Saħħa
L-iskabbja diffiċli tittieħed mill-iskola – il-Prof Charmaine Gauci

Wara l-każ irrappurtat ilbieraħ mill-Ministeru għall-Edukazzjoni fejn fi stqarrija ġie kkonfermat li feġġ każ uniku ta’ skabbja fl-iskola ta’ San Ġorġ Preca fil-Ħamrun, TVM għamel xi stħarriġ.

TVM intervista lis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika u Direttur Ġenerali tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci dwar l-iskabbja.

Il-Prof Gauci spjegat li l-iskabbja hija kkawżata minn tip ta’ dud li jbid u jkattar fuq il-ġilda tal-bniedem u jikkaġuna raxx li jqabbad ħafna ħakk. Kompliet tispjega kif din l-infestazzjoni tinfirex b’kuntatt dirett u għalhekk l-aktar li timmanifesta ruħha hija fil-familji u li s’issa qatt ma ġew irrappurtati każijiet sekondarji fl-iskejjel. Minkejja dan, hija qalet li l-iskola ta’ San Ġorġ Preca xorta waħda rat li tieħu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji biex tara li l-iskabbja ma tkomplix tinfirex.

Is-Supretendent għas-Saħħa – il-Professur Charmaine Gauci

Il-Prof Gauci qalet li f’każ bħal dan, l-iskola tara li kemm it-tifel kif ukoll familtu jiġu trattati għall-infestazzjoni. Qalet li dawk it-tfal li jkollhom l-iskabbja jistgħu jirritornaw l-iskola ġurnata wara li jkunu applikaw it-trattament għaliex dan tant huwa effettiv li ma jibqgħux infettivi wara 24 siegħa mill-kura.

Il-Prof Gauci qalet li f’każ ta’ skabbja, dejjem jittieħdu miżuri ta’ tindif fl-iskola, fejn jintbagħat ukoll fuljett informattiv lill-ġenituri li għandhom lil uliedhom fl-istess klassi mal-istudent/i li jkollhom l-iskabbja.

Hija ħeġġet lill-ġenituri jimxu fuq il-pariri maħruġa mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni ta’ mard infettiv u talbet lil kull min jaħseb li għandu sintomi ta’ skabbja jkellem lit-tabib tiegħu jew speċjalista tal-ġilda biex jingħata t-trattament meħtieġ.

Ir-raxx ikkawżat mill-iskabbja l-aktar li jfeġġ bejn l-iswaba tal-idejn, il-polż, il-qadd, il-partijiet privati, il-koxox, l-għabt tad-driegħ, taħt is-sider, il-warrani u l-minkeb.

Għal aktar informazzjoni tista’ ċċempel lill-Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni tal-Mard fuq 23266109, 122, 111 jew 119.

Ara wkoll:

Każ ta’ skabbja fl-iskola primarja tal-Ħamrun

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Raġel ta’ 49 sena residenti l-Gżira nħeles mill-arrest wara li darab ħafif lis-sieħba tiegħu li jgħixu flimkien. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, il-vittma qalet li tixtieq li jibqgħu jgħixu flimkien u…

Qorti

Liam Debono nżamm arrestat wara li mill-ġdid sab ruħu l-Qorti b’rabta mal-arrest li seħħ ilbieraħ wara li nqabad isuq mingħajr liċenzja. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, Debono ġie akkużat li lbieraħ…

Lokali

Malta u Għawdex illum qed jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Il-postijiet tal-votazzjoni fetħu fis-7am u se jagħlqu fl-10pm TVM qed idur diversi lokalitajiet fosthom għall-ħabta tal-10am kien jinsab…

Aktar