Lokali
It-tiswijiet tal-Interconnector bi spiża ta’ €11-il miljun – mistennija jkunu lesti sa Marzu

Sa nofs il-ġimgħa d-dieħla se jibda x-xogħol ta’ tiswija fuq l-interconnector bejn Malta u Sqallija, li jumejn qabel il-Milied tefa’ lil pajjiż għal sigħat twal minħabba ħsara kkawżata minn ankra ta’ tanker. F’konferenza tal-aħbarijiet mill-Enemalta ntqal li x-xogħol mill-kumpanija li mmanifatturat il-cable se jsir bi spiża ta’ 11-il miljun ewro, li se tkun koperta mill-assigurazzjoni li għandha tal-Enemalta.

Seba’ ġimgħat mindu l-interconnector bejn Malta u Sqallija ġratlu ħsara minn ankra ta’ tanker, l-Enemalta laħqet ftehim mal-kumpanija Nexans, li fil-jiem li ġejjin se tagħmel it-tiswijiet. Din hija l-istess kumpannija li kienet issupplixxiet il-cable lill-Enemalta. Il-vapur, li permezz tiegħu se jsiru x-xogħlijiet, daħal fil-Port ta’ Marsaxlokk biex jitgħabba fuqu l-cable li l-Enemalta għandha fl-imħażen tagħha f’Delimara. Il-Ministru għall-Enerġija, Michael Farrugia qal li x-xogħol mistenni jibda kmieni l-ġimgħa d-dieħla u jekk it-temp jippermetti, t-tiswijiet ikunu lesti sat-tielet ġimgħa ta’ Marzu u mbagħad il-cable jerġa jindifen f’qiegħ il-baħar biex ikun protett.

Il-Ministru Farrugia faħħar lit-tmexxija tal-Enemalta li qal irnexxielha ġġib vapur li evalwa xi kkawza l-qtugħ tal-cable, u f’temp qasir identifikaw u waslu biex iffirmaw kuntratt għat-tiswija tal-interconnector. Qal li l-interconnectors huma vurnerabbli għal ħsarat, u hawn domanda qawwija għal vapuri ta’ din ix-xorta li jevalwaw u jagħmlu tiswijiet.

F’konferenza tal-aħbarijiet mill-Enemalta ntqal li x-xogħol se jsir bi spiża stmata li tilħaq €11-il miljun. Il-Kap Eżekuttiv tal-Enemalta, Jason Vella, qal li l-ispiża se tkun koperta mill-assigurazzjoni. Qal li l-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-Enemalta għaddejja b’taħditiet biex tirkupra l-ispiża mil-kumpanija tal-assigurazzjoni tat-tanker li għamel il-ħsara.

Huwa spjega li mill-istħarriġ li sar fl-ewwel ġimgħa ta’ Jannar, il-ħsara fil-cable kienet estensiva. Qal li l-esperti tal-kumpana Nexans u tal-Enemalta se jsegwu mill-qrib ix-xogħol ta’ tiswija fuq il-cable li se jittella’ minn fond ta’ 150 metru. Spjega li wara t-tiswija l-cable se jerġa’ jitniżżel fil-baħar u se jiġi ttestjat għal 24 siegħa u jinxtegħel meta kollox jindika li jkun sewwa. L-inġinier Vella qal li sakemm jerġa’ jindifen il-cable saru arranġamenti biex ikun mgħasses bil-għan li l-ebda vapur ma jerġa’ jagħmel il-ħsara.

Mistoqsija dwar il-possibilità li jsir it-tieni interconnector, il-Ministru Farrugia qal li l-provvista ma tistax tiddependi biss fuq l-interconnector imma jrid ikun hemm taħlita, bil-Gvern u l-Enemalta qed jevalwaw kull tip ta’ enerġija alternattiva.

Aħbarijiet Oħra
Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija qal li mindu bdiet l-investigazzjoni fis-Sezzjoni tat-Traffiku, 34 uffiċjali jinsabu fuq police bail. Minn dawn, 28 huma sospiżi u qegħdin fuq police bail, 6 rtiraw bil-pensjoni u qegħdin…

Lokali

Il-koppja Marvic u Donovan Scerri qed jippjanaw li jmorru Spanja biex jagħmlu l-proċedura tal-IVF f’dan il-pajjiż li jippermetti li jsir test ġenetiku tal-embrijun qabel ikun impjantat fil-ġuf tal-omm biex ikun…

Lokali

Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed tipproponi 20 miżura biex jissaħħaħ il-monitoraġġ u l-kontrolli fl-industrija tat-tonn kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art. Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed issejjaħ għal miżuri ta’ kontroll…

Saħħa

L-għaqda Dinija tas-saħħa wissiet li l-virus jista’ jasal fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Is-Supretendent tas-saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li waqt li żidedu l-ammont ta’ swabs li ttieħdu fl-aħħar sigħat ta’ nies…

Aktar