Lokali
L-ERA tappella deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar dwar żvilupp fuq ridge edge fiż-Żebbuġ

L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) isottomettiet appell minn deċiżjoni meħuda mill-Awtorità tal-Ippjanar li biha ġie approvat, żvilupp ta’ villa qrib Sqaq Anton Mallia, iż-Żebbuġ, Għawdex.

Fi stqarrija l-ERA qalet l-iżvilupp kif propost ser jeradika kompletament il-cliff edge u jifformalizza sit li bħalissa huwa pristin, filwaqt li joħloq belveder għall-użu privat. Is-sit li fih jinsab l-iżvilupp propost huwa sensittiv u l-iżvilupp imur kontra l-objettivi tal-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp (SPED).

L-ERA ssostni illi dan l-iżvilupp ser joħloq impatt viżiv qawwi u ser jisfreġja cliff edge. Dan l-istess konċern kien imqajjem ukoll mis-Sovrintendentza tal-Patrimonju Kulturali (SCH) li bħala konsulenti esterni ukoll oġġezzjonaw għal dan l-iżvilupp u saħqu li se jinħoloq impatt viżiv qawwi.

Quddiem it-Tribunal ta’ Reviżjoni dwar l-Ambjent u l-Ippjanar, l-ERA qed topponi l-fatt li mingħajr ebda spjega, il-Kummissjoni tal-Ippjanar injorat dak li mressaq quddiemha mill-Case Officer tal-Awtorità tal-Ippjanar mill-konsulenti esterni u mill-objectors. Barra minn hekk, il-Kummissjoni approvat dan il-permess mingħajr ma kellha quddiemha l-informazzjoni kollha li kienet mitluba lill-applikant waqt il-proċess mill-ERA, mid-Design Advisory Committee u saħansitra mid-Direttorat tal-Ippjanar.

L-ERA ssostni li l-Kummissjoni injorat il-fatt li tliet kwarti tas-sit jinsab barra miż-żona tal-iżvilupp. L-ERA temmen li l-Kummissjoni kienet selettiva u kkonsidrat biss il-parti tal-iżvilupp li tinsab fiż-żona ta’ żvilupp. Il-proposta għall-iżvilupp kellha tiġi evalwata bil-policies kollha applikabbli, inkluż dawk li jirrigwardaw l-ODZ. Fi kliem l-ERA, il-Kummissjoni  “għalqet għajnejha għall-ħolistiċita tal-proposta u rat ma’ xiex iggranfat biex tapprova dan l-iżvilupp”.

Aħbarijiet Oħra
Sport

Wara s-suċċess tal-atleti Maltin tal-Olimpjadi Speċjali b’rebħ ta’ erbgħin midalja fil-logħob dinji ta’ Marzu li għadda, tissokta ħidmet il-fondazzjoni Marigold biex permezz ta’ din il-pjattaforma tagħti opportunitajiet sportivi lil atleti…

Forzi Armati

Fit-tislima mill-ogħla awtoritajiet lill-monument li jfakkar lil Malta Indipendenti fil-Floriana, dalgħodu spikka s-salut ta’ 21 tir minn kanuni tal-Forzi Armati. Din il-parti taċ-ċerimonja ġibdet l-interess ta’ grupp imdaqqas ta’ Maltin…

Kultura

Il-Main Guard, it-toroq u l-bjar taħt il-Belt u The Fortress Builders huma tliet siti li għaddew f’idejn Heritage Malta, l-aġenzija nazzjonali li tħares il-wirt storiku u kulturali tal-pajjiż. F’konferenza tal-aħbarijiet…

Politika

Malta, permezz tal-ambaxxatur għan-Nazzjonijiet Magħquda, Carmelo Inguanez, qiegħda tippresiedi wħud mis-sessjonijiet tal-74 sessjoni tal-Assemblea Generali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Dan wara li għall-ewwel darba wara tmintax-il sena, Malta intgħażlet bħala wieħed mill-Viċi…

Aktar