Lokali
L-istrateġija dwar l-iżvilupp sostenibbli għandha tkun responsabbiltà tal-Prim Ministru – Kummissjoni tal-Knisja

Il-Kummissjoni tal-Knisja dwar l-Ambjent uriet il-fehma li l-istrateġija dwar l-iżvilupp sostenibbli għandha tkun responsabbiltà tal-Prim Ministru għaliex tħoss li l-Ministri varji, ix-xogħol tagħhom ma jħallihomx jiffukaw fuq kwistjonijiet tal-iżvilupp sostinibbli.

Fis-sottomissjonijiet tagħha għall-vizjoni fuq l-iżvilupp sostinibbli li ġiet imneddija f’Novembru li għadda, il-kummissjoni pproponiet ukoll li jinħatar Kumitat Parlamentari li jiddeċiedi fuq strateġija nazzjonali għall-iżvilupp sostenibbli u l-policies li jridu jiġu stabiliti biex jitwettqu.

Il-Kummissjoni qanqlet diversi punti li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni fit-tfassil ta’ policies u anke pproponiet li l-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali jsir il-kunsill Malti għall-Iżvilupp Sostinibbli.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Studenti u żgħażagħ Għawdxin ta’ bejn is-16 u l-20 sena jistgħu jerġgħu japplikaw għall-iskema ‘work trial scheme for youths’ li permezz tagħha jgawdu minn ħlas ta’ €85 fil-ġimgħa għal total…

Qorti

Raġel ta’ 28 sena mix-Xagħra tressaq il-Qorti akkużat li f’diversi ġranet bejn il-15 u s-17 ta’ Ġunju 2019, f’diversi postijiet ġewwa l-gżira t’Għawdex, hedded, żamm persuna kontra l-volontà tagħha, u kiser…

Qorti

Joel Portelli ta’ 28 sena mir-Rabat Għawdex kien illiberat wara li kien akkużat li f’Awwissu 2017 ħebb għal martu u kkaġunalha feriti gravi. Kien akkużat ukoll li insulenta u hedded…

Lokali

Transport Malta ffirmat Memorandum of Understanding mal-Awtorità tas-sistemi tal-port fl-ibħra tal-Lvant ta’ Sqallija. L-għan tal-ftehim iffirmat huwa li tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ partijiet, peress li huma t-tnejn responsabbli mill-portijiet rispettivi…

Aktar