Lokali
L-ewwel Expo f’Malta dwar l-iżvilupp tal-logħob u l-eSports

L-opportunitajiet għal karrieri diġitali fl-esports u videogaming ser jkunu jistgħu jiġu esplorati x-xahar id-dieħel meta f’Ta’ Qali bħala parti mid-Delta Summit ser isiru l-Expo Playcon iddedikata għall-esports u l-iżvilupp tal-videogaming, li se tiddiskuti x-xejriet kurrenti f’dawn in-niċeċ u kif jinkwadraw mal-futur tal-igaming f’Malta.

L-iżvilupp tal-videogames u l-esports fi ħdan l-industrija tal-videogaming qed jikbru b’rata mgħaġġla tant li hu stmat li għexieren ta’ eluf ta’ persuni isegwu dawn it-tournaments online minn madwar id-dinja b’għadd sostanzjali ta’ żgħażagħ anki minn Malta jiiżviluppaw il-karrieri professjonali tagħhom f’dawn in-niċeċ.

Waqt it-tnedija tal-Playcon li se tkun ewwel expo internazzjonali f’Malta ddedikata għall-iżvilupp tal-videogaming u esports, is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Schembri fisser kif l-avveniment jinkwadra fl-istrateġija tal-Gvern għall-iżvilupp ta’ dan is-settur tal-ekonomija.

“F’pajjiżna diġà għandna madwar tnax-il kumpanija li diġà qed joperaw f’din l-industrija tal-videogame development, l-għan tagħna bħala gvern hu li fi żmien għaxar snin l-industrija tippreżenta wieħed fil-mija tal-ekonomija li jiġu kkreati tliet mitt job għal għaxar snin li jkun hemm 3,000 job u eventwalment tkompli tkabbar l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ li jkunu jixtiequ jsibu xogħol mal-creative arts”.

Kersten Chircop qal li l-Playcon se jlaqqa’ lill-istakeholders li joperaw f’din l-industrija biex jiddiskutu l-futur tal-iżvilupp tal-videogames u l-esports.

“Min pereżempju jixtieq ikun game developer jew game designer jew anki professional player u għadhom iridu jsiru jafu x’qed jiġri madwarhom u grazzi għal dan l-avveniment , l-objettiv huwa li nuru lil pubbliku dak li qed jiġri madwarhom”.

Il-Playcon se jsir mit-tlieta sas-sitta ta’ Ottubru f’Ta ‘Qali fl-istess żmien tad-Delta Summit, b’eluf mistennija jattendu għall-dawn l-avvenimenti li se jlaqqgħu esponenti internazzjonali u Maltin mill-industrija diġitali f’Malta.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-ġrajjiet imfakkra mill-knisja f’dawn il-jiem huma rappreżentati matul is-sena kollha fil-knejjes u l-kappelli, fl-hekk imsejħa Via Sagra, permezz ta’ xbihat li jirrappreżentaw 14-il mument differenti mill-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’…

COVID-19

Mart il-Prim Ministru, Lydia Abela, qalet li bħala omm qed tuża dan iż-żmien fid-dar biex iktar minn qatt qabel tibni r-relazzjoni ma’ bintha Giorgia. F’messaġġ imxandar fuq il-midja soċjali, Dr…

COVID-19

S’issa hu magħruf li minn tal-anqas żewġ Maltin li jgħixu barra l-pajjiż mietu kawża tal-Coronavirus.  John Grima, artist ta’ 88 sena, miet fil-Kanada fejn emigra f’żgħożitu. It-tieni Maltija li mietet…

COVID-19

Erbat ijiem qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, qal li l-Korp tal-Pulizija huwa mgħammar biżżejjed biex iħarrek lill-kaċċaturi li jinstabu li qegħdin jiksru l-liġi. Mill-banda…

Aktar