Lokali
L-MFSA bi twissija dwar l-entità AHB Consulting

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) qed twissi dwar l-entità bl-isem ta’ AHB Consulting. Din  l-entità għandha preżenza fuq l-Internet fis-sit http://www2.ahbconsultancy.com/ u ssostni li għandha preżenza fiżika f’Lyons Range, Triq Bisazza, Sliema, Malta. L-entità ssostni li tipprovdi, fost l-oħrajn, servizzi ta’ formazzjoni ta’ kumpaniji u protezzjoni ta’ assi (trusts u fondazzjonijiet) f’Malta.

L-MFSA qed tinforma lill-pubbliku, f’Malta u barra, li AHB Consulting MHIX kumpanija reġistrata Malta u lanqas mhi liċenzjata jew awtorizzata b’xi mod ieħor mill-MFSA biex tipprovdi servizzi lill-kumpaniji jew servizzi finanzjarji oħra li għalihom hi meħtieġa liċenzja jew awtorizzazzjoni taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji u/jew tal-kumpaniji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji sakemm ma jkunux ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hix awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. L-investituri għandhom ikunu aktar kawti meta jkunu offruti servizzi finanzjarji permezz ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni mhux konvenzjonali bħal telefonati jew bil-mezzi soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-Awtorità hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Għaqda Mużikali Sant’Andrija ta’ Ħal Luqa f’dawn il-jiem kellha l-privileġġ li tesebixxi ħiliet artistiċi ta’ membri tagħha f’Ruma u fil-Vatikan. Bandisti jdoqqu marċi u għanjiet tal-Milied fi Pjazza San Pietru…

Lokali

Fil-Qorti dalgħodu quddiem l-Imħallef Francesco Depasquale, l-ex Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi naqas milli jippreżenta kopja tar-Rapport tal-Evalwazzjoni dwar il-ftehim li bih il-Vitals Global Healthcare ħadu t-tmexxija tal-isptarijiet. Iktar kmieni din…

Qorti

Illum mistennija tibda l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta’ Yorgen Fenech, li huwa ssuspettat li ordna l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Il-kumpilazzjoni kellha tibda tinstema’ nhar l-Erbgħa li għadda, iżda dakinhar stess…

Elezzjoni

Fiċ-ċentru tal-għadd tal-voti fin-Naxxar għaddejja l-elezzjoni każwali fuq it-tielet distrett għas-siġġu vakat minn Helena Dalli, wara li nħatret Kummissarju Ewropew. Huma erbgħa l-kandidati li tefgħu n-nomina tagħhom; Jean Claude Micallef,…

Aktar