MEUSAC
L-għanijiet għal żvilupp sostenibbli – it-tfal jgħallmuna

Il-kelma sostenibbiltà tintuża spiss, f’diversi oqsma u f’ċirkostanzi varji. Minħabba f’hekk, faċilment titlef is-sens u l-importanza tagħha. Iżda fiż-żminijiet tal-lum, is-sostenibbiltà qiegħda dejjem aktar titpoġġa id f’id mal-iżvilupp u l-progress.

L-iżvilupp insostenibbli wassal pereżempju biex tikber il-mentalità ta’ ‘uża u armi’ – mentalità li ħalliet u qed tħalli impatt negattiv mhux żgħir fuq l-ambjent li ngħixu fih. Biżżejjed nieħdu l-effetti ħżiena tal-użu eċċessiv ta’ plastik li jintuża darba u jintrema, li jekk ma jiġix riċiklat idum mijiet ta’ snin biex jiddiżintegra.

Jekk ma nkunux konxji li fl-art, fl-arja u fl-ibħra aħna impestati b’partiċelli mikroskopiċi ta’ plastik, nibqgħu ma nagħtux każ tal-effetti ħżiena fuq saħħitna u fuq l-ambjent ta’ madwarna.

X’inhuma l-Għanijiet għal Żvilupp Sostenibbli?

Il-pajjiżi msieħba fin-Nazzjonijiet Magħquda qablu fuq 17-il Għan li għandhom jintlaħqu sal-2030 sabiex l-iżvilupp fid-dinja jseħħ b’mod ħolistiku u b’rispett lejn kull qasam. Kemm Malta u kemm l-Unjoni Ewropea huma kommessi li jaħdmu biex kemm jista’ jkun dawn l-għanijiet jintlaħqu. L-Unjoni Ewropea tikkoordina l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli li tindirizza l-użu u l-immaniġġjar effiċjenti tar-riżorsi, tisfrutta bl-aħjar modi l-potenzjal ekoloġiku u innovattiv tal-ekonomija u li fl-aħħar mill-aħħar tiżgura l-prosperità, il-ħarsien tal-ambjent u l-koeżjoni soċjali.

Fil-konkret, il-pajjiżi msieħba huma mistennija jaħdmu biex jindirizzaw sfidi bħall-faqar, l-edukazzjoni, l-ambjent u t-tibdil fil-klima, l-enerġija, is-saħħa, ix-xogħol, l-inugwaljanzi fis-soċjetà u oħrajn.

Il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar jgħallmuna

Matul ix-xhur tas-sajf, il-MEUSAC li tmexxi wieħed minn tliet Ċentri Ewropej ta’ Informazzjoni Europe Direct f’Malta, qiegħda torganizza logħob interattiv għat-tfal li jattendu Skolasajf biex jifhmu aktar l-importanza ta’ dawn l-Għanijiet, u kif huma jistgħu jadottaw prattiċi sostenibbli fil-ħajja ta’ kuljum.

Bħala adulti għandna ħafna x’nitgħallmu mill-mod kif it-tfal jagħrfu l-importanza tar-responsabbiltà ċivika u għandna nkunu aħna li nimxu fuq l-eżempju tagħhom billi nagħmlu bħalhom u ninkuraġġuhom ma jaħsbux biss fihom infushom, imma f’dawk ta’ madwarhom u fil-ġenerazzjonijiet futuri.

L-attivitajiet ta’ Skolasajf mill-MEUSAC qegħdin jiġu mtellgħa bl-appoġġ tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta u tal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi li tmexxi Skolasajf f’Malta u f’Għawdex.

Dan it-tagħrif miġbur minn:

Ara wkoll:

Il-MEUSAC b’logħob interattiv għat-tfal li jattendu Skolasajf

 

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

F’żewġ każijiet separati, llum żewġt irġiel ippruvaw iweġġgħu lilhom infushom waqt li kienu miżmuma fil-lock-up tal-Pulizija. L-ewwel każ seħħ fis-sagħtejn neqsin kwart u nvolva raġel Eġizzjan, waqt li t-tieni każ…

Attività

Min-nhar l-Erbgħa sal-Ħadd li ġej it-toroq fiċ-ċentru tar-Rabat qed jilqgħu ir-raba’ edizzjoni ta’ Natalis Notabilis, l-ikbar villaġġ tal-Milied f’Malta. Fost l-attrazzjonijiet, bankarelli b’ikel tradizzjonali tal-Milied, logħob għat-tfal u produzzjonijiet tad-drama…

Politika

Ikomplu jterrqu fil-lokalitajiet u anke fuq il-mezzi tal-media biex jirbħu l-qlub u l-vot tal-attivisti Laburisti li fil-11 ta’ Jannar iridu jgħażlu bejn id-deputat Prim Ministru Chris Fearne u d-Deputat Robert…

Qorti

Mara u raġel skansaw il-ħabs u ġew illiberati mill-akkużi kollha wara li appellaw minn sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati. Anne Axiak ta’ 48 sena kienet weħlet 14-il xahar ħabs u Edward Grech…

Aktar