Lokali
L-Industrija tal-Yachting tiġġenera aktar minn €100 miljun fis-sena

Studju li sar mil-Kumpanija EY b’kollaborazzjoni mal-Kamra tal-Kummerċ wera li l-Industrija tal-Yachting tiġġenera aktar minn €100 miljun fis-sena minħabba dħul ieħor dirett għall-Gvern. Id-dettalji ngħataw f’konferenza tal-aħbarijiet li fiha l-Ministru tal-Finanzi, Edward Scicluna ħabbar li ngħalaq b’mod sodisfaċenti għal Malta l-każ li l-Kummissjoni Ewropea kienet bdiet dwar it-taxxa tal-VAT u r-reġistrazzjonijiet tal-jottijiet f’Malta.

L-istat tal-industrija tal-jottijiet f’Malta ġie deskritt bħala wieħed li qed ikompli jikber kemm minħabba l-pożizzjoni ġeografika ta’ Malta kif ukoll id-diversi servizzi li Malta toffri lis-sidien tal-jottijiet. F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna, flimkien mal-President tal-Kamra tal-Kummerċ, Frank Farrugia u Alison Vassallo mis-sezzjoni tal-Yachting intqal li fl-aħħar tnax-il sena din l-industrija kellha tkabbir qawwi tant li taħt il-bandiera Maltija hemm reġistrati aktar minn 750 jott ta’ aktar minn 24 metru. Dr Alison Vassallo qalet li l-bandiera marittima Maltija tinsab tperper fuq uħud mill-akbar jottijiet fil-Mediterran.

Dr Alison Vassallo qalet li minkejja li Malta kienet konformi mal-liġi Ewropea dwar it-taxxa tal-Vat fuq il-Yachts, il-Kummissjoni Ewropea riedet kjarifiki tant li fetħet każ kontra Malta.

Dr Alison Vassallo qalet “filwaqt li Malta żammet il-pożizzjoni tagħha f’dak li jirrigwardja l-compliance tar-reġistrazzjoni fuq il-linji gwida l-antiki, li kienu completely inline with EU law, għandna pjaċir inħabbru li fl-ewwel ta’ Marzu ta’ din is-sena, ġew ippubblikati linji gwida ġodda”.

Il-Ministru Scicluna qal li l-Gvern ħadem bil-għaqal flimkien mal-esperti legali biex tkun solvuta dil-kwistjoni. Spjega li l-każ kontra Malta issa ser jaqa’ u li l-miżuri li ħa l-Gvern mhux ser inaqqsu ebda dħul minn din l-industrija.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Żewġ xufiera ta’ coaches dalgħodu rrikorrew għall-kura f’ċentru tas-saħħa wara ħabta fl-ajruport internazzjonali ta’ Malta. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-6.00am bejn coach tal-Aviaserv u coach tal-AirMalta, li ma kinux qed iġorru…

Xogħol

Il-Ministru Edward Zammit Lewis, filwaqt li nieda l-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena, qal li l-ekonomija tistrieħ fuq il-ħaddiem, u li dan il-premju jirrikonoxxi l-bżulija. Iċ-Chairperson tal-kumitat organizzattiv, Angela Agius, spjegat li…

Kultura

Waqt konferenza tal-aħbarijiet tħabbar il-kunċert innovattiv bis-sehem tal-mużiċisti tal-banda, Ħuġġieġa tal-Banda 12th May b’għajnuna ta’ fondi mill-Kunsill Malti għall-Arti. Il-banda 12th May ta’ Ħaż Żebbuġ bħalissa qed tipprepara għall-proġett Ħuġġieġa,…

Sigurtà

Il-kumpanija ARMS iċċarat li l-ħaddiema tagħha li jintbgħatu jaqraw il-meters tad-dawl u l-ilma jridu jkunu lebsin l-uniformi kif tidher fir-ritratt. TVM infurmat li fl-aħħar ġimgħat xi residenti esprimew tħassib dwar…

Aktar