Ekonomija u Finanzi
AĠĠORNAT: L-FIAU u l-MFSA iwieġbu dwar ir-rapport tal-Moneyval

L-għada tal-pubblikazzjoni tar-rapport tal-Moneyval, l-aġenzija FIAU qalet fi stqarrija li 90 fil-mija tar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapport diġà ġew implimentati bħala parti mill-pjan ta’ azzjoni miftiehem mal-European Banking Union. Qalet li dawn twettqu sa Marzu li għadda, wara ż-żjara tal-missjoni tal-Moneyval f’Malta.

Fl-istqarrija l-FIAU qalet li r-rapport Moneyval innota korrettment l-operat tagħha fl-investigazzjoni dwar suspetti ta’ ħasil ta’ flus, fosthom is-superviżjoni u l-koperazzjoni ma’ entitajiet internazzjonali.

L-FIAU qalet li r-rapport ikkonferma li l-uffiċjali tagħha jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod oġġettiv u mingħajr indħil. L-aġenzija ta’ kontra l-ħasil tal-flus żiedet tgħid li r-rakkomandazzjoni fir-rapport tal-Moneyval jinkwadraw fil-prijoritajiet tagħha u diġà ġew innutati, kemm mill-Moneyval stess u anke fil-Kummissjoni Ewropea.

Id-direttur tal-FIAU, Kenneth Farrugia, laqa’ l-evalwazzjoni li saret mill-Moneyval tal-operat tal-aġenzija, u qal li waqt li japprezza l-kummenti pożittivi, wiegħed li l-FIAU ser tkompli taħdem ma’ entitajiet internazzjonali biex issaħħaħ il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus.

Fl-aħħarnett, l-FIAU qalet li hija impenjata li tkompli twettaq ir-rakkomandazzjonijiet.

Anke l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA, fi stqarrija dettaljata spjegat il-passi li ħadet biex in-nuqqasijiet li ssemmew fir-rapport tal-Moneyval jiġu indirizzati fosthom bit-tisħiħ tar-riżorsi umani, inkluż esperti barranin fit-taqsima ta’ superviżjoni, kif ukoll biż-żieda bis-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji b’enfasi li ma jsirux reati finanzjarji.

Ara wkoll:

Il-Gvern jgħid li jinsab determinat li jieħu azzjoni kontra attivitajiet relatati ma’ ħasil ta’ flus

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Fil-Palazz tal-President għaddej ix-xogħol fuq l-akbar proġett li qatt kellha Heritage Malta fl-istorja tagħha. Għadd kbir ta’ ħaddiema qed jaħdmu fuq xogħliiet differenti minn bdil tas-soqfa sar-restawr tal-pitturi. Il-ħsieb huwa…

COVID-19

Grupp ta’ xufiera tal-karozzi tal-linja ilhom fuq xahrejn isuqu vetturi tal-gvern minflok xarabanks. Il-kumpanija Malta Public Transport qed tipprovdi dawn ix-xufiera li ta’ kuljum qed iwasslu għal swab test fiċ-ċentri…

Trasport

Minn għada t-Tnejn, l-ewwel ta’ Ġunju, ser jerġgħu jitħallew isiru l-eżamijiet, kemm prattiċi u tat-teorija, għal-liċenzji tas-sewqan. L-eżamijiet kienu twaqqfu lura f’Marzu minħabba l-imxija tal-COVID-19 u issa ser ikomplu b’għadd…

Lokali

Inkjesta Maġisterjali li nvestigat denunzji li tressqu mill-għaqda Repubblika b’allegazzjonijiet dwar qtil ta’ immigranti, u attentat ta’ qtil ta’ oħrajn ix-xahar li għadda, sabet li dawn ma kinux imsejsa fuq…

Aktar