Sigurtà
L-FIAU b’45 rapport lill-Pulizija għal iktar investigazzjoni dwar suspetti ta’ reati

Matul is-sena li għaddiet il-Financial Intelligence Aanalysis Unit, l-FIAU ippreżentat lill-Pulizija 45 rapport dettaljat għal iktar investigazzjoni minħabba suspett ta’ reati.

Fir-rapport annwali li tqiegħed fuq il-mejda tal-Parlament, ġie żvelat li fl-2018 l-FIAU rċeviet rekord ta’ kważi elf u seba’ mitt (1,679) rapport, l-aktar minn banek u istituzzjonijiet ta’ kreditu dwar tranżazzjonijiet finanzjarju suspettuż.

Fl-2018, is-sezzjoni tal-analiżi finanzjarja tal-FIAU rċeviet rekord ta’ 1,679 tranżazzjoni suspettuża ta’ flus, żieda ta’ 116% meta mqabbel mal-2017. Dawn it-tranżazzjonijiet kienu jinvolvu 2,703 persuna li 70% ma kienux Maltin.

Id-Direttur tal-FIAU, Kenneth Farrugia qal fir-rapport annwali li l-FIAU xora hija tal-fehma li Malta bħala ċentru għas-servizzi finanzjarji mhix f’riskju.

Kważi terz ta’ tranżazzjonijiet suspettużi (573 from 1679) tressqu mis-sitt banek ewlenin Maltin waqt li l-FIAU innota żieda fir-rapporti li ressqu istituzzjonijiet ta’ kreditu u kumpaniji tar-remote gaming.

L-FIAU, li s-sena li għaddiet saħħet ir-riżorsi umani b’żieda ta’ 8 uffiċċji għal total ta 43 impjegat, għamlet aktar minn għaxart elef (10,196) talba għal informazzjoni lil kważi sitt mitt (576) entità fosthom aġenziji simili barranin, lill-Pulizija u dipartimenti tal-Gvern. L-iżjed talbiet saru lill-awtoritajiet fl-Italja (38) u r-Renju Unit (34) waqt li barra mill-Unjoni Ewropea, l-FIAU għamlet 12-il talba għall-informazzjoni lill-awtoritajiet fl-Emirati Għarab Magħquda.

Mill-elfejn u mitejn każ li investigat fl-2018, li wħud minnhom inbdew is-sena ta’ qabel, l-FIAU kkonkludiet 41%. L-FIAU għaddiet 45 każ lill-Pulizija għal iktar investigazzjoni wara li rriżultalha li hemm suspetti raġjonevoli ta’ reat. Disgħa minnhom kienu dwar frodi u erbgħa dwar allegat korruzzjoni jew tixħim.

Minbarra dan, għaddiet 34 rapport ieħor lill-Pulizija wara li rċeviet informazzjoni li l-aġenzija kkonkludiet li tista’ tkun rilevanti għall-Pulizija f’investigazzjonijiet oħrajn.

Fir-rapport intqal li l-2018 kienet sena ta’ trasformazzjoni għal FIAU b’numru kbir ta’ inizjattivi għat-tisħiħ u l-infurzar tar-regolamenti. L-akbar bidliet seħħew fis-sezzjoni tal-konformità fejn daħal fis-seħħ pjan t’azzjoni ta’ 140 punt li mar lil hinn mir-rakkomandazzjonijiet tal-istituzzjonijiet regolatorji Ewropej.

 

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Studju internazzjonali wera li l-każi li l-kanċer tal-għonq tal-utru qegħdin jonqsu drastikament tant li hu maħsub li din il-marda tista’ tiġi eradikata. Dan huwa grazzi għat-tilqima li tingħata lit-tfajliet kontra…

Tfal

Skont l-aġenzija appoġġ, madwar mitt tifel u tifla ngħataw għall-kura għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess minħabba li spiċċaw f’diffikultajiet fosthom mard serju jew spiċċaw bla saqaf fuq…

Edukazzjoni

L-edukazzjoni ma tieqafx mal-età obbligatorja! Id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja beda jilqa’ applikazzjonijiet mingħand adulti li fis-sena skolastika li jmiss jistgħu jsegwu xi wieħed minn 450 kors, kemm f’oqsma akkademiċi kif…

Kronaka

Il-Pulizija jidher li tinsab viċin li ssolvi omiċidju li jmur lura ħdax-il sena. Il-każ jitratta tfajla li ilha rappurtata nieqsa mill-2008 u minn investigazzjonijiet li saru fl-aħħar jiem irriżulta li…

Aktar