Immigrazzjoni
“L-immigranti għandhom jingħataw dritt għall-vot” – l-akkademiku Colin Calleja

Il-Fundatur tal-Għaqda Solidarjetà mal-Immigranti, Colin Calleja, wera l-fehma li l-immigranti għandhom jingħaw id-dritt tal-vot fl-elezzjonijiet lokali.

”Naqbel l-għaliex huma qed jgħixu l-istess sitwazzjoni li qed ngħixu aħna.”

Mill-banda l-oħra, l-opinjonista Dr Frank Portelli jaħsibha xorta oħra.

”Biex ikollok id-dritt tal-vot u tiddeċiedi l-futur tal-pajjiż, inti trid tgħix Malta u tiggwadanja ċ-ċittadinanza ta’ Malta.”

Is-suġġett tal-immigrazzjoni illegali se jkun ittrattat iktar fid-dettall fil-programm INSIGHTS li jixxandar illejla fl-10.30pm fuq Television Malta.

Aħbarijiet Oħra
Politika

F’rapport li ppubblika f’Lulju li għadda wara talba mid-Deputat Godfrey Farrugia, il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, Dr George Hyzler ddeskriva li l-prattika li l-membri parlamentari jkunu impjegati jew konsulenti tal-Gvern bhala…

Sajd

Il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran qablet li tintervjeni biex tipproteġi s-sajjieda Maltin li jispiċċaw maqbuda f’argumenti ma’ sajjieda oħra barranin dwar it-territorju tas-sajd. Dan wara qbil unanimu fl-aħħar laqgħa tal-Kummissjoni. Bis-saħħa…

Kultura

50 produzzjoni artistiċi u kulturali se jkunu għad-diżpożizzjoni tal-iskejjel mill-kindergarten sas-sekondarja fil-programm tal-Culture Pass 2019-2020. Din is-sena b’dawn il-produzzjonijiet mistennija jintlaħqu 30,000 student fl-iskejjel tal-Gvern, Knisja u indipendenti. Waqt it-tnedija…

Aktar