Ekonomija u Finanzi
L-ekonomija Maltija kompliet tikber b’pass mgħaġġel b’żieda fl-impjiegi u tnaqqis fid-dejn tal-Gvern – S&P

L-aġenzija internazzjonali Standard and Poor ikkonfermat ir-rating ta’ Malta fil-Livell A- bi prospetti pożittivi wara li l-ekonomisti tagħha sabu li l-ekonomija Maltija kompliet tikber b’pass mgħaġġel, b’żieda fl-impjiegi u tnaqqis fid-dejn tal-Gvern. L-aġenzija qalet li r-rating ta’ Malta jista’ saħansitra jitjieb tul is-sena li ġejja jew jonqos minn pożittiv għal stabbli jekk l-indikaturi ekonomiċi immajnaw.

Standard & Poors innutat il-passi li ittiehdu biex tissahhah is-supervizzjoni tas-settur finanzjarju. L-agenzija qalet li qieset ukoll il-vurnerabilta tal-ekonomija Maltija li hija miftuha ghal kundizzjonijiet internazzjonali. Qieset fost ohrajn ir-riskji li jista ikun hemm jekk jinbidlu r-regoli internazzjonali dwar it-taxxa u l-effett li l-prezzijiet tal-propjeta f’Malta jista ikollhom anke fuq it-tkabbir ekonomiku.

L-aġenzija faħħret il-miżuri tal-Gvern fil-qasam ekonomiku iżda qalet li l-kontabbiltà u t-transparenza tal-istituzzjonijiet jidhru li ddgħajfu. S&P jistmaw li t-tkabbir ekonomiku din is-sena ser ikun ta’ ħamsa fil-mija. Qalu li l-kontribut tal-industrija tal-gaming u t-turiżmu ser ikompli jixprunaw l-investiment u tosserva kif fl-aħħar ħames snin, l-ekonomija Maltija daħlet f’oqsma ġodda fosthom tal-loġistika li qed jagħtu rizultati tajbin fit-tkabbir ekonomiku u wasslu għal-lanqas rata ta’ qagħad fl-aħħar 20 sena.

L-ekonomisti osservaw iż-żieda fl-impjiegi u l-fatt li Malta qed jirnexxielha ġġib ħaddiema barranin f’diversi talenti li qed jgħinu biex ma tiżdiedx il-pressjoni biex jgħollew il-pagi. Ossevaw li r-rata medja tal-pagi f’Malta hija kważi nofs tal-paga medja fil-pajjiżi tal-Ewro.

Dwar il-prezzijiet tal-propjetà, l-aġenzija qalet li dawn għolew b’5.5% fl-aħħar tliet snin u tgħid li għalkemm s’issa mhumiex daqstant problematiċi twissi li tista’ tinħoloq problema ta’ affordabbiltà fis-suq tal-propjetà.

Aħbarijiet Oħra
Kumpaniji

Il-Maltapost ħabbret li għamlet profitt qabel it-taxxa ta’ ftit aktar minn €2.6 miljun fis-sena finanzjarja li għalqet fl-aħħar ta’ Settembru. Il-kumpanija qalet li kellha dħul akbar li laħaq iktar minn…

Lokali

Il-kampeġġ fuq Kemmuna fl-inħawi tal-bajja ta’ Santa Marija u ż-żona magħrufa bħala ta’ Lifrat mhux ser ikun aktar possibbli. L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi ħarġet Ordni ta’ Waqfien li permezz tagħha…

Lokali

Persuna ttajret fil-bypass ta’ Birkirkara għall-ħabta tal-5.30 tal-lejla. L-inċident seħħ viċin ir-roundabout li minnha tidħol għal Ħal Lija, fid-direzzjoni tat-Tramuntana. Għal xi ħin it-traffiku waqaf kompletament fi Triq Dun Karm,…

NGOs

Il-Kunsill Malti għall-Volontarjat ser jgħin lin-Nature Trust biex twettaq programm edukattiv għaż-żgħażagħ li jsaħħaħ il-kultura favur l-iżvilupp sostenibbli u l-ambjent. Bil-ftehim ser jitfassal programm għaż-żagħżagħ dwar is-sehem tagħhom f’deċiżjonijiet li…

Aktar