Kurżitajiet
L-iġjene qed tikkaġuna l-allerġiji għall-ikel?

Fl-aħħar 30 sena, l-esperti fil-qasam mediku u tan-nutrizzjoni raw żieda allarmanti f’dak li għandu x’jaqsam mal-allerġiji għall-ikel iżda dan l-għaliex?

Iż-żieda fl-allerġiji tal-ikel ġie rrappurtat l-aktar fil-Punent fejn it-tfal saru aktar suxxettibbli li jiżviluppawlhom. Fl-Ingliterra biss, madwar 7% tat-tfal huma allerġiċi għal ċertu ikel.

Kulħadd jaf kemm jistgħu jkunu perikolużi l-allerġiji għall-ikel li f’każijiet anke wasslu għall-mewt iżda fil-verità xi jwassal għal dan u l-għaliex jaffettwa lil xi wħud biss?

L-allerġiji għall-ikel f’xi wħud ifeġġu meta ġisimhom ma jirnexxilux iqis ċertu ikel bħall-lewż jew il-ħut bħala sustanzjuż iżda jarah bħala theddida. Is-sintomi huma varji – nefħ, urtikarja, diffikultà fin-nifs, diarrhoea u l-agħar fosthom kollha l-anaphylactic shock – meta jimmanifestaw ruħhom dawn is-sintomi kollha f’daqqa.

Il-bniedem huwa allerġiku l-aktar għall-ħalib, il-karawett, il-bajd, tipi differenti ta’ lewż, ġunġlien, ħut u l-frott tal-baħar u skont l-esperti, dawk li jgħixu f’soċjetatiet żviluppati huma l-aktar li jbatu. Jidher li titjib fl-istat tal-iġjene fl-ambjent qed iġiegħel lis-sistema immunitarja tal-bniedem titgħażżen. Infatti, l-istudji li saru sabu li f’pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw jiġu rrappurtati ħafna anqas każijiet ta’ allerġiji assoċjati mal-ikel. Għalhekk, l-esperti jemmnu li mhux biss it-titjib fl-iġjene iżda anke t-tniġġis jaf qed iwassal għal dan kollu. Dan is-suspett ikkonfermawh meta ħarsu lejn l-ammont ta’ każijiet ta’ immigranti li żviluppaw l-asthma u allerġiji għall-ikel wara li telqu minn art twelidhom.

Skont l-esperti, it-tfal mhux qed ilaqqtu biżżejjed infezzjonijiet u għalhekk ġisimhom, fin-nuqqas ta’ infezzjonijiet u mikrobi, qed jispiċċa jattakka affarijiet oħrajn li huma bnini u sustanzjużi għall-bniedem.

Fi studju ppubblikat minn King’s College London LEAP Study,  instab ukoll li 80% ta’ dawk it-trabi li kienu esposti għal-lista tal-ikel imsemmija hawn fuq ma baqgħux jiżviluppaw aktar allerġiji. Dan l-għaliex, ġisimhom kien kapaċi jirrispondi u jidra aħjar ċertu sustanzi tal-ikel kif ukoll mikrobi assoċjati miegħu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Fl-Italja, sindki ta’ bliet fantażma ħarġu bil-kunċett li jħajru barranin jixtru propjetà biex jerġgħu jagħtu l-ħajja lil-lokalità. Fi Franza, is-Sindku ta’ Montereau Jean Debouzy deċċieda li minħabba l-kriżi ta’ nuqqas…

Barranin

Id-Deputat Prim Ministru Taljan u Ministru tal-Intern Matteo Salvini wera li għadu f’relazzjoni ma’ Francesca Verdini bi stessu li poġġa fuq is-siti soċjali fis-sigħat li għaddew. F’post li tella’ Salvini…

Barranin

Studenta Amerikana mietet traġikament wara li waqgħet m’għola 30 metru waqt li kienet qed tieħu xi ritratti pittoreski tax-xatt f’California. Il-vittma hija Michelle Casey ta’ 21 sena li kienet studenta…

Barranin

Raġel fl-Italja li qabad titjira b’oħra tagħtu rasu meta nduna li niżel fl-ajruport il-ħażin. Il-każ seħħ it-Tnejn li għadda, meta minn Pisa l-passiġġier qabad titjira ta’ Ryanair lejn Bari, minflok…

Aktar