Saħħa
L-ispiżjar jista’ jirrifjuta li jbigħ il-Morning After Pill?

Fuq il-programm TVAM, ġiet diskussa t-tema tal-morning after pill u kif tinbigħ fl-ispiżeriji.

Dr Claire Shoemake u Dr John Vella, it-tnejn membri tal-Malta Chamber of Pharmacists, qalu li spiżerija tista’ tagħżel li ma tbigħx il-morning after pill.

Dr Shoemake qalet li l-morning after pill tinbigħ mingħajr il-bżonn ta’ riċetta fuq il-ġudizzju professjonali u l-kuxjenza tal-ispiżjar. Qalet li għalhekk, l-ispiżjar, anke jekk huwa impjegat fi spiżerija li tbigħ din il-pillola, jista’ jirrifjuta li jbigħha. Minkejja dan, l-ispiżjar fi dmiru jrid jiggwida l-pazjent minn fejn jista’ jinqeda.

Dr Vella semma li l-ispiżjara għandhom dritt jagħmlu dan bil-liġi  tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-etika.

Fil-programm ġiet diskussa wkoll ir-responsabbiltà professjonali tal-ispiżjara fejn issemmew l-aktar mistoqsijiet komuni li l-ispiżjar se jsaqsi lill-pazjent qabel ma jbigħ il-pillola.

Isma’ l-intervista sħiħa hawnhekk: 

 

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Tressaq b’arrest quddiem il-Maġistrat Simone Grech raġel Niġerjan ta’ 29 sena li jgħix ir-Rabat, Għawdex. Huwa ġie akkużat li stupra mara u żammha kontra l-volontà tagħha. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba…

Lokali

Il-benefiċċju maħsub għall-ġenituri li minhabba l-pandemija kellhom jibqgħu d-dar biex jieħdu ħsieb lil uliedhom se jibqa’ jingħata sat-tlieta ta’ Lulju. Dan ħareġ f’konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru tal-Familja Michael Falzon li fiha…

Lokali

Il-Pageant of the Seas għalkemm din is-sena ser isir ftit aktar tard mis-soltu, ser joffri spettaklu ferm akbar. L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ppjanat elementi ta’ sorpriża u innovazzjonijiet fi tliet…

Lokali

Minn għada l-Ġimgħa, 5 ta’ Ġunju 2020, il-Kurja tal-Arċisqof, inkluż l-Uffiċċju Żwiġijiet u l-uffiċċju ċentrali tal-Caritas, il-Furjana, u t-Tribunali Ekkleżjastiċi fil-Belt Valletta, se jerġgħu jiftħu għall-pubbliku. Bħala miżura ta’ prekawzjoni…

Aktar