Stejjer Umani
L-imħabba ta’ bejn l-aħwa twassalha biex tagħti kilwa lil ħuha

Jgħidu li bejn l-aħwa d-demm qatt ma jsir semm iżda aktar minn hekk żewġt aħwa Żrieraq li trabbew fl-imħabba tal-familja taw l-akbar appoġġ lil xulxin fil-mument tal-prova. Charles Vella li kellu bżonn urġenti ta’ trapjant tal-kliewi sab f’oħtu Philippa qalb tajba u solidarjetà għaliex tatu waħda miż-żewġ kliewi tagħha.

Charles Vella skopra li għandu problemi fil-kliewi b’kumbinazzjoni meta mar biex jagħti donazzjoni tad-demm u ntalab jagħmel it-testijiet.

Charles Vella qal “il-kliewi rriżulta minn ultrasound li kienu xrinkjaw tant li ma setgħux ilaħħqu mat-toxins li kien qed jipproduċi ġismi u ovvjament fallew għalkollox. Kont diagnosed bħala stage 4 chronic kidney disease.”

Saħħet Charles bdiet tmur għall-agħar, u wara sena u tmien xhur jagħmel id-dijaliżi mid-dar u mill-isptar bdiet it-tfittxija għal trapjant.

Oħtu Philippa, martu, is-sindku taż-Żurrieq Natius Farrugia, u tliet iħbieb oħra offrewlu kilwa. Wara t-testijiet, il-professjonisti sabet li l-kilwa ta’ Philippa kienet tajba u taqbel miegħu.

L-operazzjoni ta’ tmien sigħat biex tittieħed il-kilwa u tiġi trapjantata rnexxiet.

Charles qal “kont inbati bil-bugħawwieġ. Minn sena u disa’ xhur li għamilt id-dialysis ma kienx hemm iktar minn tliet xhur li rqadt kif suppost bil-lejl. Kull kwarta rrid inqum minn ġos-sodda u kif kien ser jersaq il-lejl kienet tkun litteralment ħolma kerha. Tal-miraklu, kif tagħmel it-trapjant jisparixxu mill-ewwel ġurnata dawn l-affarjiet.”

Charles m’għandux kliem biex jirringrazzja lil oħtu Philippa iżda mhux biss.

“L-ambjent li tellgħuna fih il-ġenituri tagħna dejjem kien ambjent ta’ mħabba. Il-perspettiva ta’ mħabba lejn xulxin ma naħsibx li nbidlet però llum il-ġurnata lil oħti naraha bħala dik il-persuna li tagħtni ħajja mill-ġdid” qal Charles.

Minkejja l-biża’ tal-inċertezza li kull operazzjoni ġġib magħha, Philippa tistqarr li t-teħid ta’ kilwa minn tagħha ma affettwatiex.

Philippa qalet “wara li tagħti l-kilwa, ħajtek ser tibqa’ l-istess – mhu ser jinbidel xejn, la fid-dietà la fil-mod kif ngħix, fl-attivitajiet li nagħmel, kollox baqa’ normali, allura meta ħija ġie bil-problema ma kien hemm l-ebda raġuni valida għalfejn għandi nirrifjuta”.

Charles u Philippa jibqgħu obbligati lejn it-tim mediku f’Mater Dei għad-dedikazzjoni li wrew qabel u wara l-operazzjoni.

Philippa qalet “il-ferħ tal-ġest ikun kbir mhux biss għal min jirċivieha iżda anke għal min jagħtiha u nassigurahom li l-proċess, in-nies li jieħdu ħsiebi, in-nursing aides, it-tobba, il-professuri, tant jieħdu ħsiebhom li they make it so easy”.

Charles appella biex aktar nies jinkitbu bħala donaturi tal-organi għax it-trapjanti jagħmlu differenza kbira għal min jeħtieġhom.

Aħbarijiet Oħra
NGOs

Għal darb’ oħra l-poplu Malti se jżomm it-tradizzjoni tal-aħħar ħmistax-il sena b’mixja mill-Mellieħa fis-sigħat bikrin tal-Ġimgħa l-Kbira. Din is-sena, iżda, se tkun qed tinbidel ir-rotta, hekk kif il-mixja tibda mill-pjazza…

Ekonomija u Finanzi

Il-Partit Nazzjonalista kkritika l-iskema li ħabbar il-Gvern, biex pensjonanti jissellfu l-flus billi jitfgħu d-dar tagħhom bħala garanzija. Ilbieraħ il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna ħabbar skema li biha l-anzjani jistgħu jieħdu self…

Temp

Minkejja li mhux mistenni maltemp għal tmiem il-ġimgħa, l-Uffiċċju Metereoloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta qed iwissi dwar riħ qawwi sal-5.00 ta’ waranofsinhar illum. Ir-riħ mill-Grieg il-Lvant mistenni jkun Forza 5…

Aktar