Infrastruttura
L-identità tal-Furjana tieħu r-ruħ b’xogħlijiet ta’ tisbiħ

Studju li sar fl-aħħar ħames snin mill-Forum għar-riġenerazzjoni tal-Floriana, identifika t-tisbiħ ta’ Triq Sant Anna u l-akkomodazzjoni għar-residenti Furjaniżi bħala żewġ temi ewlenin biex l-identità tas-subborg tal-Belt terġa’ tieħu r-ruħ.

Eluf ta’ vetturi kuljum jgħaddu minn Triq Sant Anna, fil-Floriana – meqjusa mill-Furjaniżi bħala l-vettrina tas-subborg. Filwaqt li l-loġoġ li jiddistingwu din it-triq, diversi jirrikonoxxu li dawn jista’ jkollhom potenzjal akbar. Is-Sindku tal-Floriana Davina Sammut Hili qalet li l-viżjoni tal-kunsill hi li din it-triq tinbidel fi ġnien, li jingħaqad maż-żoni ħodor li is-subborg tal-Belt hu magħruf għalihom.

“Il-viżjoni tal-kunsill hi li Triq Sant Anna tiġi pedonali. Tinbena mina sabiex it-traffiku jiġi iddevjat minn hemm u triq Sant Anna titgawda min-nies li jżuruha,” qalet is-Sindku.

Is-Sindku qalet li għaddejjin laqgħat mal-Ministeru tat-transport u l-infrastruttura dwar dan.

Il-proġett ta’ tisbiħ ta’ Triq Sant Anna kien fost il-proposti li tressqu mill-Forum għar-riġenerazzjoni tal-Floriana. Is-segretarju tal-Forum Chris Vella qal li temmew ħidmiethom billi ppreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-istudji li saru fost l-Furjaniżi lill-Kunsill.

“Ipproponejna li Triq Sant Anna tkun embellished, biex min jidħol u joħroġ fil-Floriana isib triq ħajja. Ħwienet miftuħin, bankijiet, artisan market li dawn il-loġoġ jistgħu joffru spettaklu għal dak li jkun,” qal is-Sur Vella.

Is-Sur Vella qal li l-istudju identifika wkoll l-problema tal-housing. “Ippropnejna li jitilgħu iktar sulari fuq housing estates, fuq il-blokki, u forsi jinstabu xi postijiet mitluqa li l-Gvern jistà jidħol għalihom u jkun jista jibni postijiet alternattivi għar-residenzi.

Is-Sindku appellat biex il-Gvern jgħati djar aktar aċċessibli lir-residenti fil-Floriana, billi diversi qed ikunu kostretti jitilqu mill-Floriana. “Qed nitolbu lill-Planning Authority biex ma tatix aktar uffiċini guest houses u boutique hotels, għax jekk id-djar ħa jiġu konvertiti f’uffiċini, il-lokalità ħa tispiċċa. Qed nesiġu li l-propjetajiet jibqgħu residenzjali, għax irridu li l-lokalita tibqa’ ħajja.”

Is-Sindku u s-Sur Vella irrikonoxxew li l-komunità Furjaniża qed taddatta għaż-żieda ta’ residenti barranin. Fost oħrajn billi qed jiġu organizzati attivitajiet mill-għaqdiet tal-lokal, fosthom taħt il-loġoġ fejn qalu qed ikun hemm skambju ta’ esperjenzi u kulturi differenti.

Aħbarijiet Oħra
Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija qal li mindu bdiet l-investigazzjoni fis-Sezzjoni tat-Traffiku, 34 uffiċjali jinsabu fuq police bail. Minn dawn, 28 huma sospiżi u qegħdin fuq police bail, 6 rtiraw bil-pensjoni u qegħdin…

Lokali

Il-koppja Marvic u Donovan Scerri qed jippjanaw li jmorru Spanja biex jagħmlu l-proċedura tal-IVF f’dan il-pajjiż li jippermetti li jsir test ġenetiku tal-embrijun qabel ikun impjantat fil-ġuf tal-omm biex ikun…

Lokali

Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed tipproponi 20 miżura biex jissaħħaħ il-monitoraġġ u l-kontrolli fl-industrija tat-tonn kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art. Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed issejjaħ għal miżuri ta’ kontroll…

Saħħa

L-għaqda Dinija tas-saħħa wissiet li l-virus jista’ jasal fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Is-Supretendent tas-saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li waqt li żidedu l-ammont ta’ swabs li ttieħdu fl-aħħar sigħat ta’ nies…

Aktar