Ekonomija u Finanzi
L-NAO jindirizza n-nuqqasijiet fil-kontijiet pubbliċi tad-Dipartimenti tal-Gvern

Fir-Rapport Annwali dwar il-Kontijiet Pubbliċi fid-Dipartiment tal-Gvern għas-sena li għaddiet, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, jagħmel 230 rakkomandazzjoni li jindirizzaw in-nuqqasijiet li ġew identifikati. Jirrakkomanda titjib tas-sistemi ta’ kontroll interni bil-għan li jkunu indirizzati l-oqsma fejn hemm nuqqas ta’ konformità mar-regolamenti.

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, eżamina diversi sorsi ta’ dħul u ħruġ tad-dipartimenti u l-entitajiet tal-gvern biex jara jekk imxew sew skont ir-regolament finanjzarji tal-gvern fost oħrajn.

L-NAO osserva li l-Fondazzjoni Valletta 2018, ma kinetx qed tosserva r-regolamenti tax-xiri. Jgħid li spiss naqset milli żżomm dokumentazzjoni relatata.

L-Awditur qal li ma nstab l-ebda inventarju tal-istokk fl-istores li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Ministeru għal Għawdex.

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika nnota li l-aġenzija reponsabbli mill-Programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment għad m’għandiex sistema tal-informazzjoni teknoloġika biex timmaniġġja l-applikazzjonijiet u tiffaċilita l-funzjonijiet tagħha. L-istess ġie osservat għall-Iskema tal-Ispiżerija tal-Għażla Tiegħek li l-Awditur qal li mil-lat amministrattiv għandha nuqqas ta’ riżorsi umani.

Innota wkoll li ċ-Ċentri tas-Saħħa mhumiex mgħammra b’mod adegwat għall-iskema tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.

Fil-Qrati tal-Ġustizzja ġew innotati nuqqasijiet fil-proċeduri ta’ kontroll intern b’rabta mal-ġbir ta’ multi. Mir-rapport jirriżulta li l-verifika tal-ispiża kapitali tat-Teatru Manoel iddentifikat nuqqasijiet serji ta’ governanza.

Ġew eżaminati wkoll il-kuntratti bejn il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali u għaqdiet mhux governattivi li joffru servizz soċjali fil-komunitajiet. Saret ukoll verifika dwar il-provvediment ta’ sodod mixtrija mill-Ministeru tas-Saħħa għal pazjenti li jeħtieġu kura fit-tul.

Fir-rapport tal-NAO ġie nnutat li sal-aħħar tas-sena li għaddiet, id-dejn tal-Gvern kien ilaħħaq għal 45.8% tal-Prodott Gross Domestiku tal-pajjiż, jiġifieri 4.5% inqas mis-sena ta’ qabel.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Fis-sagħtejn ta’ wara nofsinhar, il-Pulizija ġiet infurmata li kien hemm nar f’binja fi Triq Mose Gatt, f’Birkirkara. Il-Pulizija u Membri tal-Protezzjoni Ċivili marru fuq il-post, fejn sabu li kien hemm…

Kisbiet

Fost iċ-ċapċip ta’ dawk preżenti, l-atleti Maltin tal-Ispecial Olympics ingħataw Midalja għall-Qadi tar-Repubblika, fiċ-ċerimonja li saret fil-Festa tar-Repubblika l-Ġimgħa fil-Palazz tal-President. It-28 atleta, li lkoll għandhom sfidi differenti, rebħu 40…

Politika

L-eks Ministru u eks Kummissarju Ewropew Karmenu Vella llum kien onorat bil-grad ta’ kumpann fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Dan kien l-ogħla unur mogħti waqt iċ-ċerimonja tal-Investitura fil-Palazz tal-President f’Jum ir-Repubblika. Il-Perit…

Kisbiet

Farman Ullah, carer mill-Pakistan, rebaħ il-Premju Ħaddiem tas-Sena 2019 fir-Residenza San Vincenz de Paul. Fi stqarrija intqal kif Ullah, li ilu jaħdem fir-residenza għal dawn l-aħħar erba’ snin, huwa carer…

Aktar