Knisja Maltija
L-ewwel statwa titulari ta’ San Ġorġ Preca għall-parroċċa tas-Swatar

Il-parroċċa żagħżugħa tas-Swatar, dedikata lill-ewwel qaddis Malti kanonizzat, issa għandha l-istatwa titulari tagħha . . .ta’ San Ġorġ Preca. L-istatwa tal-qaddis patrun se tiġi inawgurata fi tmiem din il-ġimgħa u għandha rabta mal-ħidma ta’ San Ġorġ Preca biex introduċa l-purċissjoni bil-bambin lejlet il-Milied u t-tagħlim fuq il-misteru tal-inkarnazzjoni: l-Iben ta’ Alla, li sar bniedem.

Is-Sibt filgħaxija l-komunità tas-Swatar laqgħet il-wasla tal-istatwa titulari l-ġdida ta’ San Ġorġ Preca. Din hi l-aktar parroċċa żagħżugħa f’Malta. Twaqqfet għaxar snin ilu, sena wara li Malta kellha l-ewwel qaddis kanonizzat. Ġiet dedikata lilu u issa għandha statwa titulari li turi lil dan is-saċerdot djoċesan li waqqaf il-M.U.S.E.U.M. b’bambin f’idejh. Il-Kappillan, Dun Robert Grech, spjega għaliex il-parroċċa għażlet li x-xbieha tieħu din id-dehra.

Il-Kappillan Dun Robert Grech qal “kull darba li aħna nħarsu lejn din l-istatwa ħa niftakru f’dak li San Ġorġ ried iwassalna għandu, li hu Kristu, imma wkoll fit-tagħlim u r-riflessjonijiet li hu ħalla marbutin mal-misteru tal-Inkarnazzjoni, li Alla jsir bniedem, u li hu ħalla diversi kitbiet u teoloġija interessanti ħafna li wieħed jista’ jixtarr u jaqra u li tista’ tgħinna fil-ħajja nisranija ta’ kull min jersaq lejh.”

Il-parroċċa tas-Swatar li għandha madwar 6,000 resident għandha wirt ħaj ta’ San Ġorġ Preca b’żewġ oqsma tal-M.U.S.E.U.M., tas-subien u tal-bniet. Fi kliem Dun Robert Grech dawn huma ta’ grazzja u minjiera ta’ ġid għall-parroċċa.

Din hi l-ħames statwa titulari li nħadmet fil-bottega Camilleri Cauchi tal-Fgura. Ix-xogħol fuqha sar minn Alfred u ibnu Aaron li spjega li sfida partikulari kienet li billi ħafna nies jiftakru lil San Ġorġ Preca, riedu kemm jista’ jkun iżommu x-xebħ miegħu.

L-artist, Aaron Camilleri Cauchi qal “il-vara hi mqatta’ fl-injam. Użajna kewba Afrikana biex ħdimnieha. U bejn wieħed u ieħor ħaditilna madwar tmien xhur xogħol. Il-vara lestejnieha minn kollox, kemm induratura kif ukoll il-polikromija.”

Aaron spjega li l-bambin li se jkollu f’idejh San Ġorġ Preca sar fuq bambin li hemm fil-Knisja ta’ San Franġisk fil-Belt. Dan kien iħadem lejn il-bidu tas-seklu l-ieħor minn nannuh, Wistin Camilleri. Jingħad li bih San Ġorġ Preca għamel l-ewwel purċissjoni lejlet il-Milied tal-1921.

L-istatwa ġiet regalata lill-parroċċa tas-Swatar minn Emanuel Vella u l-familja. Għall-Milied, għandha titlesta wkoll raġġiera tal-fidda għall-istatwa.

Il-Ħadd filgħaxija, l-Arċisqof Charles J. Scicluna se jmexxi ċelebrazzjoni li fiha se jpoġġi għall-ewwel darba l-bambin f’idejn San Ġorġ Preca u jbierek l-istatwa.

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar