Lokali
L-emendi dwar l-IVF jgħaddu minn Kumitat Parlamentari

L-emendi fil-liġi għall-protezzjoni tal-embrijun jonqoshom l-approvazzjoni fit-tielet qari fil-Parlament. Dan wara tliet seduti li ħadu madwar għaxar sigħat ta’ diskussjoni, il-kumitat Parlamentari għal kunsiderazzjoni tal-abbozz ta’ liġijiet approva l-emendi proposti b’xi emendi. L-Oppożizzjoni qalet li bl-emendi flok naqsu ser jiżdiedu l-embrijuni ffriżati, filwaqt li l-Gvern qal li l-Oppożizzjoni saħansitra vvutat kontra emenda li kien imnebbħa minn Deputata tal-Oppożizzjoni.

Il-Kumitat għal konsiderazzjoni tal-abbozzi ta’ liġijiet li kien qed jiddiskuti emendi għal liġi dwar il-protezzjoni tal-embrijun temm ix-xogħol tiegħu bl-approvazzjoni tal-emendi li għaddew b’division.

Il-Membri tal-Oppożizzjoni fil-kumitat fost oħrajn ivvutaw kontra emenda li tressqet mid-deputat Prim Ministru Chris Fearne fuq proposta tad-Deputat Nazzjonalista Maria Deguara li kienet tipprovdi biex il-ġenituri prospettivi li jagħmlu l-IVF ikollhom sehem fid-deċiżjoni mat-tim multidixxiplinarju dwar kemm bajd jistgħu jiġu fertilizzati f’kull ċiklu sakemm dawn ma jkunux aktar minn ħames bajdiet.

L-Oppożizzjoni qalet li hija ma taqbilx mal-emenda għaliex biha xorta ser twassal għall-iffriżar tal-embrijuni. Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech ried li l-klawsola li tipprovdi għall-iffriżar tal-embrijuni titneħħa għal kollox u ressaq ukoll emenda biex fi kliemu tnaqqas iċ-ċirkustanzi tal-iffriżar, iżda l-emenda tiegħu ma għaddietx.

B’reazzjoni, il-Partit Nazzjonalista qal fi stqarrija li n-nies ma ngħatawx l-assigurazzjoni li dan it-tibdil fil-liġi tal-IVF se tiġi mħarsa l-ħajja umana. Qal li l-Gvern ma aċċetta l-ebda emenda mressqa mill-Oppozizzjoni u biddel il-proviżjonijiet tal-ligi biex żied in-numru ta’ embrijuni li jistgħu jiġu ffriżati sa mill-ewwel ċiklu.

Min-naħa l-oħra, il-Partit Laburista qal li l-atitudni tal-Oppożizzjoni turi li ma tifhimx il-weġgħat tal-familji li għandhom bżonn bidla fil-liġi tal-IVF. Qal li b’hekk reġgħet ħarġet id-differenza bejn Gvern u Oppożizzjoni li tgħalaq għajnejha u widnejha għall-karba ta’ familji li jixtiequ l-liġi ttihom opportunità ikbar li jsiru ġenituri.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) ħatret lid-ditta tal-awdituri Ernst and Young biex tagħti pariri u tissorvelja lill-bank Satabank plc. L-avviż dwar din il-miżura ħareġ illum bl-MFSA issostni li din l-azzjoni…

Qorti

Mara ta’ 47 sena mill-Fgura fittxet għad-danni lill-Kunsill Lokali tal-Fgura talli ġarrbet diżabilità permamenti meta waqgħet hija u miexja minn fuq il-bankina fil-lokalità fejn tgħix. Il-każ imur lura 8 snin,…

Qorti

Il-Forzi Armati ta’ Malta spiċċat rid tħallas għall-karozza mikrija wara li din ġarrbet ħsarat estensivi waqt sessjoni taħriġ f’każ li jmur lura għaxar snin. L-ewwel Qorti kienet iddeċidiet favur il-Forzi…

Qorti

Il-Qorti ddikjarat li d-drittijiet ta’ raġel akkużat bi traffikar ta’ droga nkissru wara li l-każ spiċċa jkaxkar sitt snin. Fl-2012, Agius kien imressaq b’akkuża bi traffikar u pusses tal-eroina, li…

Aktar