Unjoni Ewropea
L-ebda qbil s’issa dwar it-“top jobs” fl-UE – aktarx jissejjaħ summit ieħor għall-1 ta’ Lulju

Kellu jkun summit li jiddetermina l-ġejjieni immedjat tal-Unjoni Ewropea… għaliex kellu jiddiskuti mhux biss aġenda strateġika b’numru ta’ prioritajiet, iżda possibilment kellu jwitti t-triq għal qbil dwar in-nomini ta’ dawk li tul il-ħames snin li ġejjin se jimlew il-karigi tal-istituzzjonijiet l-ewlenin – minn President tal-Kummissjoni Ewropea għal President tal-Kunsill Ewropew.

Għall-bidu l-President tal-Kunsill Donald Tusk fisser ruħu ottimist imma kawt u sorsi qrib il-Kunsill bdew iħossu l-aptit li l-mexxejja jiftehmu dwar il-karigi… ‘the top jobs” kif qed isejħulhom. Iżda l-ottimiżmu malajr għeb għal kollox. Bil-Kanċillier Merkel tibqa’ tisħaq li l-Popolari Ewropej bħala l-akbar partit fil-Parlament Ewropew għandhom iżommu d-dritt tal-ispitzenkandidat. Bil-Liberali u s-Soċjalisti jisħqu li Manfred Weber m’għandux ikun President tal-Kummissjoni Ewropea.

U bil-Prim Ministru tal-Olanda Marc Rutte jfisser ruħu lest jappoġġja lill-Kummissarju Daniża Marghrete Vestager biex tieħu post Jean Claude Juncker u b’hekk issir l-ewwel mara President tal-Kummissjoni Ewropea.

Dan kollu wassal biex il-Prim Ministru Irlandiż Leo Varadkar jiddikjara li aktar faċli teleġġi Papa milli lil xi ħadd f’kariga f’istittuzzjoni Ewropea.

Li hu żgur li l-mexxejja Ewropej qed jippruvaw isibu bilanċ fl-għażliet li jagħmlu: bilanċ bejn l-interessi tal-istati membri, tal-gruppi politiċi u anki bejn is-sessi. U issa kollox jindika li aktar taħditiet il-Ġimgħa filgħodu mhux se jkunu biżżejjjed biex jintlaħaq qbil u kollox se jkun pospost għal suimmit ieħor li mistenni jissejjaħ għall-1 ta’ Lulju li ġej.

L-AĠENDA STRATEĠIKA

Minbarra n-negozjati fuq il-karigi ewlenin fl-istituzzjonijiet Ewropej, il-mexxejja Ewropej mistennija jaqblu fuq Aġenda Strateġika għall-ħames snin li ġejjin. Dan id-dokument jelenka l-prioritajiet i li l-Gvernijiet Ewropej iridu lill-Unjoni Ewropea taħdem fuqhom, u jinkludi lista ta’ xewqat.

Fost l-oħrajn jitkellem dwar politika ta’ migrazzjoni u ġlieda lit-traffikar tal-bnedmin, jitkellem dwar tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta’ aktar impjiegi, dwar azzjoni kontra t-tniġġiż u t-tibdil fil-klima, dwar Ewropa soċjali u ġusta, dwar il-protezzjoni u l-libertajiet taċ-ċittadini, kif ukoll dwar il-ħarsien tal-interessi Ewropej fuq livell internazzjonali.

IL-BUDGET GĦAS-SEBA’ SNIN LI JMISS (2021-2027)

Dwar il-budget għas-seba’ snin li jmiss, xejn konklussiv, iżda l-mexxejja Ewropej qed jittamaw li fil-Presidenza Fillandiza bejn Lulju u Diċembru jsir ħafna xogħol. Huma għandhom jiltaqgħu biex jiddiskutu f’Ottubru, bit-tama li jilħqu ftehim aħħar sa tmiem din is-sena.

IL-BIDLA FIL-KLIMA

U dwar il-bidla fil-klima, il-Polonja baqgħet iżżomm iebes anki fuq il-proposta li sas-sena 2050 – jiġifieri 31 sena oħra – l-industriji Ewropej jsiru industriji nodfa, ma jniġġżux u għaldaqstant il-kontinent ikun dikjarat ‘climate neutral’.

MIŻINFORMAZZJONI WAQT L-ELEZZJONIJIET

Sadanittant Fil-Kunsill kien ippreżentat rapport mill-Presidenza Rumena dwar it-theddida ta’ tixtrid ta’ miżinformazzjoni waqt il-kampanji elettorali u dwar il-manipulazzjoni tal-verità online.

Ara wkoll:

Min se jimla l-karigi tal-aktar istituzzjonijiet Ewropej importanti?

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Studju internazzjonali wera li l-każi li l-kanċer tal-għonq tal-utru qegħdin jonqsu drastikament tant li hu maħsub li din il-marda tista’ tiġi eradikata. Dan huwa grazzi għat-tilqima li tingħata lit-tfajliet kontra…

Tfal

Skont l-aġenzija appoġġ, madwar mitt tifel u tifla ngħataw għall-kura għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess minħabba li spiċċaw f’diffikultajiet fosthom mard serju jew spiċċaw bla saqaf fuq…

Edukazzjoni

L-edukazzjoni ma tieqafx mal-età obbligatorja! Id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja beda jilqa’ applikazzjonijiet mingħand adulti li fis-sena skolastika li jmiss jistgħu jsegwu xi wieħed minn 450 kors, kemm f’oqsma akkademiċi kif…

Kronaka

Il-Pulizija jidher li tinsab viċin li ssolvi omiċidju li jmur lura ħdax-il sena. Il-każ jitratta tfajla li ilha rappurtata nieqsa mill-2008 u minn investigazzjonijiet li saru fl-aħħar jiem irriżulta li…

Aktar