COVID-19
L-ispezzjonijiet fuq ir-restoranti li bdew joperaw se jibqgħu jsiru

Fuq il-ftuħ mill-ġdid tar-restoranti, is-Supretendent tas-Saħħa Charmaine Gauci qalet li l-awtoritajiet tas-saħħa ħadmu mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA) biex jaraw x’passi jistgħu jittieħdu biex il-lukandi u restoranti jkunu jistgħu joperaw.

Prof Gauci qalet li l-uffiċjali tal-MTA għaddejjin bi spezzjonijiet biex jiċċekkjaw liema huma r-restoranti li ħadu dawn il-miżuri u jagħtuhom iċ-ċertifikazzjoni, biex anki l-klijenti jkunu infurmati li l-ħanut qed josserva l-mezzi ta’ mitigazzjoni.

Żiedet li se jibqgħu jsiru spezzjonijiet mill-uffiċjali tas-saħħa ambjentali, li xogħolhom normalment huwa li jassiguraw is-sigurtà tal-ikel, biex dawn jaraw li l-miżuri mir-ristoranti qed jibqgħu jiġu osservati.

Prof Gauci sostniet li l-poplu għandu responsabbiltà, u kull min ħa jibda juża s-servizzi rilaxxati għandu jieħu l-miżuri ta’ mitigazzjoni biex bil-mod il-mod immorru għan-normal il-ġdid.

Ara wkoll:

Każ ġdid ta’ Covid-19 f’Malta, persuna oħra mfejqa

Aħbarijiet Oħra
Safar

Permezz ta’ post fuq Facebook, il-linja nazzjonali tal-ajru, l-Air Malta qalet li qed tipprepara għall-mod ġdid ta’ vjaġġar u avżat li mill-1 ta’ Ġunju 2020 il-passiġġieri jridu bilfors jilbsu maskra…

Trasport

Ħafna mis-servizzi ta’ trasport bl-ajru u l-baħar waqfu jew naqqsu sew mill-frekwenza. Mhux l-istess jista’ jingħad għat-trasport pubbliku li bħala servizz essenzjali baqa’ għaddej b’mod regolari anke tul il-perjodu tal-pandemija….

COVID-19

Il-pandemija ħarbtet il-pjani ta’ ħafna koppji li kellhom jiżżewġu f’dan il-perjodu ferm imfittex tas-sena u spiċċaw kellhom jipposponu ż-żwieġ tagħhom. Skont ċifri ta’ Identity Malta fl-aħħar xahrejn u nofs aktar…

COVID-19

Baqgħu isiru l-ispezzjonijiet biex ikun assigurat li l-pubbliku qed jobdi l-avviżi legali ntiżi biex irażżnu l-imxija tal-coronavirus. Fl-aħħar 24 siegħa nstabu seba’ persuni f’ġemgħat t’aktar minn 6 persuni f’postijiet pubbliċi skont…

Aktar