Edukazzjoni
L-MUT bi proposti biex tindirizza “il-kriżi fil-professjoni tal-edukaturi”

Il-Union tal-Għalliema, MUT, ħarġet proposti biex tkun indirizzata dik li sejħet kriżi fil-professjoni tal-edukaturi. Il-President tal-MUT, Marco Bonnici, qal li din tinkludi nuqqas ta’ għalliema u LSEs, iż-żieda fil-popolazzjoni ta’ studenti, il-bżonn ta’ iżjed servizzi fil-litteriżmu u l-inklużjoni, iż-żieda ta’ 13-il suġġett applikat mis-sena d-dieħla, u r-riformi li jeħtieġu iktar edukaturi biex jitwettqu.

Is-Sur Bonnici qal li l-MUT qed tħeġġeġ biex issir kampanja ta’ għarfien dwar korsijiet li jwasslu għal din il-professjoni, inċentivi għal studenti li jagħżlu korsijiet ta’ edukaturi, inkluż żieda fl-istipendji, li jitneħħa n-numerus clausus f’korsijiet li jwasslu għall-edukaturi u li l-korsijiet isiru anke filgħaxija.

Proposti oħra tal-MUT jinkludu awditjar estern biex ikun stabbilit liema fatturi fil-kundizzjonijiet tax-xogħol qed iwasslu biex edukaturi jħallu l-professjoni. Trid ukoll li l-għalliema li jkunu laħqu l-età tal-irtirar ikunu inċentivati biex jibqgħu fix-xogħol u l-introduzzjoni ta’ assigurazzjoni għall-edukaturi kollha.

Il-President tal-MUT qal li l-Union qed toffri soluzzjonijiet għall-problemi fis-settur.

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar