MEUSAC
L-għanijiet għal żvilupp sostenibbli – it-tfal jgħallmuna

Il-kelma sostenibbiltà tintuża spiss, f’diversi oqsma u f’ċirkostanzi varji. Minħabba f’hekk, faċilment titlef is-sens u l-importanza tagħha. Iżda fiż-żminijiet tal-lum, is-sostenibbiltà qiegħda dejjem aktar titpoġġa id f’id mal-iżvilupp u l-progress.

L-iżvilupp insostenibbli wassal pereżempju biex tikber il-mentalità ta’ ‘uża u armi’ – mentalità li ħalliet u qed tħalli impatt negattiv mhux żgħir fuq l-ambjent li ngħixu fih. Biżżejjed nieħdu l-effetti ħżiena tal-użu eċċessiv ta’ plastik li jintuża darba u jintrema, li jekk ma jiġix riċiklat idum mijiet ta’ snin biex jiddiżintegra.

Jekk ma nkunux konxji li fl-art, fl-arja u fl-ibħra aħna impestati b’partiċelli mikroskopiċi ta’ plastik, nibqgħu ma nagħtux każ tal-effetti ħżiena fuq saħħitna u fuq l-ambjent ta’ madwarna.

X’inhuma l-Għanijiet għal Żvilupp Sostenibbli?

Il-pajjiżi msieħba fin-Nazzjonijiet Magħquda qablu fuq 17-il Għan li għandhom jintlaħqu sal-2030 sabiex l-iżvilupp fid-dinja jseħħ b’mod ħolistiku u b’rispett lejn kull qasam. Kemm Malta u kemm l-Unjoni Ewropea huma kommessi li jaħdmu biex kemm jista’ jkun dawn l-għanijiet jintlaħqu. L-Unjoni Ewropea tikkoordina l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli li tindirizza l-użu u l-immaniġġjar effiċjenti tar-riżorsi, tisfrutta bl-aħjar modi l-potenzjal ekoloġiku u innovattiv tal-ekonomija u li fl-aħħar mill-aħħar tiżgura l-prosperità, il-ħarsien tal-ambjent u l-koeżjoni soċjali.

Fil-konkret, il-pajjiżi msieħba huma mistennija jaħdmu biex jindirizzaw sfidi bħall-faqar, l-edukazzjoni, l-ambjent u t-tibdil fil-klima, l-enerġija, is-saħħa, ix-xogħol, l-inugwaljanzi fis-soċjetà u oħrajn.

Il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar jgħallmuna

Matul ix-xhur tas-sajf, il-MEUSAC li tmexxi wieħed minn tliet Ċentri Ewropej ta’ Informazzjoni Europe Direct f’Malta, qiegħda torganizza logħob interattiv għat-tfal li jattendu Skolasajf biex jifhmu aktar l-importanza ta’ dawn l-Għanijiet, u kif huma jistgħu jadottaw prattiċi sostenibbli fil-ħajja ta’ kuljum.

Bħala adulti għandna ħafna x’nitgħallmu mill-mod kif it-tfal jagħrfu l-importanza tar-responsabbiltà ċivika u għandna nkunu aħna li nimxu fuq l-eżempju tagħhom billi nagħmlu bħalhom u ninkuraġġuhom ma jaħsbux biss fihom infushom, imma f’dawk ta’ madwarhom u fil-ġenerazzjonijiet futuri.

L-attivitajiet ta’ Skolasajf mill-MEUSAC qegħdin jiġu mtellgħa bl-appoġġ tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta u tal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi li tmexxi Skolasajf f’Malta u f’Għawdex.

Dan it-tagħrif miġbur minn:

Ara wkoll:

Il-MEUSAC b’logħob interattiv għat-tfal li jattendu Skolasajf

 

Aħbarijiet Oħra
Budget

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-Gvern xtara Villa G’Mangia fejn kienet tgħix ir-Reġina biex fiha isir proġett turistiku. Waqt li wieġeb għall-kritika tal-Kap tal-Oppożizzjoni għall-baġit, Dr Muscat żvela li…

Immigrazzjoni

Il-President Emeritu, Marie Louise Coleiro Preca, qalet li s-soċjetà Maltija għandha tagħmel dak kollu possibbli biex toħnoq id-diskors ta’ mibegħda. Hija kienet qed titkellem fid-dawl ta’ rapport minn The Times…

Sport

Matul it-tliet ijiem li ġejjin, l-atleti u l-uffiċjali ta’ Special Olympics Malta se jingħataw taħriġ minn ex Champion Olimpika Amerikana tal-għawm, Donna de Varona u tliet mibgħuta speċjali tal-isport mill-Istati…

Parlament

Illejla fil-Parlament qed isir id-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat b’reazzjoni għall-baġit. Dan wara li lbieraħ sar id-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia. Id-diskors tal-lum qed jixxandar dirett fuq l-istazzjon TVM u fuq…

Aktar