Lokali
L-iżvilupp ta’ shooting range ta’ livell internazzjonali f’Ta’ Kandja

Fl-inħawi f’Ta’ Kandja, miexi ġmielu x-xogħol fuq l-iżvilupp ta’ shooting range ta’ livell internazzjonali li se jintuża fil-kampjonat dinji tal-isparar li se jsir f’Malta f’Ġunju li ġej. Mifrux fuq għaxart’ijiem, fil-kampjonat mistennija jikkompetu mijiet ta’ tiraturi minn ħamsin pajjiż.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport, Clifton Grima, qal li dan il-proġett kien imwiegħed fl-aħħar elezzjoni u bih Malta se ttejjeb l-infrastruttura sportiva għal diversi dixxiplini sportivi tal-isparar

Fi ftit jiem oħra huwa ppjanat li jitlesta l-ewwel fażi tal-proġett tax-shooting range f’Ta’ Kandja hekk kif bħalissa għaddejjin ix-xogħlijiet bi tħejjija biex Malta tilqa’ l-kampjonat internazzjonli tal-isparar f’Ġunju li ġej. Dan ix-shooting range se jkun attrezzat għad-dixxiplini tal-isparar trap, double trap u skeet.

Il-Perit Claude Mallia qal li dan il-proġett, qed isir fuq medda ta’ 26 tomna art tal-Gvern, li kienet tintuża mill-Pulizija għal karozzi skrapjati. Hu spjega li biex fost oħrajn jiġu mħarsa l-ambjent u s-saħħa u s-sigurtà tan-nies fl-inħawi, ġiet installata xibka tal-aħħar teknoloġija għolja 15-il metru.

Il-Perit Claude Mallia qal ”hija maħsuba biex tilqa’ kull ċomba li se tiġi sparata. Il-plattina li se tintlaqat fuq il-pitch ovvjament iċ-ċomb tagħha se jiġu fuq it-turf. Dak se jinġabar u l-ilma jibqa’ nieżel fil-pjan. Iċ-ċomb li jaħbat max-xibka, se jinġabar fix-xibka u kull ċomba se tiġi riċiklata.”

Qal li b’hekk, anke l-ilma tax-xita, mhux se jiġi kkontaminat.

L-ilma li se jinżel se jibqa’ nieżel nadif u ma jkollux kuntatt maċ-ċomb. Se jinġabar fuq il-kanali li għandna taħtna, it-tul kollu tar-range, jibqa’ nieżel mas-site kollu u jinġabar f’ġibjun kbir fuq is-site.

Waqt żjara fuq il-lant tax-xogħol, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport, Clifton Grima, qal li dan il-kumpless, barra mill-isportivi, se jintuża wkoll għat-taħriġ tal-Pulizija.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport, Clifton Grima qal ”hawn numru ta’ ranges oħrajn li se jkunu qed jiġu mibnija fl-istess kumpless u l-Pulizija, iva se jkollhom l-użu kollu u l-ħinijiet kollha allokati li hemm bżonn għalihom sabiex jagħmlu użu mill-faċilitajiet li se jkunu state of the art.”

It-tiratur William Chetcuti qal li dan ix-shooting range professjonali ilu ħafna mixtieq mit-tiraturi.

It-Tiratur William Chetcuti qal ”Huwa proġett tal-ħolm għal kull tiratur li hawn ġo pajjiżna.”

 

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar