Ekonomija u Finanzi
L-ekonomija Maltija kompliet tikber b’pass mgħaġġel b’żieda fl-impjiegi u tnaqqis fid-dejn tal-Gvern – S&P

L-aġenzija internazzjonali Standard and Poor ikkonfermat ir-rating ta’ Malta fil-Livell A- bi prospetti pożittivi wara li l-ekonomisti tagħha sabu li l-ekonomija Maltija kompliet tikber b’pass mgħaġġel, b’żieda fl-impjiegi u tnaqqis fid-dejn tal-Gvern. L-aġenzija qalet li r-rating ta’ Malta jista’ saħansitra jitjieb tul is-sena li ġejja jew jonqos minn pożittiv għal stabbli jekk l-indikaturi ekonomiċi immajnaw.

Standard & Poors innutat il-passi li ittiehdu biex tissahhah is-supervizzjoni tas-settur finanzjarju. L-agenzija qalet li qieset ukoll il-vurnerabilta tal-ekonomija Maltija li hija miftuha ghal kundizzjonijiet internazzjonali. Qieset fost ohrajn ir-riskji li jista ikun hemm jekk jinbidlu r-regoli internazzjonali dwar it-taxxa u l-effett li l-prezzijiet tal-propjeta f’Malta jista ikollhom anke fuq it-tkabbir ekonomiku.

L-aġenzija faħħret il-miżuri tal-Gvern fil-qasam ekonomiku iżda qalet li l-kontabbiltà u t-transparenza tal-istituzzjonijiet jidhru li ddgħajfu. S&P jistmaw li t-tkabbir ekonomiku din is-sena ser ikun ta’ ħamsa fil-mija. Qalu li l-kontribut tal-industrija tal-gaming u t-turiżmu ser ikompli jixprunaw l-investiment u tosserva kif fl-aħħar ħames snin, l-ekonomija Maltija daħlet f’oqsma ġodda fosthom tal-loġistika li qed jagħtu rizultati tajbin fit-tkabbir ekonomiku u wasslu għal-lanqas rata ta’ qagħad fl-aħħar 20 sena.

L-ekonomisti osservaw iż-żieda fl-impjiegi u l-fatt li Malta qed jirnexxielha ġġib ħaddiema barranin f’diversi talenti li qed jgħinu biex ma tiżdiedx il-pressjoni biex jgħollew il-pagi. Ossevaw li r-rata medja tal-pagi f’Malta hija kważi nofs tal-paga medja fil-pajjiżi tal-Ewro.

Dwar il-prezzijiet tal-propjetà, l-aġenzija qalet li dawn għolew b’5.5% fl-aħħar tliet snin u tgħid li għalkemm s’issa mhumiex daqstant problematiċi twissi li tista’ tinħoloq problema ta’ affordabbiltà fis-suq tal-propjetà.

Aħbarijiet Oħra
Droga

L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga fosthom is-Sedqa u l-Caritas huma tal-fehma li l-użu rikreattiv tal-kannabis m’għandux ikun promoss għax ikattar il-kultura favur l-abbuż tad-droga. Din il-fehma intweriet waqt il-programm Dissett…

Partit Nazzjonalista

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristy Debono qalet fi stqarrija li sabet li 84 mill-200 firma fil-petizzjoni li titlob biex jitlaqqa’ l-Kunsill Ġenerali biex jiddiskuti l-ġejjieni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista huma…

Lokali

Ta’ tnax-il sena sofriet diżabilità minħabba mard u wara ħafna snin ta’ żwieġ kellha tifel bil-kundizzjoni down syndrome. Minkejja l-isfidi, Lorraine Pellicano tgħid li Thomas berkilha ħajjitha u ħerqana li…

Lokali

Meqjusa fost l-ewwel tobba f’Malta li bdiet taħdem bla heda mal-vittmi tad-droga, ħidmet it-tabiba Maria Sciberras tfakkret f’konferenza f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Sedqa u fil-jum internazzjonali kontra l-abbuż u…

Aktar