Lokali
AĠĠORNAT: L-EBA twiddeb lill-FIAU dwar il-Bank Pilatus – l-FIAU ma taqbilx mal-konklużjoni tal-EBA

L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) kkonkludiet li l-Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) f’Malta, ma kinitx konformi mad-direttiva Ewropea biex ma tħallix li s-sistema finanzjarja tintuża għall-ħasil ta’ flus u finanzjament terroriżmu għax naqset milli twettaq dik li sejħet superviżjoni effettiva fuq il-Bank Pilatus.

Fl-investigazzjoni mitluba mill-Kummissjoni Ewropea, ġew indikati numru ta’ nuqqasijiet fejn tidħol proċedura u azzjonijiet ta’ superviżjoni meta t-taqsima iddeċidiet li tagħlaq il-każ dwar il-Bank Pilatus mingħajr ma imponiet sanzjonijiet.

L-EBA għamlet tmien rakkomadazzjonijiet lill-FIAU, li fihom sejħet biex issegwi l-obbligazzjonijiet li għandha skont il-liġijiet Ewropej. Ir-rapport iffirmat miċ-Chairperson tal-Bord tal-Awtorità Andrea Enria, jgħid li l-FIAU għandha ssaħħaħ l-iskuritinju tagħha fuq każi potenzjali ta’ ħasil ta’ flus waqt li timplimenta proċeduri interni b’saħħithom biex twettaq superviżjoni tal-entitajiet finazjarji biex tiżgura li jkunu qed jimxu mar-regoli.

L-awtorità qalet li sabet li l-FIAU ma kelliex r-rekords u d-dokumenti kollha u għalhekk ma setgħetx tiddefendi ruħha. Qalet ukoll li l-FIAU naqset milli toffri raġunijiet għalfejn ma mponietx sanzjonijiet fuq il-Bank Pilatus li fost oħrajn ma kellux miżuri b’saħħithom kontra l-ħasil ta’ flus għall-klijenti li kienu klassifikati bħala persuni nvoluti fil-politika.

L-awtorità qalet li l-FIAU naqset milli twettaq spezzjoni fuq il-post qabel kienet ordnata biex tagħmel dan mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji, minkejja li l-Bank Pilatus kien meqjus bħala istituzzjoni b’riskju għoli. L-FIAU ngħatat għaxart ijiem ċans tgħid x’azzjonijiet se tieħu biex tindirizza n-nuqqasijiet identifikati fl-investigazzjoni.

Fi stqarrija b’reazzjoni, l-FIAU qalet li tinsab iddiżappuntata bil-konklużjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Qalet li għandha riżervi serji dwar il-proċess li adottat l-Awtorità fl-inkjesta preliminari u fl-investigazzjoni dwar jekk inkisritx il-liġi Ewropea.

L-FIAU qalet li minkejja dan, se tkompli tikkoopera mal-EBA fl-implimentazzjoni tal-pjan t’azzjoni tal-FIAU li tfassal qabel saret l-inkjesta preliminari dwar il-possibilità ta’ ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. L-FIAU qalet li se twieġeb lill-Awtorità b’rabta ma’ dan il-każ.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Teknika partikolari u pjuttost unika waslet biex l-artist Corrado Iozia joħloq diversi kwadri li mhux biss ipaxxu l-għajn iżda anke li jibagħtu messaġġ soċjali. Il-wirja tinsab fir-Razzett tal-Markiż fil-Mosta. Corrado…

Kronaka

Raġel ta’ 58 sena sofra ġrieħi gravi wara li tard ilbieraħ kien involut f’argument fix-Xagħra, Għawdex. Il-Pulizija kienet infurmata bil-każ fi Triq it-28 t’April 1688 għall-ħabta tal-10.50pm. Il-Pulizija qalet li…

Immigrazzjoni

Il-bastiment Aquarius, li kien qed jopera fl-ibħra ċentrali tal-Mediterran biex jittrasporta u jeħles immmigranti li kienu qed jippruvaw jaqsmu illegalemnt mil-Libja lejn l-Italja, kellu r-reġistrazzjoni tiegħu revokata. Il-vapur, li huwa…

Ġurnali

Nagħtu ħarsa lejn il-faċċati tal-ġurnali llum it-Tnejn 24 ta’ Settembru 2018: L-Orizzont Aktar kumpaniji barranin lesti li jinvestu f’Malta: Hekk jisħaq il-prim ministru meta kien qed jitkellem dwar Brexit. Storja…

Aktar