Infrastruttura
L-MDA tgħid li trid tagħti sehemha biex fis suq ikun hawn housing affordabbli

L-Assoċjazzjoni tal-Izvilupatturi laqgħet il-proposti tal-Whitepaper dwar il-kera. F’laqgħa mas-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes, l-MDA qalet li trid tkompli tagħti sehemha biex fis-suq ikun hawn housing affordabbli kemm għall-kiri kif ukoll għax-xiri. Il-President tal-MDA Sandro Chetcuti ppropona li l-Gvern issa għandu jħares biex jinstabu soluzzjonijiet ġusti dwar il-kirjiet ta’ qabel l-1995.

Għall-Assoċjazzjoni tal-Iżvilupatturi, l-MDA, il-whitepaper dwar is-suq tal-kera tilħaq bilanċ tajjeb bejn is-sidien u l-inkwilini.

Is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes qal “aħna dejjem għedna li din il-whitepaper dejjem toħloq il-bilanċ, li lanqas ixaqleb lejn naħa u lanqas lejn naħa oħra. Il-propsoti tagħna ntlaqgħu jiġifieri ħa nkunu qegħdin naħmu fuqhom biex id-dettalji jkunu kif suppost.

F’laqgħa oħra fis-sensiela li s-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes qed ikollu ma’ diversi għaqdiet, qal li l-Gvern ikkunsidra l-proposti tal-MDA biex tiżdied il-provista tal-housing affordabbli permezz ta’ sħubija mal-privat. Il-President tal-Assoċjazzjoni Sandro Chetcuti qal li l-Assoċjazzjoni trid li jkun hawn housing affordabbli fl-interess tal-istabilità fis-suq.

“Qed niddiskutu ma’ periti prominenti f’pajjiżna u għandna wkoll studju li qed nagħmluh mal-awdituri biex nimmiraw apposta proġetti li nilħqu dan il-għan illi f’pajjiżna nibqgħu tradizjonalment ikollhom iċ-ċans u l opppoprtunità li jixtru id-dar tagħhom” qal Chetcuti.

Is-sur Chetcuti spjega kif minbarra iż-żieda fil-provista ta’ housing affordabbli kemm għal bejgħ u anki għal kiri, l-assoċjazzjoni qiegħda tipproponi lill-Gvern biex joħroġ b’aktar inċentivi għal dawk li jikru. Huwa propona wkoll li l-Gvern jikkunsidra li jfittex soluzzjoni dwar il-kirjiet baxxi ta’ qabel l-1995, biex dawn ikunu aktar raġonevoli mas-sidien.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Ilbieraħ, f’Sibt il-Għid, il-Bormliżi inawguraw l-Irxoxt wara li sarlu r-restawr. Ma’ TVM ir-restawratriċi Valentina Lupo kienet spjegat li l-istatwa kellha erba’ problemi, fosthom diversi qsim fl-injam. Fir-restawr saru wkoll interventi fuq…

Temp

L-uffiċċju meterjoloġiku qed ibassar riħ qawwi. Ir-riħ mix-Xlokk Lvant ser ikun qawwi ħafna fuq l-inħawi fejn jaqbel tal-Gżejjer Maltin. Din it-twissija tibqa’ fis-seħħ sal-għaxra tal-lejla u terġa’ tiġġedded kif meħtieġ.

Saħħa

Mistenni jibda x-xahar id-dieħel ix-xogħol ta’ twaqqiegħ u tħammil għat-tieni dar residenzjali għal persuni bil-marda newroloġika tal-ALS. Il-proġett, f’Ħaż-Żebbuġ, mistenni jiswa sitt miljun Ewro. Ma’ TVM, il-fundatur tal-Fondazzjoni ALS Malta,…

Aktar