Lokali
L-istrateġija dwar l-iżvilupp sostenibbli għandha tkun responsabbiltà tal-Prim Ministru – Kummissjoni tal-Knisja

Il-Kummissjoni tal-Knisja dwar l-Ambjent uriet il-fehma li l-istrateġija dwar l-iżvilupp sostenibbli għandha tkun responsabbiltà tal-Prim Ministru għaliex tħoss li l-Ministri varji, ix-xogħol tagħhom ma jħallihomx jiffukaw fuq kwistjonijiet tal-iżvilupp sostinibbli.

Fis-sottomissjonijiet tagħha għall-vizjoni fuq l-iżvilupp sostinibbli li ġiet imneddija f’Novembru li għadda, il-kummissjoni pproponiet ukoll li jinħatar Kumitat Parlamentari li jiddeċiedi fuq strateġija nazzjonali għall-iżvilupp sostenibbli u l-policies li jridu jiġu stabiliti biex jitwettqu.

Il-Kummissjoni qanqlet diversi punti li jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni fit-tfassil ta’ policies u anke pproponiet li l-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali jsir il-kunsill Malti għall-Iżvilupp Sostinibbli.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Il-Parruċċani ta’ Ħal Luqa minn tmiem din il-ġimgħa qed igawdu dehra ġdida fil-knisja parrokkjali tagħhom. Dan għaliex wara proġett li kien ilu għaddej disa’ snin, ġie inawgurati xogħlijiet ta’ pittura,…

Lokali

B’esperjenza vasta fil-qasam tal-ġurnaliżmu, l-Avukat Joe Micallef Stafrace, illum irtirat, iżda xorta isegwi dak li għaddej u jistqarr li ċerti principji sagrosanti tal-ġurnalizmu professjonali qed jigu imxelfa minn uħud. L-Avukat…

Lokali

Victor Scerri, terraq it-toroq tal-Belt fejn kompla jfittex u jiltaqa’ ma’ karattri – minn imħallfin sa karattri komuni tat-triq, li għamlu isem għalihom u għall-kapitali. Ghalkemm mhux belti mit-twelid, sar…

Lokali

Xogħol li jitlob li min jagħmlu jbakkar minn kmieni filgħodu, iżda li fih ukoll is-sodisfazzjon tiegħu. Melanie Saliba ilha tarma l-monti ‘l fuq minn għoxrin sena. Ma’ TVM, Melanie wriet…

Aktar