza r-ritratti u filmati li xxandru fuq il-midja nkluż fuq Facebook, biex toħroġ it-taħrikiet relatati maċ-ċelebrazzjonijiet tal-partitarji Furjaniżi fuq il-Fosos. Kelliem għall-Ministeru tal-Intern ikkonferma li l-multi…

Aktar