Parlament
L-Awditur Ġenerali jippreżenta rapport dwar ħidmet l-Uffiċċju Nazzjonali tal‑Verifika

L-Awditur Ġenerali, Charles Deguara, ippreżenta r‑Rapport Annwali dwar il‑Ħidma u l‑Attivitajiet tal‑Uffiċċju Nazzjonali tal‑Verifika (NAO) għas‑sena li ntemmet fil‑31 ta’ Diċembru, 2018 lill‑Ispeaker tal‑Kamra tad‑Deputati Anġlu Farrugia.

Fl‑introduzzjoni tiegħu għal din il‑pubblikazzjoni, l‑Awditur Ġenerali ta ħarsa ġenerali lejn l‑attivitajiet, l‑iżviluppi, ix‑xogħol u l‑kisbiet tal‑NAO għas‑sena li dwarha qed isir ir‑rapport.  Huwa emfasizza li fil-futur l-NAO għandu jibqa’ jżomm dejjem quddiem għajnejh li essenzjalment l-iskop ewlieni tiegħu hu li joffri servizz li permezz tiegħu l-operat tas-settur pubbliku jsir dejjem aħjar fl-aqwa interess taċ-ċittadini.  Min-naħa tiegħu, id-Deputat Awditur Ġenerali rrifletta fuq l-impenn tal-Uffiċċju li jimplimenta l-pjan strateġiku ta’ ħames snin.

L-Awditur Ġenerali ppreżenta lill-Ispeaker kopja tal-Istrateġija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għall-ħames snin li ġejjin – Intejbu l-Governanza u l-Prestazzjoni fis-Settur Pubbliku. Din ġiet ippubblikata wara proċess ta’ konsultazzjoni estensiva kemm interna kif ukoll esterna.

F’dan ir-rapport ingħatat ukoll ħarsa ġenerali lejn tipi ewlenin ta’ verifika mwettqa mis-Sezzjonijiet differenti tal-NAO, inklużi verifiki finanzjarji u ta’ konformità, verifiki ta’ effettività, verifiki  investigattivi u verifiki tal-IT kif ukoll dwar l-amministrazzjoni ta’ dan l-Uffiċċju.

Aċċess għar‑rapport sħiħ mis‑sit tal‑NAO: www.nao.gov.mt, kif ukoll mill‑paġna tal‑Facebook tal‑NAO: www.facebook.com/NAOMalta.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Kompliet llum fil-Qorti il-kumpilazzjoni fil-qtil ta’ Maria-Lourdes u Angele Bonnici li allegatament inqatlu mill-iben/ħu l-vittmi – Joseph Bonnici. Fil-Qorti ta x-xhieda tiegħu l-missier tal-familja Bonnici, Paul li qed jiskonta sentenza…

Lokali

Fuq il-paġna tiegħu, Bjorn Formosa, is-simbolu Malti li jirrappreżenta l-pazjenti li jbatu mill-ALS, qal li ddaħħal b’urġenza l-isptar. Jidher li Bjorn ma kienx qed jieħu nifs sew iżda minkejja dan…

Knisja Maltija

Nhar is-Sibt li ġej 4 djakni djoċesani se jiġu ordnati saċerdoti.  L-ordinazzjoni presbiterali se ssir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann il-Belt fid-9.30am. L-4 saċerdoti ġodda huma Peter Ellul mill-Parroċċa ta’ San Pawl…

Lokali

Illum, il-President ta’ Malta George Vella jagħlaq 77 sena u qed iqatta’ għeluq sninu flimkien mal-atleti tal-basketball b’abbiltajiet imħallta. L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta, il-Malta Basketball Association, Malta Wheelchair Basketball, Aġenzija…

Aktar