Lokali
L-għalliema qed jiġu infurmati bil-paga ogħla li se jieħdu minn Frar

Mix-xahar id-dieħel, aktar minn 7,000 edukatur fl-iskejjel tal-Istat se jaraw żieda fil-pagi tagħhom. Dan kien ikkomunikat lilhom b’ittra li ntbagħtet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni dwar it-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-allowances.

Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni qal lil Television Malta li l-allowances mhux biss jinkludu titjib finanzjarju, imma jipprovdu wkoll l-opportunità lill-edukaturi biex jimxu ‘l quddiem fil-karriera f’anqas żmien.

Aktar minn 7,000 edukatur fl-iskejjel tal-Istat bdew jagħmlu l-kontijiet dwar kif marru bil-ftehim kollettiv il-ġdid hekk kif irċevew ittra mill-Ministeru tal-Edukazzjoni dwar iż-żieda fis-salarji tagħhom, li se tkun riflessa mix-xahar id-dieħel.

Il-ftehim, barra żieda fil-paga, jipprovdi għal sensiela ta’ allowances, fosthom biex ikunu kkumpensati għal materjal li kienu jħallsu minn buthom, biex ikollhom ir-riżorsi tat-tagħlim fil-klassijiet.

Is-Segretarju Permanenti Frank Fabri qal li ”bil-work resources fund qed nindirizzaw din il-problema għall-ewwel darba u jidher ċar mir-rispons li qed ikollna, li dan huwa pożittiv ħafna.”

Is-Segretarju Permanenti, Frank Fabri kompla jgħid li l-LSAs u l-Kindergarten Assistants, se jkollhom l-opportunità li jidħlu fi grad ġdid, u saħansitra jibqgħu tilgħin sa kap tad-dipartiment fis-settur li jispeċjalizzaw fih.

Allowance ġdid ieħor huwa dak li se jingħata, bħala apprezzament, lill-għalliema li jkunu ilhom jgħallmu 20 sena. Il-ftehim jipprovdi wkoll biex l-għalliema jimxu b’pass aktar mgħaġġel fil-karriera tagħhom.

Dawk l-għalliema li fuq inizjattiva volontarja jinvestu fit-taħriġ tagħhom u jakkumulaw 360 siegħa fuq perjodu ta’ 6 snin, minflok jistenna 8 snin biex jipprogressa, se jipprogressa f’6 snin u allura jkun qed jirbaħ sentejn fiċ-ċiklu tal-progressjoni tiegħu.

Dr Fabri qal li l-ftehim ħaseb ukoll fis-supply teachers.

Lis-supply teachers se nkunu qed noffrulhom taħriġ partikolari għalihom biex jekk jirnexxielhom jiggradwaw minn dan it-taħriġ, huma se jiġu għalliema regolari.

Huwa spjega li meta edukatur jiċċaqlaq minn skola tal-Knisja jew Indipendenti għal skola tal-Istat, is-snin li jkun għamel mhumiex se jintilfu imma se jibdew ikunu rikonoxxuti. Dr Fabri qal li dawn il-benefiċċji u oħrajn huma mmirati biex aktar żgħażagħ jitħajru jidħlu f’din il-professjoni.

Aħbarijiet Oħra
Parlament

Il-Kumitat Parlamentari tal-verifika ddiskuta t-trasferiment ta’ art fiż-żona ta’ San Ġorġ u Pembroke lill-kumpanija Corinthia biex jittrasformaw lukanda preżenti u jibnu oħra ġdida bħala lukanda ta’ sitt stilel u li…

Lokali

L-Ambaxxatur ta’ Malta fi Franza, Helga Mizzi, kitbet fuq Facebook li l-Maltin li hu magħruf li jinsabu fi Strasburgu ma kienux fil-periklu fil-ħin li seħħ l-attakk terroristiku f’villaġġ tal-Milied fil-belt…

Mużika

It-temp xitwi hu ideali għal mixja jew ġirja li tgħin biex il-persuna tkun fl-aħjar forma fiżika possibbli jew għall-anqas iżżomm ruħha attiva. Fl-ambjent urban, ix-xatt ta’ Tas-Sliema hu wieħed mill-aktar…

Aktar