Lokali
L-MFSA bi twissija dwar l-entità AHB Consulting

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) qed twissi dwar l-entità bl-isem ta’ AHB Consulting. Din  l-entità għandha preżenza fuq l-Internet fis-sit http://www2.ahbconsultancy.com/ u ssostni li għandha preżenza fiżika f’Lyons Range, Triq Bisazza, Sliema, Malta. L-entità ssostni li tipprovdi, fost l-oħrajn, servizzi ta’ formazzjoni ta’ kumpaniji u protezzjoni ta’ assi (trusts u fondazzjonijiet) f’Malta.

L-MFSA qed tinforma lill-pubbliku, f’Malta u barra, li AHB Consulting MHIX kumpanija reġistrata Malta u lanqas mhi liċenzjata jew awtorizzata b’xi mod ieħor mill-MFSA biex tipprovdi servizzi lill-kumpaniji jew servizzi finanzjarji oħra li għalihom hi meħtieġa liċenzja jew awtorizzazzjoni taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji u/jew tal-kumpaniji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji sakemm ma jkunux ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hix awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. L-investituri għandhom ikunu aktar kawti meta jkunu offruti servizzi finanzjarji permezz ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni mhux konvenzjonali bħal telefonati jew bil-mezzi soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-Awtorità hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Aħbarijiet Oħra
Settur Marittimu

Il-kumpanija Valletta Cruise Port li tmexxi t-terminal tal-passiġġieri tal-cruise-liners u faċilitajiet oħra fil-Port il-Kbir qed tieħu miżuri favur l-ambjent biex tikseb ċertifikazzjoni ta’ port ekoloġiku. Intervistat minn TVM, il-Kap Eżekuttiv…

Knisja Maltija

L-Arċisqof Charles J. Scicluna appella għar-rispett lejn id-dinjità tal-mara waqt quddiesa li fiha talab biex terġa’ tinfetaħ il-kawża għall-beatifikazzjoni ta’ Adelaide Cini, li qal l-eżempju ta’ ħajjitha u l-ħidma li…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali laqgħet ir-rikors tal-Ministri Edward Scicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona biex ma jixhdux f’kawża kostituzzjonali iżda fi żmien jumejn iridu jippreżentaw s-silta minn fejn ikkwotaw ir-rapport tal-inkjesta Egrant…

Budget

Il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna qal li l-Budget ippreżentat ilbieraħ u r-reazzjoni ġenerali għalih huma turija li l-Gvern hu konxju tal-isfidi, l-opportunitajiet u l-ħtiġijiet tan-nies. F’konferenza tal-aħbarijiet l-għada tal-Budget, il-Ministru Scicluna…

Aktar