Enerġija
L-enerġija u l-immaniġġjar tal-ilma – il-proġetti ta’ ministeru b’oqsma strateġiċi

L-ippjanar u t-twettieq ta’ proġetti u inizjattivi mill-Ministeru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma ġew trattati f’konferenza bis-sehem ta’ l-ogħla uffiċjali ta’ dipartimenti u aġenżiji fi ħdan ministeru li għandu f’idejh żewġ oqsma strateġiċi.

B’viżjoni li titwassal il-provvista tal-elettriku u tal-ilma bl-aktar mod sostenibbli, sigur, ta’ kwalità għolja u bi prezzijiet affordabbli, il-Ministeru tal-Enerġija u l-Immaniġjar tal-Ilma għaddej b’ħidma fuq diversi proġetti bil-għan li jilqa’ għall-isfidi tal-lum u ta’ għada.

F’rendikont dwar il-ħidma tal-Ministeru, il-Ministru Joe Mizzi semma fost oħrajn li qed titħejja applikazzjoni għal ko-finanzjament b’fondi mill-Unjoni Ewropea għall-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija – proġett li mistenni jiswa €350 miljun. Il-Ministru Mizzi qal li għaddejjin diskussjonijiet ukoll biex isiru studji dwar il-possibilità li jintuża l-baħar biex tkun iġġenerata l-enerġija rinovabbli.

“Qed naraw li permezz ta’ proġetti li qed nagħmlu, anki t-teknoloġija li qed nagħmlu, f’dawn l-oqsma qed nimmiraw u bil-pjan li għamilna biex inleħħqu l-miri tagħna anki fejn tidħol l-enerġija li ġejja minn sorsi rinnovabbli u anki wkoll fejn tidħol il-kwalità tal-ilma u fl-istess ħin iridu naraw li nipproteġu l-aquafer ukoll.”

Il-Ministru Mizzi semma l-proġett mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li b’investiment ta’ €150 miljun ser itejjeb il-kwalità tal-ilma tal-vit u l-bini ta’ Revereses Osmosis f’Għawdex.

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni, Mario Cutajar qal fis-servizz pubbliku il-Gvern għandu tliet miri.

“Li s-servizzi pubbliċi jkunu maġenbek u jkun faċli taċċesshom kuljum is-sena kollha. Il-viżjoni li jmiss hi li inti tagħti l-informazzjoni lill-Gvern darba u l-aħħar viżjoni hija li jingħata servizz ta’ eċċellenza.”

Is-sur Cutajar qal li dawn huma msejsa fuq il-prinċipju li s-servizz pubbliku jrid jaqdi l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini.

 

Aħbarijiet Oħra
Droga

Uffiċjali tad-Dwana rnexxielhom isibu kwantita’ kbira ta’ droga kokaina. Is-sejba saret dalgħodu f’4 kontejners waqt ħidma li saret mid-Dwana fil-Port Ħieles. Fi stqarrija, id-Dwana qalet li wara li ġew skenjati…

Saħħa

Huma fost l-aktar annimali li l-bniedem jistkerraħ u possibilment bl-akbar appoġġ li jigu vvalenati. Dawn huma l-ġrieden u l-firien li hu pruvat li jistgħu jkunu ta’ theddida għas-saħħa pubbliku għax…

Internet

Bosta mis-siti elettroniċi tal-Gvern għad m’għandhomx verżjoni bil-Malti jew m’għandhomx l-informazzjoni kollha bil-Malti wkoll. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti qajjem dan il-punt mal-awtoritajiet iżda s-sitwazzjonijiet ma nbidlitx. Għalkemm l-ilsien Malti hu…

Infrastruttura

Sittin fil-mija tal-ilma li jasal fid-djar tal-Maltin ġej mill-impjanti ta’ desalinizzazzjoni. F’intervista ma’ TVM, il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Richard Bilocca spjega li l-pjan tal-korporazzjoni hu li dan jiżdied biex…

Aktar