Kunsilli Lokali
L-Imtarfa jikkonfermaw lil Daniel Attard bħala sindku

Daniel Attard ġie kkonfermat sindku tal-Imtarfa.

Il-Partit Laburista eleġġa lil Daniel Attard, Kyle Mifsud u Marica Sammut Dimech.

F’isem il-Partit Nazzjonalista tellgħu Paul Fenech Simon u Anton Mifsud.