Saħħa
L-għada li tixrob xorta tista’ tinqabad mill-breathalyser

Raqda ta’ ftit sigħat ma tfissirx li l-alkoħol li tkun ikkunsmajt matul il-lejl, jiżvinta sal-għada filgħodu. Ikkonferma riċerka li saret fl-aħħar jiem fuq għadd ta’ studenti tal-Università li l-għada li xorbu, xorta ma għaddewx mit-test tan-nifs.

Riċerka mill-Kunsill għas-Sigurtà tat-Toroq li fl-ewwel ġimgħa mill-ftuħ tal-Università ried jistħarreġ l-effett tal-alkaħol fuq l-istudenti permezz tat-test tan-nifs wera riżultati mill-aktar sorprendenti u inkwetanti. Il-Kap tal-Kunsill Pierre Vella qal li f’madwar 35 każ ta’ studenti li kienu xorbu fil-lejl ta’ qabel instab li l-livell ta’ alkoħol fl-istudenti kien għadu ogħla minn dak permess bil-liġi biex isuqu.

Il-Kap tal-Kunsill għas-Sigurtà fit-Toroq, Pierre Vella ”l-iktar każijiet li spikkaw. Waħda waqfet fid-9:15 ta’ bil lejl u oħra fis-1 ta’ filgħodu. It-testijiet saru bejn il-11:30 ta’ filgħodu u l-kwarta jiġifieri qed nitkellmu bejn 10 to 11 hours. Nista’ nassigurak li kien hemm mumenti fejn bdejt nitlob il-breathalyser li ma jibqax ibiddel il-kulur.”

Is-Sur Vella qal li l-istudenti li ħadu sehem fl-istħarriġ minn rajhom stqarrew li kienu diġà marru għal-lezzjonijiet u saħqu li l-aħħar li kienu xorbu kien fil-lejl ta’ qabel. Żied li l-aktar ħaġa pożittiva minn dan l-istħarriġ kien li l-istudenti saru konxji li l-effett tal-alkoħol ma jgħaddix malajr lanqas wara raqda.

Bl-effett tax-xorb huwa wieħed mir-raġunijiet għal bosta inċidenti tat-traffiku, is-sena li għaddiet tnaqqas l-ammont ta’ alkoħol permess fis-sewqan minbarra li daħlet ukoll is-sistema tat-telf ta’ punti fuq il-liċenzja tas-sewqan għal minn jinqabad isuq taħt l-effett tal-alkaħol.

Is-Sur Vella qal li f’pajjiżi oħra, fosthom il-Kanada, isiru testijiet tan-nifs anke filgħodu meta n-nies ikunu sejrin għax-xogħol.

”Ix-xogħol ilaqqana ma’ ċirkostanzi, meta nies ikunu fuq il-post tax-xogħol forsi jkollhom inċident intortament matul il-ġurnata, isirilhom breathalyser test mill-istess awtortajiet u jimmarka. Jgħidulek jien waqaft nixrob ilbieraħ filgħaxija, qiegħed fuq il-post tax-xogħol tiegħu, jaħdem, luċidu. Imma x-xorb hu xi ħaġa qed iddur ġo fina u mingħajr ma nkunu nafu in a fraction of a second jista’ jkollok inċident ukoll” qal is-Sur Vella.

Is-Sur Vella kompla jappella biex minn jixrob ma jsuqx.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Mill-aħħar ta’ dax-xahar ser jibda l-ġbir separat tal-iskart organiku magħmul mil-fdalijiet tal-ikel li ser jibda jinġabar separat fil-borża l-bajda. Il-Ministru tal-Ambjent Jose’ Herrera qal li Gvern qed jipprovdi kontenituri apposta…

Parlament

L-Ispeaker Anġlu Farrugia ddikjara li kliem li ntqal fi tweet mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi jikkostitwixxi prima facie ksur ta’ privileġġ fil-konfront tal-Ministru Chris Cardona u talab lid-Deputat Nazzjonalista jagħmel apoloġija….

Lokali

Rappreżentanti ta’ ħames organizzazzjonijiet internazzjonali tal-midja li fl-aħħar jiem kienu f’Malta f’dik li sejħu missjoni għal-libertà tal-espressjoni, qalu li l-Gvern għandu jassigura li qed issir investigazzjoni sħiħa dwar il-qtil ta’…

Lokali

Il-Virtu Ferris qalet li għada se tħassar il-vjaġġi tagħha. Fuq Facebook, il-kumpanija qalet li kellha tħassar il-vjaġġi tagħha minħabba l-kundizzjonijiet tal-baħar u l-maltemp.

Aktar