Lokali
AĠĠORNAT: L-EBA twiddeb lill-FIAU dwar il-Bank Pilatus – l-FIAU ma taqbilx mal-konklużjoni tal-EBA

L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) kkonkludiet li l-Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) f’Malta, ma kinitx konformi mad-direttiva Ewropea biex ma tħallix li s-sistema finanzjarja tintuża għall-ħasil ta’ flus u finanzjament terroriżmu għax naqset milli twettaq dik li sejħet superviżjoni effettiva fuq il-Bank Pilatus.

Fl-investigazzjoni mitluba mill-Kummissjoni Ewropea, ġew indikati numru ta’ nuqqasijiet fejn tidħol proċedura u azzjonijiet ta’ superviżjoni meta t-taqsima iddeċidiet li tagħlaq il-każ dwar il-Bank Pilatus mingħajr ma imponiet sanzjonijiet.

L-EBA għamlet tmien rakkomadazzjonijiet lill-FIAU, li fihom sejħet biex issegwi l-obbligazzjonijiet li għandha skont il-liġijiet Ewropej. Ir-rapport iffirmat miċ-Chairperson tal-Bord tal-Awtorità Andrea Enria, jgħid li l-FIAU għandha ssaħħaħ l-iskuritinju tagħha fuq każi potenzjali ta’ ħasil ta’ flus waqt li timplimenta proċeduri interni b’saħħithom biex twettaq superviżjoni tal-entitajiet finazjarji biex tiżgura li jkunu qed jimxu mar-regoli.

L-awtorità qalet li sabet li l-FIAU ma kelliex r-rekords u d-dokumenti kollha u għalhekk ma setgħetx tiddefendi ruħha. Qalet ukoll li l-FIAU naqset milli toffri raġunijiet għalfejn ma mponietx sanzjonijiet fuq il-Bank Pilatus li fost oħrajn ma kellux miżuri b’saħħithom kontra l-ħasil ta’ flus għall-klijenti li kienu klassifikati bħala persuni nvoluti fil-politika.

L-awtorità qalet li l-FIAU naqset milli twettaq spezzjoni fuq il-post qabel kienet ordnata biex tagħmel dan mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji, minkejja li l-Bank Pilatus kien meqjus bħala istituzzjoni b’riskju għoli. L-FIAU ngħatat għaxart ijiem ċans tgħid x’azzjonijiet se tieħu biex tindirizza n-nuqqasijiet identifikati fl-investigazzjoni.

Fi stqarrija b’reazzjoni, l-FIAU qalet li tinsab iddiżappuntata bil-konklużjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Qalet li għandha riżervi serji dwar il-proċess li adottat l-Awtorità fl-inkjesta preliminari u fl-investigazzjoni dwar jekk inkisritx il-liġi Ewropea.

L-FIAU qalet li minkejja dan, se tkompli tikkoopera mal-EBA fl-implimentazzjoni tal-pjan t’azzjoni tal-FIAU li tfassal qabel saret l-inkjesta preliminari dwar il-possibilità ta’ ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. L-FIAU qalet li se twieġeb lill-Awtorità b’rabta ma’ dan il-każ.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Kristy Debono, qalet li l-Partit Nazzjonalista kien u se jibqa’ t-tarka tal-poplu u tal-pajjiż kollu waqt li se jsaħħaħ il-ħidma favur il-pajjiż. Fi tmiem it-tielet…

Infrastruttura

Iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika Carmel Cacopardo qal li l-iżvilupp tas-sit fejn hemm il-Lukanda Jerma se jinvolvi spekulazzjoni tal-art u bħal Pembroke, din l-art li fiha 38 elf metru kwadu mal-kosta…

Aktar