Lokali
L-għalliema qed jiġu infurmati bil-paga ogħla li se jieħdu minn Frar

Mix-xahar id-dieħel, aktar minn 7,000 edukatur fl-iskejjel tal-Istat se jaraw żieda fil-pagi tagħhom. Dan kien ikkomunikat lilhom b’ittra li ntbagħtet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni dwar it-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-allowances.

Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni qal lil Television Malta li l-allowances mhux biss jinkludu titjib finanzjarju, imma jipprovdu wkoll l-opportunità lill-edukaturi biex jimxu ‘l quddiem fil-karriera f’anqas żmien.

Aktar minn 7,000 edukatur fl-iskejjel tal-Istat bdew jagħmlu l-kontijiet dwar kif marru bil-ftehim kollettiv il-ġdid hekk kif irċevew ittra mill-Ministeru tal-Edukazzjoni dwar iż-żieda fis-salarji tagħhom, li se tkun riflessa mix-xahar id-dieħel.

Il-ftehim, barra żieda fil-paga, jipprovdi għal sensiela ta’ allowances, fosthom biex ikunu kkumpensati għal materjal li kienu jħallsu minn buthom, biex ikollhom ir-riżorsi tat-tagħlim fil-klassijiet.

Is-Segretarju Permanenti Frank Fabri qal li ”bil-work resources fund qed nindirizzaw din il-problema għall-ewwel darba u jidher ċar mir-rispons li qed ikollna, li dan huwa pożittiv ħafna.”

Is-Segretarju Permanenti, Frank Fabri kompla jgħid li l-LSAs u l-Kindergarten Assistants, se jkollhom l-opportunità li jidħlu fi grad ġdid, u saħansitra jibqgħu tilgħin sa kap tad-dipartiment fis-settur li jispeċjalizzaw fih.

Allowance ġdid ieħor huwa dak li se jingħata, bħala apprezzament, lill-għalliema li jkunu ilhom jgħallmu 20 sena. Il-ftehim jipprovdi wkoll biex l-għalliema jimxu b’pass aktar mgħaġġel fil-karriera tagħhom.

Dawk l-għalliema li fuq inizjattiva volontarja jinvestu fit-taħriġ tagħhom u jakkumulaw 360 siegħa fuq perjodu ta’ 6 snin, minflok jistenna 8 snin biex jipprogressa, se jipprogressa f’6 snin u allura jkun qed jirbaħ sentejn fiċ-ċiklu tal-progressjoni tiegħu.

Dr Fabri qal li l-ftehim ħaseb ukoll fis-supply teachers.

Lis-supply teachers se nkunu qed noffrulhom taħriġ partikolari għalihom biex jekk jirnexxielhom jiggradwaw minn dan it-taħriġ, huma se jiġu għalliema regolari.

Huwa spjega li meta edukatur jiċċaqlaq minn skola tal-Knisja jew Indipendenti għal skola tal-Istat, is-snin li jkun għamel mhumiex se jintilfu imma se jibdew ikunu rikonoxxuti. Dr Fabri qal li dawn il-benefiċċji u oħrajn huma mmirati biex aktar żgħażagħ jitħajru jidħlu f’din il-professjoni.

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Michelle Paris hija mużiċista u kompożitiriċi li l-passjoni kbira li għandha għall-mużika tradizzjonali Irlandiża ddistingwietha bir-rebħ ta’ midalji prestiġjużi lil hinn minn xtutna. Il-mużika tradizzjonali Irlandiża għandha għeruq li jmorru…

Kultura

Il-Feniċi – poplu mil-Lvant Nofsani li waqfu kolonja tagħhom f’Malta fl-ewwel millenju Qabel Kristu. Iċ-ċiviltà Feniċja kienet waħda bbażata fuq il-kummerċ marittimu li firxet tul il-Baħar Mediterran u dan jistgħu…

Stejjer Umani

Iċ-ċkejken Katriel Zahra tant maħbub għall-ispirtu altruwist tiegħu minkejja li jbati minn kundizzjoni rari, dalgħodu wettaq ħolma oħra li kellu, li jaqta’ x-xagħar ta’ tifel bħalu b’risq il-Malta Community Chest…

Knisja Maltija

L-Azzjoni Kattolika Maltija għaddejja bi proġett biex dar li għandha f’Ħal Balzan tinbidel f’post li tkun tista’ tagħti kenn lill-familja jew persuni li għal xi raġuni jew oħra jispiċċaw ma…

Aktar