Propjetà
L-MDA titlob lill-Gvern jibdel il-liġi tal-kirjiet ta’ qabel l-1995

Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, Sandro Chetcuti, appella lill-Gvern biex ibiddel il-liġi tal-kirjiet ta’ qabel l-1995 għax qal li hemm sentenzi tal-Qrati, anki Ewropej, li ddikjaraw li din il-liġi tmur kontra l-Kostituzzjoni. F’laqgħa ma’ sidien ta’ proprjetajiet residenzjali, is-Sur Chetcuti qal li l-ebda Gvern ma kellu l-kuraġġ ibiddel din il-liġi, li qal tmur kontra d-drittijiet fundamentali tal-bniedem.

Is-Sur Chetcuti stqarr, li filwaqt li jifhem li l-Gvern ma setax jibqa’ b’idu f’idu minħabba li hemm nies ibatu miż-żieda fil-prezzijiet tal-kera, għamilha ċara li l-MDA ma taqbilx mal-proposta fil-liġi l-ġdida tal-kera li l-Gvern jintervjeni f’kuntratt privat bejn il-kerrej u l-inkwilin.

Hu lmenta li l-liġi l-ġdida ma tagħmilx distinzjoni bejn proprejatajiet komuni u proprjetajiet lussużi. Is-Sur Chetcuti qal l-Awtorità tad-Djar m’għandhiex titfa’ dawn il-proprjetajiet f’basket wieħed f’tentattiv biex tikkontrolla s-suq tal-proprjetà.

Is-Sur Chetcuti qal li l-MDA lesta taqbel mal-liġi l-ġdida tal-kera jekk jintlaqgħu emendi li qed tipproponi l-Assoċjazzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Politika

L-Ispeaker tal-Parlament, Anġlu Farrugia, qal li l-membri tal-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi ma setgħux jagħmlu mistoqsijiet dwar il-kuntratt mogħti mill-Awtorità tat-Turiżmu lid-Deputat Laburista Konrad Mizzi, qabel ma l-kontijiet awditjati tal-istess awtorità…

Saħħa

Id-Deputat Prim Ministru u Minsitru għas-Saħħa, Chris Fearne, ta rendikont tal-ħidma prekawzjonali li ttieħdet mill-awtoritajiet tas-saħħa kontra l-Coronavirus, waqt li tenna li s’issa Malta m’għandha l-ebda każ ta’ Covid-19. Il-Ministru…

Politika

L-Unjoni Ewropea qablet li torganizza missjoni militari mill-baħar u mill-ajru fil-lvant tal-Mediterran fi sforz biex twaqqaf it-traffikar tal-armi bejn ġellieda u milizji rivali fil-Libja. Dan ser isir biex ma jkomplix…

Edukazzjoni

Il-Malta Trust Foundation, li twaqqfet mill-President Emeritu Marie Louise Coliera Preca, ser testendi s-servizz tal-counselling fl-iskejjel fl-iskola medja ta’ Maria Reġina fin-Naxxar, bħala parti mill-proġett Blossom. Il-fondazzjoni kisbet finanzjament ta’…

Aktar